63802 besøkende……………..

Ovenstående tall på besøkende, refererer seg ikke til antall publikummere i Brottet siden oppstarten i 2005, men om antallet personer som har besøkt  kulturvernforeningens nettside  .http://www.hvalerkulturvernforening.no   på ett år fra desember i 2018 og fram til denne dag. Dette er selvsagt ikke 63802 “unike” brukere, da mange er innom siden flere ganger. Like fullt er nærmere 64 000,- besøkende et stort tall. Når jeg føyer til at disse nær 64000,- har gjort 256 596 besøk på ulike oppslag på nettsiden, så understreker det at vi følges med stor interesse enten vi forteller fra dugnader, om kystledhyttene, om gaver til foreningen, gir informasjon om forestillinger,  informerer om ulike sider ved Hvalers og kystens liv og historie etc..

1781 følgere på facebook, en økning på rundt 350 siste året.

Det som også er gledelig når status for siste året skal gjøres opp, er at vi nærmer oss 1800 såkalte faste følgere på facebook, en økning på rundt 350 siste året. Målsettingen må være å se antallet 2000 før vi avslutter 2020, i så fall et meget høyt tall også det med tanke på at vi snakker om en frivillig organisasjon.

Vi har ikke eksakt statistikk på om hvor mange av disse følgerne som er fastboende, hyttegjester på Hvaler eller som bare er interessert i det vi har å fortelle. Det vi imidlertid med stor grad av sikkerhet kan lese ut av tallet, er at flertallet følgere ikke er bosatt på Hvaler. Det dette forteller, er at aktiviteten i Hvaler Kulturvernforening ikke bare interesserer folk bosatt på Hvaler, men at foreningen har regional betydning og interesse. Dette er også et klart mål bl.a. med tanke på arbeidet med å utvikle Brottet til en scene med regional status.

Her hører det med å takke alle dere som allerede følger oss på facebook eller besøker hjemmesiden, det motiverer. Håpet er at den interessen dere utviser, kan bidra til at flere følger oss og får interesse for de temaene vi informerer om. Skulle dette også gi som resultat at vi får flere støttemedlemmer, så er det en verdifull bonus.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *