Siljeholmens historie – et eksempel å følge

Siljeholmens historie i ord og bilder
Siljeholmens historie i ord og bilder. Boka på nesten 70 sider er utgitt av velforeningen på Siljeholmen

At hyttegjestene er opptatt av Hvaler både i nåtid og fortid er ingen nyhet, til det er eksemplene mange både på interesse for kulturminner, slektshistorie, restaurering av gamle bygg, dugnadsvirksomhet og Hytteforeninges støtte til arbeidet i Brottet – for å nevne noe.

Utgitt av Siljeholmen Vel. Forfatter og historiesamler: Lillian Bekkerud. Ide og initiativtaker: Jan Oscar Svae
Forfatter og historiesamler: Lillian Bekkerud. Ide og initiativtaker: Jan Oscar Svae

På Siljeholmen, en av de tettest befolkede hytteområdene på Hvaler med rundt 95 hytter, har den driftige velforeningen gitt et verdifullt bidrag gjennom å fortelle Siljeholmens historie fra tiden før hyttefolket “slo rot”, til dagens velorganiserte hyttemiljø. I boka, på godt over 60 sider,  får vi en spennende innføring i historien til dette tette hyttesamfunnet både i form av tekst og bilder.  Ikke minst er det artig å lese om etableringen av de første hyttene satt opp etter en hyggelig prat med en bekjent, hytta “Ruffen” oppkalt nettopp etter ruffen på seilskuta Gustav, først brukt som skur for stenhuggere, dernest som hytte, telefonkiosken som ble bygget og det sosiale livet  som har betydd mye for mennesker i generasjoner.

For oss som er interessert i Hvalers historie og kultur, er en slik bok og et slikt engasjement som velforeningen her har utvist av meget stor verdi, nettopp fordi hyttefolkets historie er en viktig side ved Hvalers totale historie og utvikling. Det kan godt være at også andre velforeninger og feriehjem skapt av fagforeninger og faglige sammenslutninger har tilsvarende materiale. I så fall vil vi i Hvaler Kulturvernforening gjerne ha tips om dette som viktige bidrag til vår kulturhistorie.

Så langt takk til Siljeholmen vel for det historiske skrift de har bidratt med – et eksempel å følge.

Paul Henriksen                                                                                                                                   Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *