Veierland skole en inspirasjon til bruken av Brekke skole?

I arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole hører vurderinger av ulike alternativer for fremtidig bruk med. Det er ingen grunn til å sette i gang et omfattende, krevende og økonomisk stort arbeid uten å ha for øye fremtidig bruk. Kan vi ikke dekke løpende driftskostnader, kan salg til private bli en mulig løsning, en løsning som imidlertid ikke er ønsket verken av kulturvernforeningens styre eller venneforeningen. Bruk for allmennheten, evt. i samarbeid med private aktører er en mulig løsning, en løsning som nå også har fått en aktuell referanse gjennom Veierland skole (Nøtterøy kommune). Veierland skole ble i dag (9.6.)  åpnet som kystledhytte, og undertegnede i egenskap av styremedlem i Oslofjordens friluftsråd, fikk være med på begivenheten.

IMG_8980 (2)IMG_8987 (2)

Veierland skole, bygget som skole i 1918 og nedlagt i 2013 er et større skolebygg enn skolen på Brekke, men er som Brekke  lokalisert inne på øya, med kort vei til sjøen. På Veierland skole vil to av rommene, “lærerværelset” og “klasserommet”, bli leid ut til besøkende gjennom OF. I annen etasje skal et kunstnerektepar ha sitt  atelier. Her har vi m.a.o. en modell som også kan tenkes utviklet på Brekke.

Det er fortsatt langt fram til vi er ferdig med å restaurere skolen på Brekke, men dagens besøk til Veierland ga så avgjort inspirasjon til en fremtidig løsning på driften av Brekke  skole, skal vi håpe fra 2019, 170 år etter at skolen hadde sitt første virkeår?

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *