Med formannskapsloven vedtatt 14. januar i 1837 fyller Hvaler kommune 180 år i 2017

img_1317

"C Foltmar Formannskapets ordfører" står det skrevet innledningsvis i protokollen fra 1837
“C Foltmar
Formannskapets ordfører” står det skrevet innledningsvis i protokollen fra 1837

Innbundet i skinn  kunne boka over vært hvilken som helst gammel og erværdig bok. For de av oss som er interessert i historien om Norge og utviklingen av norske lokalsamfunn, er denne av spesiell betydning da den inneholder protokollene fra de første formannskap (herredstyre) på Hvaler fra 1837 til 1895. Sirlig er det ført protokoller for forhandlingene år for år. Toppen 2 – 3 sider for hvert år.  I perspektiv litt av en endring fram til dagens saksmengde både i papirform og digitalt.

Fram til formannskapsloven ble vedtatt den 14. januar i 1837, m.a.o. for temmelig nøyaktig 180 år siden, var det amtmann og fogd som styrte norske bygder sammen med presten. Etter vedtak av formannskapsloven var det de valgte representanter som skulle ta de fleste avgjørelsene lokalt og med det reduserte amtet og statens innflytelse på lokale saker. Loven av 1837 innevarsler derfor et viktig skille i forvaltningen av norske lokalsamfunn selv om der fortsatt var de godt bemidlede og presten som hadde den dominerende innflytelse i bygda.

img_1324img_1325

Selv om loven trådte i kraft i januar 1837, skulle det gå nå nærmere et år før det første formannskapsmøtet ble avholdt og  sogneprest Christian Ulrik Ditlef Foltmar ble valgt til herredets første ordfører. Protokollen, som fortsatt befinner seg på rådhuset på Skjærhalden, forteller at datoen for det første møtet var 4. desember 1837. Årsaken til at møtet først ble holdt så vidt sent på året, var at to av de valgte var til sjøs og kunne ikke møte tidligere. I tillegg til Foltmar ble følgende valgt til formannskap: Peder Fabian Holst (varaordfører), Lars Asbjørnsen Gjuerød og John Legassic Goddchild (regnskapsfører). Alle velstående borgere bosatt på Kirkeøy (kilde: Protokollen og Inger Jensen, Havet var leveveien).

Foltmar var Hvalers første ordfører, en posisjon han hadde i periodene 1837 - 1842 og fra 1845 - 1845
Christian Ulrik Ditlef Foltmar var Hvalers første ordfører, en posisjon han hadde i periodene 1837 – 1842 og fra 1845 – 1845

For å ta et langt sprang til dagens debatt om kommunestruktur, kan det være interessant å se på utviklingen i antallet kommuner nettopp fra året 1837 da Hvaler fikk sitt første formannskap (øverste organ) sammen med 391 andre kommuner i Norge.

Utviklingen i antall kommuner i Norge
År      Antall        Kommentar
1837- 392           Formannskapslovene ble innført
1930- 747           Maksimalt antall kommuner
1957- 744
1967- 454           Etter at Schei-komiteens anbefalinger var gjennomført
1974- 443
1978- 454
1994- 435
2002- 434           Re og Våle blir slått sammen
2005- 433           Bodø og Skjerstad blir slått sammen
2006- 431            Vindafjord og Ølen blir slått sammen, Aure og Tustna blir slått sammen
2008- 430           Kristiansund og Frei blir slått sammen
2012- 429            Inderøy og Mosvik blir slått sammen
2013- 428            Harstad og Bjarkøy blir slått sammen
2017- 426             Sandefjord, Andebu og Stokke blir slått sammen som første nye   kommune i den pågående kommunereformen.

Kilde: Kommunal rapport

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *