Sparebank DNB-stiftelsen med flott støtte til prosjekt Hvalerskøyta

Innenfor fellesskapet Brottet Kultur, bestående av Kulturværste AS, Hvaler Kulturvernforening og barne- og ungdomsteateret Brottungær, søkte vi tidligere i høst Sparebankstiftelsen DNB om et større beløp for perioden 2021 – 2023. Dette innbefattet søknad om støtte til flere formål som bygging av en full skal Hvalerskøyte (losskøyte), teateroppsetting i Brottet og flere mindre tiltak. I dag kom meldingen om at vi er innvilget kr 600.000,- til skøyteprosjektet og til kystlekeplassen over tre år.

Arbeidet med å målsette og beregne skøyta er allerede i gang og følges opp med et bredt faglig to-dagers møte i mars. I januar trekkes også en gruppe elever fra Kråkerøy u-skole med i prosjektet

Vi er selvsagt svært glade for den startkapital vi nå har fått til skøyteprosjektet som alene har en kostnadsramme på rundt 3 mill. Dette prosjektet har allerede startet med oppføring av et større bygg, samt målsettingsarbeid og utredninger knyttet både til skrog, rigg og seil. I nærmeste framtid skal også et større tre felles for bearbeiding til kjøl. Dette er også et prosjekt som barn og unge skal engasjeres i, noe jeg vet DNB-stiftelsen legger vekt på, i tillegg til at den store dugnadsinnsatsen “premieres”.

Skåret i gleden er imidlertid at det ikke ble gitt støtte til kommende års oppsetting i Brottet. Vi tar dette til etterretning og har uansett den klare målsetting om at vi i felleskap skal etablere et grunnlag for forestillinger i Brottet sommeren 2021.

Uansett gleder vi oss over tildelingen som bekrefter den mangeårige støtten Sparebankstiftelsn DNB har gitt til ulike prosjekter i regi av Hvaler Kulturvernforening og våre nære samarbeidspartnere. Det første tilskuddet kom i 2004 som tilskudd til etableringen av Brottet amfi. Senere er støtten til Brottet gjentatt, i tillegg til flott støtte både til Amfigrotta, Brekke skole og kystlekeplassen.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *