Gladmelding fra Norsk kulturminnefond

I 2021 og fram til tidlig i høst har dugnadsgjengen i Brottet arbeidet med å restaurere de to gjenværende bygningene fra stenhoggerperioden 1890 til rundt 1970, det vi kaller smia og maskinhuset tett ved Brottet amfi. Dette med støtte fra Viken fylkeskommune, Norsk kulturminnefond og Uni-stiftelsen.

I høst har vi startet på fase to i dette arbeidet nemlig å restaurere stenbruddet like ved, der det fortsatt finnes deler av jernbanen og vognene som fraktet stenblokkene til havna, og med fester for de gamle kranene.

For å få gjennomført dette arbeidet er et nødvendig med teknisk bistand og bistand for transport/kranløft. Gode naboer med hver sin yrkesbakgrunn fra disse fagområdene stiller opp gjennom sine firmaer og hjelper oss. Dette er imidlertid også et arbeid som krever økonomi og i dag kom gladmeldingen fra Norsk kulturminnefond om at kr 30.000,- er stilt til rådighet for arbeidet. I sin begrunnelse skriver kulturminnefondet følgende:

Hvaler kulturvernforening har tidligere restaurert to bygninger på stedet
med støtte fra Kulturminnefondet. Foreningen har laget en kulturarena på stedet, med form som et
amfiteater, og foreningen har lagt ned et betydelig arbeid for å holde stedet i hevd med en høy grad

av dugnadsinnsats.
I vurderingen av søknaden har vi lagt vekt på at det gamle steinbruddet er gjort tilgjengelig for et
bredt publikum, blant annet gjennom “Brottet Amfi” med teater- og konsertaktiviteter. Videre har
vi også lagt vekt på at området er regulert til bevaring.
Når det gjelder rekonstruksjon av et steinhuggerskur, faller dette utenfor vår tilskuddsordning da vi
ønsker å prioritere tiltak som primært er rettet mot bevaring av eksisterende bygninger og andre
kulturminner.
Etter en helhetlig vurdering har vi gleden av å støtte prosjektet med reparasjon av kraner,
reparasjon av jernbanespor samt informasjonstavle om steinindustrien i bruddet
.

Vi takker så mye for støtten og krysser fingrene for at også Viken fylkeskommune skal stille opp for prosjektet slik de også gjorde i fase en.

Krana som har gjort jobben flere steder i området ved Brottet, og som de siste årene har stått på scenen i amfiet, skal nå flyttes til Musemus-Brottet. Det krevet løftekraft og spesialkompetanse på jern. Her er dugnadsgjengen i gang med å demontere krana for flytting.

Paul Henriksen

Kan du bidra til et Hvalerhistorisk arkiv?

Det er skrevet mangt og mye om Hvalers kultur og historie. Nå ønsker kulturvernforeningen og museet å samle det som er skrevet.

Det er mange som har bidratt til å belyse Hvalers kultur og historie. I tillegg til bygdebøkene skrevet av Gudrun Høibo, Inger Jensen og Åsmund Svendsen har lokalhistorikere som Ulf Hjardar, Andreas Madsen, Aslak Jensen, Otto Reff og Rolf Utgård gitt sine betydelige bidrag både gjennom bøker og i form av hefter. Noen av oss samler på dette materialet og kan glede seg over å ha mangfoldet i hylla.

Som leder av kulturvernforeningen har jeg møtt mange som søker kunnskap om øysamfunnets både gode og utfordrende historie. Der vi kan hjelpe, så gjør vi selvsagt det. I tillegg kan også lokalhistorisk avdeling på biblioteket bidra til å hjelpe dem som søker dette stoffet. Nå ønsker imidlertid kulturvernforeningen, i samarbeid med kystmuseet Hvaler, uansett å samle det mangesidige materialet. på kystmuseet Et tidligere kontor på Nordgården er frigitt for en slik samling og allerede er noe kommet på plass, men mye mangler forsatt.

Derfor er oppfordringen; Sitter du på lokalhistoriske bøker, hefter, bilder, eventuelt også protokoller fra bedehus og andre forsamlingslokaler som bør tas vare på; ta kontakt med undertegnede eller Carl Erik Madsen som leder dugnadsgruppa på Nordgården. Håpet er etter hvert å ha en komplett samling for utlån eller kopiering til dem som søker kunnskap om øysamfunnets historie og kultur

Paul Henriksen (41463771)

Hvem kan si noe om Hvalers drosjehistorie?

Drosjeeier Huken på Kråkerøy, en legende

Fra forfatter Roger Prang har jeg fått nedenforstående mail. Som det vil fremgå av denne ønsker han å skrive om drosjenes historie i Østfold, et arbeid der han også ønsker bidrag fra Hvaler. Selv har jeg svært lite å fare med her, men er overbevist om at noen av dere “der ute” kan bidra både med tekst evt. bilder og muligens også gjennom å bli intervjuet. Har søkt etter bilder fra Hvaler på nettet, men det nærmeste jeg kom geografisk var et bilde av den legendariske drosjeeieren/sjåføren Huken som kjørte drosje og rutebil ( som det het den gang) på Kråkerøy på 50- og 60-tallet

Mailadresse og mobilnummer til Roger Prang finner dere nederst i henvendelsen under. Sett gjerne meg i kopifeltet om dere sender mail – paulh@online.no

Paul Henriksen

Hei.

For dere som ikke kjenner meg, er jeg lokalhistoriker i Halden og har stått bak mange bokutgivelser de seneste 35 årene. Blant mine seneste utgivelser er historien om Halden-drosjene i 2017 samt Norges Taxiforbunds 100-årshistorie som kom ut i 2019.

Nå har Norges Taxiforbund, avd. Østfold bestemt seg for å samle fylkets drosjehistorie mellom to permer. Målet er å få med så mye som mulig om drosjer og drosjefolk både i by- og landkommuner. Og da trenger jeg all den bistand jeg kan få.

I første omgang tilskriver jeg historielaget og etterspør informasjon, oppslag om drosjer i bygdebøker og årsskrifter, slektninger til kjente drosjefolk i by og land osv. Kort sagt: Send meg så mye som mulig som etter hvert kan gi opphav til intervjuer og omtaler i Østfolds drosjehistorie.

Det hadde vært fint om jeg fikk en kontaktperson rundt om i lagene som er enkel å kommunisere med, men jeg tar imot all hjelp jeg kan få.

Bilder er et særdeles viktig poeng i en drosjehistorie. Et godt bilde sier mer enn mange ord, og bilder av drosjebiler, drosjeeiere, drosjesjåfører, holdeplasser, drosjebuer etc. setter vi stor pris på å få inn. Disse kan enten sendes i original til meg slik at jeg får skannet dem, eller enda bedre som høyoppløselige JPG-filer. Jo høyere oppløsning det er på bildene vi får, desto gladere blir jeg.

E-postadressen min er: roger.prang@icloud.com

Postadressen: Roger Prang, Skiferveien 7, 1784 Halden

Telefon: 906 67 486

Håper å høre fra dere om ikke lenge.

Mvh. Roger Prang

Høstdugnad i vårsol

Fyrlykta som i to sesonger har gitt liv til forestillingene “Fyret” og “Lysglimt i mørke” i Brottet, er demontert og reises på nytt i halv størrelse på kystlekeplassen. Dette forhåpentligvis til glede både for barn og voksene. De som skaper denne gleden er Asbjørn Svendsby og Kåre Næss.
Avslutter gjør også Tom Buskoven og Jan Appelgren som i flere uker nå har jobbet med å få ferdig et isolert rom i verkstedet for oppbevaring bl.a. av maling. I dag kom døra og lister på plass.

Hvaler kulturvernforening løfter maritimt tradisjonshåndverk sammen med Sparebankstiftelsen DNB

Seks bordganger (totalt elleve) i eik og spanter av granrøtter er på plass i losskøyta “Arnt Otto”-

Hvaler kulturvernforening kan, i sindrøyt 50-årige historie se tilbake på flere store prosjekter i arbeidet med å formidle Hvalers og kystens kultur og historie;

Det siste prosjektet, og kanskje ett av de største på dette kulturhistoriske byggverket, er byggingen av losskøyta «Arnt Otto», kopien av en losskøyte anno 1860. Dette er et håndverksmessig svært krevende prosjekt som gjøres i samarbeid med Maritime Center i Fredrikstad. Samtidig er dette et krevende prosjekt rent finansielt all den stund prosessen er helt avhengig av profesjonelle båtbyggere. Dette tilsier at hver arbeidsøkt på fjorten dager koster rundt kr 120.000, -. Dette gir oss igjen et budsjett på rundt 3, 4 mill fram mot sjøsetting i 2024.

Til dette prosjektet fikk vi i 2020  svært viktig økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB med 600.000,-,  senere også gode bidrag fra Hvaler kommune og Borg Havn samt at kulturvernforeningen legger inn flere hundre tusen i prosjektet.

I dag kom gladmeldingen om at arbeidet med å bygge losskøyta får ytterligere støtte på kr 480.000,- fra Sparebankstiftelsen under overskriften «Håndverksløftet», et prosjekt som har som mål å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk.

Stiftelsen DNB er opptatt av å videreføre kompetanse innen tradisjonshåndverk, og støtter med det prosjekter hvor det legges til rette for at erfarne tradisjonshåndverkere kan dele kunnskapen med nye talenter.

Gjennom Håndverksløftet skal flere barn og unge bli kjent med ulike håndverkstradisjoner og talenter får muligheten til å utvikle seg innen ulike fag. Gjennom prosjektet på Hvaler betyr det at vi både har hatt med speidere, ungdomsskoleelever og byggfaglinja ved Kalnes videregående skole. Dette i tillegg til at en lærling har vært med på deler av arbeidet

Håndverksløftets verdier og arbeidsgrunnlag passer som hånd i hanske for losskøyte-prosjektet kulturvernforeningen og Maritime Center jobber med. Vi gleder oss stort over den gaven vi har fått, og den tillitserklæring som ligger i dette, en tillitserklæring stiftelsen har vist også ved flere andre prosjekter.

Paul Henriksen

Brottet skinner foran årets sesong

Noen vil kanskje si at det er å ta vel hardt i når jeg bruker ord som “skinner” om et teateranlegg og et område som til dels har vært preget av uferdige bygninger og oppsamlet “moro” de siste årene. I ly av pandemien har en fantastisk dugnadsgjeng stått på uke etter uke. Da vi i dag avsluttet dugnadsesongen med Ritas pizza-snurrer og rangerte disse som “verdens beste” og med det vel plassert som signalrett i Byssa i sommer, var det med en god følelse. Selvskryt på vegne av dugnadsgjengen skal du lytte til, da dette kommer fra hjertet!

Ny informasjonstavle gir bud om et bredt tilbud i Brottet kystkultursenter i sommer

Det var overmodent å få fornyet informasjonstavlen ved nedkjøringen til Brottet. Med nok en stor innsats av Ragnar Holte i vår “helt” gravemaskinen “Lille Gule”, kom den nye tavla raskt på plass godt forankret og kan pt fortelle om “Byssa” som åpner på lørdag kl 12:.00, konserten med “Fingals” (irsk og skotsk musikk) på fredag i Amfigrotta og ikke minst en påminning om at det er på høy tid nå å kjøpe billetter til årets forestillinger i Brottet; først “Lysglimt i mørke” med premiere 8. juli, dernest “Drømmen om Amerika” med sin premiere 29. juli. Biletter til begge oppsettingen får du på Ticketmaster.

Det å klargjøre Brottet amfi for en ny sesong handler ikke minst om å rydde vekk “gjenglemte” gjenstander, sikre at el-anlegget fungerer, fjerne ugress og løv og har i år også bestått i å merke anlegget med ny nummerering. På bildene under Jan Vassdal og Kåre Næss som har bidratt til at “Brottet skinner”

T/S Billetten, eller om en vil “Teaterskipet” Biletten” vårt styrehus som fungerer som billettkiosk har de siste ukene vært gjenstand for en skikkelig renovering. Mye råte uflidde vegger er blitt nedkjempet med grønnsåpe-vask, nye kledning på taket og i dag maling av Billetten innvendig. Håpet er å kunne beholde dette symbolet på kystens kultur som billettkiosk noen år enda. På bildene under er Trond Valen Engblad, Kåre Næss og Asbjørn Svendsby i full gang med arbeidet.

En arena som er viktig for kulturvernforeningen er “kystlekeplassen” der vi har fått det noe underlige pålegget om å kjøre på med ytterligere mengder med såkalt “støtsand”. Må vi, så må vi og i dag ble en god del av denne lasset til kr 8000,- kjørt på rundt “lekebåten” Takaka for at “ingen skal skade seg”. Ved inngangspartiet til toalettene ble det utført et annet reparasjonsarbeid, dette ved Tom Buskoven og Steinar Pettersen

Denne gjengen på 12 dugnadsarbeidere har levd samlet i rundt 850 år. På disse årene har de gjort seg erfaringer med mat og drikke. I dag var de jury for Ritas pizzasnurrer foran sesongen i Byssa. Konklusjon: Ritas pizzasnurrer er kåret til “verdens beste” med terningkast 6 og anbefales til publikum som besøker Byssa strandkafé i sommer. En mer kompetent jury finnes ikke.

Paul Henriksen

Hvaler kulturvernforening “leverer historie” i disse dager

I disse dager kan vi notere oss for både at et viktig prosjekt er sluttført, et annet i sin startfase samt at vi for første gang i foreningens historie har hatt besøk av saksbehandlere i Sparebankstiftelsen DNB. Når det gjelder det siste, er det nemlig heller unntaket enn regelen at saksbehandlerne i denne viktige finansieringskilden besøker sine gavemottakere. Når det gjelder kulturvernforeningens kontakt med DNB-stiftelsen går den tilbake til Brottets første år da vi mottok kr 200000 til bygging av teateranlegget. Senere har vi mottatt støtte både til Amfigrotta, Brekke skole og nå sist til losskøyteprosjektet da vi i 2020 fikk kr 600.000,- . Hvorvidt vi får en ny bevilgning i år, får vi imidlertid først vite i slutten av måneden.

Vi noterer imidlertid med stor tilfredshet at saksbehandlerne Ane Marte Ringstad og Tuva Løkse, den siste som prosjektleder for Håndverksløftet, et prosjekt med målsetting å gjøre ungdom interessert i arbeid med tradisjonshåndverk var imponert over det de så, og det engasjementet vi har ikke minst inn mot barn og unge. Det var besøket til båtbyggeriet og arbeidet med losskøyta det ble lagt størst vekt på i dag

Et annet prosjekt der historien står i sentrum, er kalt “Fra en skole til en skole” i samarbeid med Hvaler barne- og ungdomsskole. Dette er et prosjekt som har vokst fram siden kulturvernforeningen avsluttet arbeidet med gamle Brekke skole, og det ble klart at det gikk mot en felles skole på Hvaler. Nå er den over 170 år lange skolehistorien festet på veggen i en av skolens korridorer. Med bilder og tidslinjer illustreres den skolehistoriske reisen via rundt 25 skoler, og med det blir et speil på øysamfunnets utvikling. I tillegg til at denne historien nå er festet på en 7 meter lang vegg, skal alle skolens elever få denne historien med seg i form av et hefte vi har laget med støtte fra Lions og Hvaler kommune. På skoleavslutningen i morgen 15.06. skal den historiske veggen avdukes for foreldre og elever.

Det som også skal markeres i morgen 15.06. er oppstart på et digitalt stiprosjekt som Hvaler kulturvernforening deltar i sammen med fem andre historielag i Østfold. Prosjektet er initiert av Riksantikvaren i samarbeid med spillselskapet Wittario i Moss. Kulturvernforeningens bidrag, som Gunn Hedberg har vært arkitekt for, innebærer at elever skal gå i grupper på det som i utgangspunktet er en rundt 7 km lang sti fra Grønne Bakke ved Rødshuet (mot Løperen) til Hvaler kirke/retur. Dette er den strekningen som kirkefolket fra de vestre øyene måtte gå når de skulle til kirken før Spjærøy kirke ble bygget i 1891. Med kirkeplikt, og ved andre nødvendige besøk til kirken, måtte mao folk fra de vestre øyene bruke båt/gå eller blifraktet med hest og vogn over lange strekninger. Det er via en egen app at 40 skoleungdommer fra Hvaler barne- og ungdomsskole skal ta seg fram i morgen som del av testen på denne digitale stivandringen. Læring om kulturhistorien er mao sentralt i denne vandringen

Her vil jeg legge til at om det også er andre, voksene som barn, som ønsker å være med oss, møt fram ved Hvaler kirke kl 09:30

Paul Henriksen

Bygdedagen 2022 – kun en måned igjen!

I samarbeid med Østfoldmuseene arrangerer Hvaler kulturvernforening den tradisjonelle bygdedagen lørdag 4. juni (pinseaften), i år med et større program enn tidligere. Les mer om dette under plakaten.

Gjennom årets arrangement, der vi markerer Frivilligheten år, åpner vi også et nytt kapittel i bygdedagens historie gjennom å ta i bruk både det flotte området på Nordgården (kystmuseet) og området vi kaller Brottet kystkultursenter Den nye gangstien mellom kystmuseet og Brottet legger til rette for et slikt omfattende arrangement der det både blir mulig å besøke de gamle bygningene på Nordgården med låven og Emilstua, møte frivillige lag og foreninger, oppleve utdrag fra “Lysglimt i mørke ” i Brottet, se de nyrestaurerte bygningene fra stenhoggertiden, besøke Båtbyggeriet med losskøyta “Arnt Otto” ,se stolte skuter ved Nordgårdsbrygga og seilas i Skjelsbusundet i regi av Maritime Center. Hvaler musikkforening er som alltid med oss og vi håper å få til salg av mat og drikke både på kystmuseet og i Brottet. Med oss er også ordfører Mona Vauger som vil foreta den offisielle åpningen av den nye gangstien.

Den nye gangstien mellom kystmuseet og Brottet kystkultursenter blir åpnet av ordfører Mona Vauger på bygdedagen. Stien bidrar til å legge til rette for et bredere program under bygdedagen enn vi tidligere har hatt muligheten for

Er du medlem av en frivillig forening som ennå ikke har meldt seg på, kontakt undertegnede eller Gunn Hedberg så finner vi en plass for dere.

Paul Henriksen

“Nei til støv!”

Ja, dette har de siste dagene vært en oppfordring med glimt i øye fra dugnadsgjengen til bileiere som har tatt seg forbi smia og maskinhuset i Brottet. Godværet har nemlig sine sider. Flott at det er opphold og sol når vi skal vaske og male. Støvet er imidlertid en stor “fiende, ikke bare fra biler, men også fra vind som pisker opp støvet, støv som igjen legger seg på de nymalte bygningene.

Dagens dugnad har for øvrig vært fylt med en rekke gjøremål som vedlikehold og reparasjon i dusjrommet i servicebygget, maling av sjøbu på Nordgårdsbrygga, reparasjon av Takaka, båten vi har på kystlekeplassen og fundamentering av stolper der vi skal montere opp en informasjonstavle om stenhoggerdriften.

På begynnelsen av 80-tallet sto den en enslig stenhogger igjen i Brottet. Mannen var Otto Franzen som lagde valser til Borregaards papirproduksjon. For noen år siden fikk vi en slik valse. Denne kolossen på rundt 5 tonn skal nå få en ny funksjon som et gedigent “bord” plassert mellom Byssa Strandkafé og Båtbyggeriet. For å få denne på plass må vi ha løftekraft , noe en nyinnflyttet nabo, Vidar, skal hjelp oss med. I dag fundamentet for valsen på plass.

Gutta med 480 nummer som skal plasseres ut i arenaen før sesongstart jobber ufortrødent videre. De gamle nummerskiltene tas av, renses for gammelt lim og festes på nytt mer synlig og med det mer publikumsvennlig enn tidligere. Dette er et meget tidkrevende og svært viktig arbeid.

Paul Henriksen