“Typisk norsk – ikke bare norsk”. Bli med på kulturminnedagene på Hvaler 13. august – 8. oktober

Kulturminnedagene markeres i hele Europa i september hvert år. I Norge er det Norsk Kulturvernforbund som koordinerer arbeidet som finner sted gjennom 200 – 300 arrangementer landet over. På Hvaler ble kulturminnedagene for første gang arrangert i fjor i et samarbeid mellom kommunens kulturavdeling og bl.a. Hvaler kulturvernforening.

Temaet for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk». Tematikken vil være med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og andre kulturer?

I år utvides programmet og antallet medarrangører og allerede nå kan vi presentere et mangesidig og spennende program. Medarrangører i år er bl.a. Hvaler menighet, Hvaler Hagelag, Permakultur Hvaler og omegn, Kystmuseet Hvaler og Folkets Hus, Spjærøy (ennå ikke bekreftet). Oppsettet for program under må imidlertid kun leses som en skisse og en temaopplisting all den stund programmet ikke er ferdig utformet.

Det nasjonale programmet for kulturminnedagene er lagt til perioden 8. – 16. september. På Hvaler legger vi opp til et program som strekker seg ut over denne perioden.

Foreløpig programskisse for kulturminnedagene på Hvaler 2018 – spesifisert program følger

13. august – Forberedelse til historisk epleutstilling – prosjektgruppa har seminar på Søndre Sandøy

19. august – Blomstervandring. Hva har blitt tilført norsk natur utenfra.

28. augustPermakultur Hvaler og omegn – Informasjons- og stiftelsesmøte i Amfigrotta kl 18:30

Målsettingen med en permakultur er å skape bærekraftige produksjonssystemer i samhandling  med natur og ressurser i nærmiljøet.

9. september – Guidet vandring i Arekilen til Arkimedesskruen og til området på Lammerneset der det nye                                                 fugletårnet skal  etableres.

Arkimedesskruen er på alle måter en fremmedartet installasjon  i et norsk våtmarksområde

11. september – Språk i grenseland. På hvilke måter og fra hvor er våre lokale dialekter påvirket?  Dr. Philos Ruth                                    Vatvedt Fjeld, universitet i Oslo (Lingvistisk institutt) holder foredrag i Amfigrotta.

  Professor Ruth Vatvedt Fjeld

16. september

Denne dagen er det gudstjeneste Spjærøy kirke med påfølgende vandring til Folkets Hus på Spjærøy, Norges eldste. Kathrine Sandstrøm i Østfoldmuseene er guide i historien om de svenske stenhoggernes påvirkning på lokalsamfunnet Hvaler

23. september – Høsttakkefest i Hvaler kirke.

23. september – Eplefestivalen på Rove, Kirkøy, 12:30 – 16:00. Arrangør : Hvaler Hagelag.

Kirsti Knudsen er også i år “general”  for den tradisjonsrike eplefestivalen på Rove, Kirkøy.

8. oktober – Vil du vite mer om Hvalers gamle eplesorter og hvor de stammer fra? Foredrag i Amfigrotta ved Brottet                          19:30. Arrangør: Hvaler Hagelag

Gled deg til et mangesidig blikk på hva som har påvirket vår kultur og samfunn. Kanskje vi også i løpet av kulturminnedagene får et blikk på hva vi har bidratt med til kulturell utvikling ut over våre grenser.

Paul Henriksen                                                                                                                                                                                       Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *