“Minner om ukultur vil også være en del av vår kultur”

Utsagnet over er hentet fra Riksantikvar Jørn Holmes tale da det gamle stenbruddet på Store Råholmen i Kråkerøyskjærgården med jernbaneskinner, gamle kraner og profilerte stener fikk sin 0ffisielle fredningsstatus ved en markering i dag. Ordet “ukultur” kom med  henvisning til at i tillegg til å være et viktig området som forteller oss om en industrihistorisk  periode, så minner  Råholmens historie også om nazistenes overgrep og stormannsgalskap. Store Råholmen var nemlig ett av flere steder i Norden som skulle levere sten til Hitlers planlagte seiersmonument i Berlin “Germania”. Heldigvis ble arbeidene innstilt i 1944, og blokkene ble forlatt.

Under dagens markeringen i dag fikk Kari Agerup, varaordfører i Fredrikstad, overrakt fredningsdokumentet  av Jørn Holme – bildet under

Dagens markering i regi av fylkeskonservatoren, Riksantikvaren og Fredrikstad kommune, er svært viktig for alle som er opptatt av å sikre kulturminnene for kommende generasjoner. Dette flotte skjærgårdsområdet med sin spesielle historie, ble imidlertid fredet allerede i 1992, men fredningen ble opphevet da Kråkerøy-skjærgården naturreservat ble opprettet i 2010 som del av “Verneplan for Oslofjorden”. De sikrede friomådene her ute er en vesentlig grunn for til at det finnes natur som ikke er blitt nedbygd med hytter. De fleste områdene ble i sin tid sikret av Oslofjordens Friluftsråd (OF) ikke minst gjennom utrettelig arbeid fra mangeårig styreleder i OF, arkeolog og lokalpatriot Erling Johansen.

                                                                                                                                    Foto: Ida Christin Foss FB

Lars Ole Klavestad hos fylkeskonservatoren har stått for et viktig arbeid knyttet til fredningen av på Store Råholmen gjennom registrering av hver enkelt sten og gjenstand – bildet til venstre. På bildet til høyre fylkeskonservator Morten Hanisch, riksantikvar Jørn Holme, Leder i Kråkerøy historielag  Inger Torill Solberg, Gunnar Bjar fra fylkesmannen og Paul H leder i Hvaler Kulturvernforening og medlem i styret for Oslofjordens Friluftsråd.

Les også artikkelen om dagens markering i FB https://www.f-b.no/kultur/riksantikvaren/kari-agerup/fredningen-av-raholmen-er-na-hugget-i-sten/s/5-59-1211588

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *