Startskuddet har gått i Arekilen

Som kjent er Hvaler kulturvernforening sammen med Hvaler Arbeidssenter, Hvaler kommune, medlemmer i ornitologisk forening og en rekke interesserte enkeltpersoner i gang med å “åpne Arekilen”. Konkret vil dette innebære å:

  • lage en ny utgave av  Arkimedesskruen, samt sette opp informasjonstavle like ved.
  • rydde stier med anvisning både til “skruen” og til fugleskjulet på Lammeneset på østsiden av Arekilen. Hvaler kommune har ansvaret for denne delen.
  • bygge et fugleskjul for fugleinteresserte på Lammenes. Under forutsetning av at styret ved Hvaler Arbeidssenter gir sin tilslutning, vil arbeidssenteret levere tømmer til plank for dette byggverket.

Å sette i gang så vidt omfattende tiltak i et verneområde, der et spennende mangfold av fugler snart starter hekkingen og der vi “pløyer ny mark” som krever tillatelser både fra offentlige myndigheter og fra grunneiere, gjør sitt til at vi må ha med oss en stor grad av tålmodighet inn i arbeidet. I går og i dag har imidlertid det første skrittet blitt tatt gjennom felling av trær og opprydding både ved skruen og i område der  fugleskjulet skal etableres. I går var Kai Hermansen, ivrig ornitolog, og Gunnar Bjar fra fylkesmannens miljøvernavdeling i gang, i dag felte ildsjelene Ragnar Holte og Frode Lund trærne som Bjar hadde merket på forhånd.

Fra Lammeneset –  Bildet til venstre er tatt tidligere i vinter, bildet til høyre tatt i dag og viser et langt mer åpent landskap der fugleskjulet skal etableres ca to meter over bakkenivå.

De aller fleste av de merkede trærne ved skruen ble felt i dag, men et par måtte stå igjen pga høy vannstand. Målsettingen er å få på plass en informasjonstavle like i nærheten av  skruen før sommerferien. Her er Frode Lund og Ragnar Holte i gang med å felle og rydde trær ved skruen.

Når kan vi så forvente at den nye Arkimedesskruen er på plass? På styringsgruppas møte i går, der en foreløpig tidsplan ble lagt, ble det satt som mål at en ny Arkimedesskrue skal være på plass i løpet av 2019. Selv om den gjennomgående akslingen ser ut til å være intakt, er det en relativt utfordrende tømmermannsjobb Petter Wistner går løs på.

Når det gjelder økonomien i prosjektet, så har styret i kulturvernforeningen vedtatt å stille ca. kr 40.000,- til rådighet av midler fra samarbeidsprosjektet med kommunen. I tillegg fikk vi “over bordet” i går, et muntlig tilsagn fra fylkesmannen på kr 20.000,-. Men vi trenger ytterligere økonomisk støtte. Også her ligger det et betydelig arbeid foran oss. Med den entusiasmen som vi ser utvikle seg også i dette prosjektet,  er vi overbevist om at også dette skal kunne realiseres til glede for de mange innenfor den tidsramma som nå er trukket opp.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *