Ny og viktig kunnskap om kystsamfunnet Hvaler – “Bustadnavn i Østfold”.

Hva i all verden betyr navnet Loønd – et eldgammelt navn på Vesterøy i øykommunen Hvaler?  Professor i navnegransking ved Institutt for ligvistiske og nordiske studier, Tom Schmidt har en plan for hvordan han skal finne svaret.

Metoden har lange tradisjoner. På slutten av 1800-tallet gjorde navneforskerlegenden Oluf Rygh og språkprofessoren Sophus Bugge det samme som Tom Schmidt gjør i dag. De la ut på landeveien for å snakke med folk.De spurte dem ut om uttale og historie, og de observerte hvordan stedet så ut. Kunne en myr, en ås eller en eng ha gitt betydning til stedsnavnet?

For å finne betydningen av gamle stedsnavn, trengs også kunnskap om dialekter, gamle skriftformer, og om kart og terreng.I navnene kan det nemlig skjule seg norrøne sagn, tidligere landformer eller navn på mennesker som bodde der før noen kan huske.

Hvaler Kulturvernforening er i disse dager vertskap for Professor i navnegransking Tom Schmidt. Schmidt er nå i sluttfasen på arbeidet med boka som tar for seg “Bustadnavn på   Hvaler”, det 12 bindet i en serie av bøker fra ulike områder av Østfold. Et viktig arbeid som vi gi ny kunnskap til forståelsen av Hvaler-samfunnet.

Når professor Tom Schmidt i disse dager besøker Hvaler, er allerede det meste av manus til boka på plass, men mer arbeid gjenstår. I sluttfasen av arbeidet vil Schmidt reise øyene på kryss og tvers for å studere topografi, dialekter, navn  og ikke minst lytte til ulike teorier til hva som ligger bak steds- og gårdsnavn.

Som en liten test på dette arbeidet; Den som tror at den populære ankringsplassen “Fredagshølet” på Seilø ha fått sitt navn etter ukedagen fredag da man drar ut for å treffe venner, fiske og ta en en øl eller to i helgen, tar skammelig feil. Med Tom Schmidts bok får vi det endelige svaret når den kommer ut i i årskiftet 2013/2014.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *