Kystledhyttene, et viktig bidrag til turisme og friluftsliv

I disse dager behandles “Næringsstrategi 2019 – 2023” for Hvaler kommune politisk med sluttbehandling i kommunestyret 15. november. Med dette strategidokumentet som grunnlag, skal kommunen legge føringer for sin næringspolitikk de nærmeste årene. Nå er det mye verdifullt som bor i denne temaplanen, men ett forhold synes å være helt uteglemt, nemlig den ressurs som Hvalers kystledhytter, og friluftslivet for øvrig, representerer  i utviklingen av såkalt “lokalt basert næringsliv”, et samlebegrep som er berørt flere steder i dokumentet.

I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd leier Hvaler Kulturvernforening i dag ut tre kystledhytter ved Brottet i perioden april – oktober. I 2019 blir også første etasje på Gamle Brekke skole innlemmet i det tilbudet kulturvernforeningen bidrar med til overnattingsplasser sentralt på Hvaler. Fra kommende sesong er dette bidraget på totalt 18 sengeplasser. Foreningen er på denne måten også en viktig næringsaktør.

Homlungen fyr og Rekefabrikken på Vesterøy er også to svært etterspurte kystledhytter, med Homlungen helt på topp blant de 61 hyttene som kan bookes via Oslofjordens Friluftsråd

Til sammen er det sju kystledhytter på Hvaler pr 2018, fra 2019 åtte da Brekke skole kommer til. I tillegg til de som allerede er nevnt,  finner vi dette tilbudet både på Lauer og Akerøya. Ser vi på slutt-tallene for 2018, har de sju “hyttene” til sammen vært utleid i totalt 621 døgn. Erfaringstall tilsier at i gjennomsnitt ligger antall gjester pr døgn på ca. tre personer, m.a.o. bor nærmere 2000 personer på disse hyttene i løpet av sesongen. Hva disse bidrar med i form av verdiskapning, er vanskelig å anslå, men at brukerne av kystledhyttene er aktive både med tanke på innkjøp fra dagligvarehandel, spisesteder og i form av å bruke Hvalers kulturtilbud, har vi klare bevis for bl.a. gjennom det som formidles i gjestebøkene.

Når det gjelder de enkelte hyttene er følgende booking-døgn registrert i 2018  :

Stenhoggerhytta – Brottet: 99

Klyven – Brottet: 77

Mundastua – Brottet: 76

Lauer: 91

Akerøya: 49

Rekfabrikken – Papper: 93

Homlungen fyr 136

Utvider vi bildet til også å gjelde Fredrikstad med sine fire kystledhytter, er antallet bookingdøgn i 2018 som følger: Struten 51 døgn, mens  Strømtangens tre overnattingshytter totalt kunne notere 164 døgn med fyrvokterleiligheten på topp med 78 døgn.

Fredrikstads fire kystledhytter finner vi på Strømtangen (3)  og  på Struten fyr

Skulle du være interessert i dette flotte og mangesidige tilbudet på 61 hytter, er oppstart av booking for sesongen 2019  satt til 5. februar 2019. Booking foretas via hjemmesiden til Oslofjordens Friluftsråd https://www.oslofjorden.org/

 

Paul Henriksen                                                                                                                                                                                                                                                    Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *