Historisk dugnad på Brekke – venneforeningen takker for innsatsen

 

Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen for Gamle Brekke skoler takker dugnadsgjengen for flott innsats - nå er vi i gang.
Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen for Gamle Brekke skoler takker dugnadsgjengen for flott innsats – nå er vi i gang.


I 1933 skrev Andreas Madsen, på vegne av Hvaler bygdehistorielag, til riksantikvaren i Oslo og understreket viktigheten av å verne Gamle Brekke skole. Madsen understreket husets historiske betydning for lokalsamfunnet siden dette var bosted for enker (fra rundt 1770), Hvaler første faste skole fra 1849, lærerbolig, i tillegg til at  huset også ga lokaler til herredsstyret og en rekke av kommunens råd og utvalg inntil Herredshuset (Stenhuset) på Skjærhalden sto ferdig i 1939.

I 2013, 80 år etter at bygdehistorielaget gjorde henvendte seg til riksantikvaren, besluttet styret i Hvaler kulturvernforening å ta grep gjennom å starte en prosess for å få realisert restaureringen av huset. Dette arbeidet har resultert i støtte og økonomiske midler fra fylkeskonservatoren i Østfold, Norsk kulturminnefond og Hvaler kommune.

All taksten er nå tatt ned. Det samme er sløyfer, lekter og takplater. I løpet av kort tid skal nytt tak være på plass.
All taksten er nå tatt ned. Det samme er sløyfer, lekter og takplater. I løpet av kort tid skal nytt tak være på plass.

Mandag 21.09 var det klart for dugnad  på Brekke. Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen ønsker å sende følgende takk til alle dem som bidro til denne historiske dugnaden:

Mandags ettermiddag, i vakkert høstvær, ble takstenen på gamle Brekke skole lagt pent ned på stillaset. En dugnadsgjeng på 11 personer hadde møtt frem, og  med stort engasjement ble jobben utført. Eivind Børresen, som leder det bygningstekniske arbeidet, var meget godt fornøyd med innsatsen.  Brekkjern måtte til for å få av lektene, men sløyfer og plater ble liggende da det var meldt regn. Mursten fra pipa ble også tatt ned og kastet. Nå håper vi på noen dager uten regn slik at byggmester Svein Rognli kan komme i gang med restaureringsarbeidet. Det er også planlagt at blikkenslagerarbeid med takrenner og nedløpsrenner skal bli gjort samtidig. Lasse Jørgesen vil utføre dette arbeidet.
Takk til dugnadsgjengen for arbeidet!
 
 Hilsen Kjell
Paul Henriksen

Historiske rekorder i Hvaler kommunestyre

hvalerkommune[1]

Kommunevalget er vel i havn og mandatene til Hvaler kommunestyre er fordelt. For de av oss som er interessert i historien og Hvalers historie spesielt, er det viktig å trekke frem de historiske poengene ved slike valg når disse melder seg. Det som er sikkert og meget gledelig ved valget i 2015 er at kvinneandelen i kommunestyret har økt fra 29% i 2011 (til da rekord), til 43% ved valget i år, noe som betyr at 9 av 21 representanter er kvinner, en økning på 3 fra valget i 2011. Det er Arbeiderpartiet som i så måte gjør det best med 4 av 7 kvinner, god kvinnerepresentasjon er det også i Frp med 3 av 6.

Lærerinne Torine Madsen var den første kvinnen i Hvaler herredstyre
Torine Madsen var den første kvinnen i Hvaler herredstyre i 1913
Nytt parti (MDG) og ny kvinne i kommunestyret Anne Marit Sovly
Nytt parti (MDG) og ny kvinne i kommunestyret Anne Marit Skovly

At et nytt parti, Miljøpartiet de Grønne parti, tar sete i kommunestyret, er et poeng nummer to. MDG  fikk inn en representant, Anne Marit Skovly, første gang partiet stiller liste ved kommunevalg i Hvaler.

 

Siden forhandlingene mellom partiene fortsatt pågår, og det derfor ikke kan slås fast hvem som blir ordfører i kommende periode,  kan vi ennå ikke notere et mulig tredje historisk poeng ved årets valg. Skulle imidlertid forhandlingene konkludere med at Eivind Norman Borge blir sittende i ordførerstolen, vil det være historisk etterkrigsrekord all den stund ingen tidligere ordfører har blitt valgt i tre på hverandre følgende valg. Den lengst sittende ordføreren er uansett Aps Anker Olsen som satt som ordfører i til sammen 13 år, første gang valgt i 1946.

Paul Henriksen

Bli med på en rask reise i Hvalers historie

1800-tallet bød på store muligheter for norske redere og sjøfolk. Mange av dem, også fra Hvaler, grep sjansen.
1800-tallet bød på store muligheter for norske redere og sjøfolk. Mange av dem, også fra Hvaler, grep sjansen. På midtre rekke er Hvaler representert med fra venstre Karl Henriksen Engeli, Conrad Henriksen og Johan Glosli, alle fra Kirkeøy

Hvaler kulturvernforening er engasjert i kommunens arbeid med ny kulturminneplan. Vårt bidrag er å skrive deler av planen samt å registrere kulturminner, et arbeid som gir foreningen et godt bidrag til driften. I forbindelse med dette arbeidet, har undertegnede skrevet en kortversjon av Hvalers historie. Siden plassen er begrenset må dette nødvendigvis bli en overfladisk presentasjon, men forhåpentligvis en presentasjon som kan sette vår historie inn i en sammenheng både nasjonalt og internasjonalt. Skulle du ha behov for utfyllende informasjon om Hvalers og kystens historie, anbefaler jeg i tillegg et “dypdykk i historien”. https://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/historiske-blikk/

Da ønsker jeg god reise, den tar 16 minutter :Hvalerhistorien, 19.09.

Paul Henriksen

Startskuddet har gått på Brekke; mandag 21.09. er vi i gang!

Oppstart Brekke 1 Oppstart Brekke 2

I kveld hadde venneforeningen for Brekke gamle skole et møte med byggmester Svein Rognli og Eivind Børresen( byggansvarlig på vegne av Hvaler kulturvernforening), for å planlegge oppstart på dugnaden som opprinnelig var berammet til i morgen onsdag (16.) . P.g.a. de store nedbørsmengdene som er varslet, er imidlertid arbeidet utsatt til mandag. Uansett, vi har nå lagt et løp for oppstart som bør tilsi at arbeidet med taket går raskt og effektivt. For oss som skal forestå dugnadsarbeidet, så består det i å ta ned,  sortere taksten samt fjerne de gamle taklektene. Svein Rognli & Co vil dagen etter starte arbeidet med å legge nye takplater og lekter. Som det fremgår av bildet over er stillas i ferd med å bli montert rundt bygget. Pipa, som var i svært dårlig forfatning, er allerede tatt ned.

Vi vet at dugnadsviljen er stor, men kommer likevel med en oppfordring til å stille opp førstkommende mandag 21.09. fra 15:00 og utover. Fremdriften vil avklare om det er behov for en dugnadsdag nr to på tirsdag. Husk å ta med: arbeidshansker og brekkjern.

Paul Henriksen

Interessert i kystens historie? Kystverkets arbeid er en viktig del av denne

linnekleppen_herfol

Båer, varder, staker, fyr, moloer – dette er bare noen få av svært mange stikkord for kystverkets historie om hvordan havner har blitt utbygget og farleder sikret.

Lauer (3)OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kystverkets Landsvernplan for maritim infrastruktur – Navnet på denne planen  kan ikke vært gitt for å pirre leselysten. Like fullt, det er et svært interessant dokument for de av oss som er interessert i kystens historie, og ikke minst den delen av denne som går på å sikre sjøfarende mot ulykker og feilnavigering

IMG_0963Pikesten fyr

Landsverneplan for maritim infrastruktur – les deg til kunnskap om:

Fyrhistorien                                                                                                                                     Loshistorien                                                                                                                                Havnehistorien og                                                                                                                                                                nyere historie

Paul Henriksen