Kulturvernforeningen støtter Oslofjordens Friluftsråds anke

Kulturvernforeningen kan ikke se at det gavner verken natur- eller kulturminnevernet å la Stakebua på Herføl forfalle
Kulturvernforeningen kan ikke se at det gavner verken natur- eller kulturminnevernet å la Stakebua på Herføl forfalle

“Stakebua” på holmen Jomfruland ytterst i Herfølrenna ble bygget av kystverket rundt 1920 for oppbevaring og vedlikehold av sjømerker (staker). Kystverket har ikke lenger aktivitet på holmen da nye materialer har erstattet de gamle trestakene. I 2012 kjøpte Oslofjordens Friluftsråd holmen og har etter samtykke med kystverket fått anledning til å gjøre den gamle bua om til kystledhytte.

Nå har imidlertid fylkesmannens miljøvernavdeling avslått friluftsrådets søknad, et avslag som ankes. Avslaget er begrunnet med at Stakebua ligger innenfor Herfølsalta naturreservat. Formålet med dette reservatet er å bevare en havstrand med spesielle naturtyper. Bestemmelsene for reservatet gir adgang til drift og vedlikehold av bl.a. bua på holmen , men altså ikke omgjøring til kystledhytte.

Hvaler kulturvernforening støtter Oslofjordens Friluftsråds søknad om istandsetting og bruk da vi mener at bruk av “Stakebua” som kystledhytte ikke bør ha negativ innvirkning på de verneinteresser naturreservatet skal ivareta. Når friluftsrådet anker avslaget fra fylkesmannen, ønsker vi å tilkjennegi vår holdning og støtte til prosjektet. Les  kulturvernforeningens uttalelse her: Stakebua – uttalelse OF

Paul Henriksen                                                                                                                                    Leder i Hvaler kulturvernforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *