Historisk dugnad på Brekke – venneforeningen takker for innsatsen

 

Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen for Gamle Brekke skoler takker dugnadsgjengen for flott innsats - nå er vi i gang.
Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen for Gamle Brekke skoler takker dugnadsgjengen for flott innsats – nå er vi i gang.


I 1933 skrev Andreas Madsen, på vegne av Hvaler bygdehistorielag, til riksantikvaren i Oslo og understreket viktigheten av å verne Gamle Brekke skole. Madsen understreket husets historiske betydning for lokalsamfunnet siden dette var bosted for enker (fra rundt 1770), Hvaler første faste skole fra 1849, lærerbolig, i tillegg til at  huset også ga lokaler til herredsstyret og en rekke av kommunens råd og utvalg inntil Herredshuset (Stenhuset) på Skjærhalden sto ferdig i 1939.

I 2013, 80 år etter at bygdehistorielaget gjorde henvendte seg til riksantikvaren, besluttet styret i Hvaler kulturvernforening å ta grep gjennom å starte en prosess for å få realisert restaureringen av huset. Dette arbeidet har resultert i støtte og økonomiske midler fra fylkeskonservatoren i Østfold, Norsk kulturminnefond og Hvaler kommune.

All taksten er nå tatt ned. Det samme er sløyfer, lekter og takplater. I løpet av kort tid skal nytt tak være på plass.
All taksten er nå tatt ned. Det samme er sløyfer, lekter og takplater. I løpet av kort tid skal nytt tak være på plass.

Mandag 21.09 var det klart for dugnad  på Brekke. Kjell Ole Brobakken, leder av venneforeningen ønsker å sende følgende takk til alle dem som bidro til denne historiske dugnaden:

Mandags ettermiddag, i vakkert høstvær, ble takstenen på gamle Brekke skole lagt pent ned på stillaset. En dugnadsgjeng på 11 personer hadde møtt frem, og  med stort engasjement ble jobben utført. Eivind Børresen, som leder det bygningstekniske arbeidet, var meget godt fornøyd med innsatsen.  Brekkjern måtte til for å få av lektene, men sløyfer og plater ble liggende da det var meldt regn. Mursten fra pipa ble også tatt ned og kastet. Nå håper vi på noen dager uten regn slik at byggmester Svein Rognli kan komme i gang med restaureringsarbeidet. Det er også planlagt at blikkenslagerarbeid med takrenner og nedløpsrenner skal bli gjort samtidig. Lasse Jørgesen vil utføre dette arbeidet.
Takk til dugnadsgjengen for arbeidet!
 
 Hilsen Kjell
Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *