“Eg kjenner kjekke karar, eg kjenner dei så vel……”

Som tradisjonen er på søndags ettermiddag, så kommer det en “innkalling” til dugnad fra undertegnede. Denne gangen må vi hente melodien fra Geir Lystrups “Eg veit ei lita jente..”

Dagens dugnad har også det til felles med mange dugnadsdager, at vi kan markere at milepæler blir nådd. Jeg har i flere omganger fortalt om prosjekt “Stenhoggerminner” der vi jobber med å gjenreise tre kraner og en skinnegang med vogner fra stenhoggerperioden. I dette arbeidet har to personer stått sentralt, Åsmund Vågslid og Ragnar Holte. I dag kom kranarmen også på plass og med wire sneller og krok, er den første krana nå komplett. Applaus til dere som har fått dette på plass.

“Påskestien” også på Hvaler?

Om ikke dette blir det permanente navnet, så er det med dagens fremdrift på stien over til Løkholmen lov å krysse fingrene for at vi i påskeuka kan gå tørrskodd over til den hittil “utilgjengelige” Løkholmen. I dag klarte gjengen med Eivind Børresen, Helge Olav Lilleheier og Åsmund Nilsen å få to nye elementer ferdig. Med kun to igjen å ferdigstille, ser det lyst ut for en “Påskesti”. I tillegg kom “Den gule stake” på plass, bøyestaken som Skjærgårdstjenesten for noen år tilbake fant i en bukt på Søndre Sandøy, og som hadde drevet med strømmen fra Tyskland, langs kysten av Danmark til Norge. Med sitt blinkede lys drevet av solsceller, har den nå fått en ny oppgave, nemlig å markere nedgangen til stien

Fremdrift er det så absolutt også på det nye sceneanlegget, der trinnene nå får dekke. Her er Trond Valen Engblad, Asbjørn Svendsby og Kåre Næss i aksjon.

Oslofjordens Friluftsråd med kr 75.000,- til nytt servicebygg

I perioder er det stort press på toaletter og dusj i området ved Brottet og spesielt kan det være vanskelig for gjester på kystledhyttene å få dekket sine behov. Derfor har det blitt klart at vi bør bedre dette tilbudet. Det var derfor en gladmelding som tikket inn i dag med beskjed om at kr 75.000,- er bevilget til et slikt bygg. Dette er midler fra en større bevilgning som Sparebankstiftelsen DNB har stilt til rådighet for vedlikehold av OFs kystledhytter. En slik gladmelding gjør at vi nå kan starte søkeprosessen og samarbeidet med Rune Svennes i Hvaler rørleggerbedrift. Går det som vi håper, vil bygget bli ferdigstilt i løpet av 2024.

Området på Nordgårdsbrygga hvor det nye servicebygget blir reist.

Paul Henriksen

Takk Amy – og alle andre som heier på oss!

Det er mange som heier på dugnadsgjengene, noe vi setter stor pris på. I går kom det et “heia-rop” litt uten om det vanlige. Et medlem, Amy Cristine…., skriver bl.a. følgende til meg i mail:

Jeg har i dag betalt medlemsavgiften. Jeg har også betalt inn 4000 kroner til samme konto. Det er for å gi den alltid så flinke dugnadsgjengen en påskjønnelse. Dere kan kanskje kjøpe inn litt god pausemat, eller noe annet godt. Eller om dere har en sommeravslutning eller annet sosialt arrangement………….

En slik hilsen med penger til et godt måltid varmer, og tilbakemeldingen fra gjengen som var samlet i dag (torsdag 16.03.) til en utsatt dugnad, jublet og hilser tilbake. Bildet under taler sitt tydelige språk om en takknemlig forsamling, her i det gamle spiserommet til stenhoggerne:

På bilset fra venstre mot høyre: Åsmund Vågslid, Erling Olsen, Ole Christian Bärnholt, Kåre Næss, Åsmund Nilsen, Kennet Baarstad, Ragnar HolteTrond Valen Engblad, Jan Appelgren og Eivind Børresen. “Bak” kamera Paul Henriksen

Ute i felten har ellers prosjektene god fremdrift. På bildene under fra arbeidet med stien ut til Løkholmen. Med Ragnars restaurerte vinsj, har fremdriften gått over all forventning og traseen er allerede lagt halvveis over, mao er rundt 30 meter platting lagt ut og forankret i tømmerstokker.

Et annet både utfordrende og spennende prosjekt er “stenhoggerminner” der vi bl.a. gjenreiser kraner og skinnegang fra tiden med stenindustri i området. Her er det Åsmund Vågslid som har regien og fagkunnskapen godt hjulpet bl.a. av Ragnar Holte, trollmannen med “lille gule”, vår sliter av en gravemaskin.

Et prosjekt som også gjør gode fremskritt, er arbeidet med å bygge om scenen i Brottet amfi. Her tre i “stå-på-gjengen”, Kåre Næss, Trond Valgen Engblad og Jan Appelgren.

Paul Henriksen

Tunge løft gir flott fremgang i prosjektene

Med inspirasjon fra Evert Taubes “Rosa på Ball”, eller som sangen egentlig heter: “Fritjof och lilla jag”, ble det en innkallingssang i svorsk språkform denne søndagen

Tenk å bli innkalt til dugnad nu lille jag, store du, ja til dugnad nu. Tenk å få jobba i Brottet stort rop det ut i kor. Tenk vilket underbart liv her vi før, jobbe med alt og i stadig vigør.  Snickare, veggare, schauffør og sjonglør. Alltid i herlig humør !

Nei aldri trist kjære venner er mann nu blitt dugnadsmann.  Kommer vi glade på måndag, aldri førglemmar jeg det. Vers i mobilen jag gildar det så. Jag vet i morgon dit jag måste gå. Filurius helsar, du helsar tilbaks. Brottet vi elskar dig.

Filurius Rimsmed

Dette var en dugnadsdag ikke minst med tunge løft og spennende utvikling i flere av prosjektene. Bildene under er fra arbeidet med å reise den første av tre kraner i det vi har kalt museumsbrottet. Her ble det først boret et hull i fjellet. Med hjelp av gravemaskinen “Lille gule” ble “piggen” på kranstammen tredd ned i hullet. For å hindre velt, ble stammen så sikret med stropper og deretter sikret ytterligere med et stillas. Med dette rigget opp kunne Åsmund Vågsli sveise fast det første av to stag. På bildene under ser vi i tillegg til Åsmund, Ragnar Holte, Erling Olsen og Kennet Baarstad.

På den fjerde dagen med arbeid på stien ble det også gjort synlige fremskritt da den andre av to elementer på 4,5 meter ble lagt ut. Dette i tillegg til at alle stokkene som skal bære stien nå er trukket på plass med televerkets gamle vinsj restaurert av Ragnar Holte som også står for arbeidet med stokkene – se bildet under. De andre som jobbet på stien i dag var Helge Olav Lilleheier, Åsmund Nilsen og Eivind Børresen.

Også på den nye scenen ble det gjort gode fremskritt i dag der Kåre Næss, Asbjørn Svendsby og Steinar Pettersen jobber iherdig for å få på plass der terraserte fronten på scenen

Steinar Pettersen reparerer hullet i scenen der den gamle krana sto. Kåre Næss og Asbjørn Svendsby bygger nytt.

Dette var også dagen da båtbyggerne Gunnar Eldjarn og Andreas Pagander igjen var på plass, i første omgang for å sette de siste trenaglene i bordgang ni, dernest for å legge de to siste bordgangene. I dag fikk de en ny leveranse av trenagler fra Thor Ivar Olsen som også er en viktig kilde til kunnskap om de gamle hvalerskøytene.

Paul Henriksen

Vi takker 250 medlemmer for støtten – Blir du med på dette laget?

I disse dager dager sendes årets faktura for medlemskap i Hvaler kulturvernforening ut til våre rundt 250 medlemmer, mange av disse trofaste støttespillere gjennom år.

Kulturvernforeningen har ellers mange gode støttespillere bl.a. i Hvaler kommune, Viken fylkeskommune, i næringslivet, Sparebankstiftelsen DNB, Norsk kulturminnefond og gjennom lokale foreninger. I tillegg til at vi har en flott dugnadsgjeng som legger ned flere tusen timer hvert år for fellesskapet.

Når det gjelder midlene som kommer inn fra dem som støtter oss økonomisk, er imidlertid det beløp som går til ulike prosjekter. Dette er mao midler vi IKKE kan bruke til å dekke driftskostnader i størrelsesorden kr 500.000. Dette er kostander knyttet til strøm, forsikringer, renhold, vedlikehold, regnskapsfører ++++ I tillegg kommer det forhold at vi for hver søknad vi sender inn må ha med en større egenandel.

Driftskostander og egenandel må vi dekke dette selv. Det er her medlemskontingenten, inntekten fra våre kystledhytter og en viss utleievirksomhet kommer godt med for å opprettholde et høyt og viktig arbeid for å ta vare på Hvalers- og kystens kulturarv og historie.

Oppfordringen til dere som heier på oss, men som fortsatt ikke er medlemmer er kort og godt: Meld dere inn, enten i form av et enkeltmedlemskap kr 300,- eller som familie til kr 400,-. Send en mail til: hvalerkulturvernforening@gmail.com . Det vi også gjerne vil ha av opplysninger er postadresse og mobilnummer.

Paul Henriksen

“Kom mandag skjønne milde, til Brottet lystig vi drar…..”

Med melodien fra “Kom mai du skjønne milde” ble det som vanlig søndag ettermiddag sendt innkalling til mandagens dugnad. Om du er med kommer to av tre vers her:

Kom mandag skjønne milde

Til Brottet lystig vi drar

Og la oss stien bygge 

med stropper stokker vi drar

Hvor ville jeg så gjerne 

i Brottet igjen deg se

Akk, kjære mann du gilde

Gre håret og kom deg av sted

I Brottet scene bygges for

krig og moldstemt sang

Om klangen synes dyster

folk kommer gang på gang

Når vi med strev og smerte

i knær og hofter vi drar

 til Brottet for å jobbe

til glede for mange det har

Arbeidet med stien fra området ved Byssa strandkafé og over til Løkholmen går sin gode gang. Med vinsj fra Televerkets glanstid på Hvaler i 50-årene, og Ragnar Holte bak spakene, ble to store tømmerstokker i dag dratt gjennom sivet for å danne underlag for ilandstiningsplattformen på Løkholmen. En gammel krankrok og et eldgammelt feste for båt, gjorde dette wirestrekket mulig! Her snakker vi om praktisk og teknisk kompetanse som imponerer.

For de av oss som ikke har praktisk og teknisk innsikt og erfaring som det fremste varemerket, er det imidlertid nok av arbeidsoppgaver på en dugnadsdag. Her ved undertegnede som kapper vekk skruer, slik at verdifulle materialer kan gjenbrukes og ikke havne på bålet som passes av Kennet Baarstad og Kent Bjørge Johannessen.

I arbeidet med å bygge om scenen i Brottet er det også god fremdrift her ved Kåre Næss og Asbjørn Svendsby. Underlaget for det øverste “trappetrinnet” i en bredde av 1,5 m kom i dag på plass. Disse trinnene blir ikke like brede, men likevel store nok til at det skal kunne spille på disse (neste blir 80 cm bredt). Her snakker vi også om gjenbruk da scenegulvet som er fjernet nå skal fremstå i form av “trappetrinn”.

Gode hjelpere både i og utenfor Brottet har kulturvernforeningen mange av. Her er det vår sveiser og jernarbeider Åsmund Vågslid som har hentet to stag som skal støtte en av kranene som nå skal gjenreises i brottet innenfor. Den som har sørget for for stagene er Reidar Snipsøyr, en god nabo som jobber ved Torp mek. verksted. Gull verdt å ha slike ressurser med oss. Neste mandag håper Ragnar Holte, Jan Vassdal og Åsmund Vågslid å kunne reise den første krana i et prosjekt som støttes av Viken fylkeskommune og Norsk kulturminnefond over midler på statsbudsjettet kalt “tekniske og industrielle kulturminner”.

Paul Henriksen

En dugnadsdag med store “gjennombrudd”

Med inspirasjon av hyldningssangen “Den norske sjømann”, kan to vers av fire fra ukens sang til innkalling åpne denne dagens referat fra en svært effektiv og innholdsrik dugnadsdag. Bli gjerne med… “Filurius” er pseudonymet for rimsmeden.

Den norske dugnadsmannen er av barka folkeferd /: Der arbeid gjøres må, der er han straks der på:/ På mandag alltid her, i guttas dugnadshær /: Han har Filurius i sinn og setter spiker’n inn :/

I morgen skal den akk så glade gjeng i gang igjen /: Å lage vei av rang, vi feirer den med sang :/ Med den vi glede vil de som her kommer til. /: Vi bærer stokk for stokk i samlet lystig flokk :/

Med tømmerstokker felt i skogen til familien Sjulsen på Brimnes, startet arbeidet i dag for fullt med å bygge det som skal bli en spektakulær sti gjennom sivet ut til Løkholmen ved Brottet. Den rundt 50 meter lange stien vil “flyte” på tømmerstokkene som legges i en bredde på 1,5, meter med et dekke av impregnerte bord. Ragnar Holte “Trollmannen” i “Lille gule” traktert både maskin og tømmerstokker som om det var et daglig fjøremål Her godt assistert av Eivind Børresen og Åsmund Nilsen. Mens dette arbeidet gikk sin gode gang gikk saga “varm” der Erlig Olsen og Kennet Baarstad kappet bord til dekket på stien. Et imponerende arbeid var det gjengen sto for her.

Spennende avtale med Roseslottet i boks i dag – 20 bilder skal monteres opp i sommer.

Hyggelig og spennende møte og befaring i dag med Birgitte Espeland og Tone Helene Hansen fra Roseslottet. Her sammen med undertegnede og “Thøger”, manusforfatter for stykket som skal på scenen i Brottet i sommer

Dette var også dagen da vi “signerte” en spennende avtale med Roseslottet, prosjektet til brødrene Eimund og Vebjørn Sand på Frognerseteren med bilder som har sitt grunnlag i 2.verdens krigs hendelser i Norge og som tar opp tematikken knyttet til trusselen mot demokratiske verdier. Et høyaktuelt tema både med tanke på krigen i Ukraina og forestillingen “Elleve for elleve”, om 2. verdenskrig på Hvaler med premiere 7. juli.

Det som nå er avtalen, er at vi skal ha på plass rundt 20 av bildene som inngår i utstillingen “Roseslottet”. Denne skal monteres opp i området bak kvartetten på bildet. Avtalen gir oss mulighet for gratis å låne bildefilene, men der produksjonssamarbeidet “Brottet kultur”, (samarbeidet mellom Kulturværste AS, kulturvernforeningen og Barne og ungdomsteateret Brottungær) står for kostandene for å få disse over på aluminiumsplater. Arbeid med å søke midler til delfinansiering er allerede godt i gang. All grunn til å dele ut blomster også her og gjerne roser: Takk til Roseslottet for stor velvilje til utlån og bistand. Dette blir en “høydare” kommende sommer. Utstillingen skal stå hele juli.

Om ikke dette var nok, så ble denne dagen også den da fyrtårnet på kystlekeplassen fikk sitt første maling strøk med rød “overdel” og hvitt i underkant av plattformen. På bildet over er det Ragnar Holte som står for påfyll av støtsand med vår Gråtass anno 1948 og der Trond Valen Engblad sto for jobben med å male.

Stolte var vi; Hermod, Viljar, Kyrre og undertegnede da vi fikk audiens til å gå opp i det nymalte fyrtårnet.

Inne i Brottet, der deler av scenen er tatt ned, startet Asbjørn Svendsby, Kåre Næss og Ole Christian Bärnholt i dag arbeidet med å bygge det som skal bli den nye terrasserte fronten på scenen som både kan fungere som trapp, men som også blir utstyrt med så stor bredde på “trinnene” at det kan spilles også her.

Paul Henriksen

Minner om årsmøte i Hvaler kulturvernforening 14.02. kl 18:00

Jeg minner alle medlemmer på at det det avholdes årsmøte i Hvaler kulturvernforening tirsdag 14.02. kl 18:00 i Amfigrotta ved Brottet.

På dette møtet avslutter undertegnede sine 12 år som styreleder og overlater roret etter alle solemerker til Arnt Martin Brynhildsen. I følge valgkomiteens leder Rolf Utgård vil de øvrige styremedlemmene som er på valg, ta gjenvalg.

Mao ser det ut til at dette årsmøtet vil gå uten problemer, samtidig som dette er et historisk årsmøte der vedtektene endres bl.a. med åpning for å engasjere en daglig leder i en brøk stilling. Sist, men ikke minst skal årsmelding, regnskap og budsjett vedtas. Her ligger det mange forhold som som bør pirre medlemmenes interesse.

Innkalling og papirer for øvrig skal være sendt ut. Er det imidlertid noen som ikke har fått disse, f.eks. pga av endret e-postadresse, ber jeg om å få informasjon om det slik at vi kan få sendt deg sakene.

Her følger årsmeldingen som skal godkjennes av årsmøtet:

Paul Henriksen

“Go” fra Hvaler kommune, en skikkelig gladnyhet!

Sivområdet midt i bildet ble i sin tid regulert som museumshavn

Etter at Hvaler kommune på begynnelsen av 2000-tallet makeskiftet området som i dag er kjent som Brottet kystkultursenter, ble det laget en reguleringsplan (2008) der sivområdet over ble benevnt “Museumshavn. Her skulle det mao åpnes for omfattende utbygging både med brygger og anlegg for historiske fartøyer, da det i dette området ganske sikkert har vært en fin havn her i tidligere tider, noe en ringbolt langt inne i sivet underbygger.

For rundt 10 år siden bestemte så kulturvernforeningen å starte arbeidet med havneanlegget og vi fikk i den anledning Norconsult til å ta en geoteknisk vurdering av området. Konklusjonen var da at utmudring ble frarådet både på bakgrunn av Miljødirektoratets føringer for bløtbunnsområder i strandsonen, og fordi vi kunne risikere utglidinger i området for øvrig. Foreningen valgte da å legge disse ambisiøse planene bort.

Klart for å bygge gangvei/klopp i S-form gjennom sivet fra området ved Byssa strandkafé ut til Løkholmen

Konklusjonen om å legge bort planene for en Museumshavn, førte imidlertid til at området Løkholmen nærmest ble gjort utilgjengelig, et område som i reguleringsplanen er regulert for friluftsliv.

For å åpne Løkholmen for bruk har vi derfor lagt saken fram for byggesaksavdelingen i Hvaler kommune der vi foreslår en miljøtilpasset gangsti bygget på tømmerstokker. I dag kom så gladmeldingen som har følgende konklusjon:


Kommunen vurderer tiltaket å være i tråd med reguleringsformålet, reguleringskart og –
bestemmelser, jf. reguleringsplan for Kystmuseet på Spjærøy, vedtatt 02.04.2008.
Tiltaket medfører ikke terrenginngrep eller tillegg i bebygd areal da kloppen er under 0,5 m
over terrengnivå. På bakgrunn av mottatt situasjonsplan datert 12.01.2023, samt
dokumentasjon og redegjørelser mottatt 03.02.2023, vurderer kommunen oppføring av
omsøkte tursti/klopp som ikke søknadspliktig.

Dette betyr med andre ord at vi slipper saksbehandlinggebyr og kommer raskere i gang med arbeidet

Furustokkene som skal bære gangstien, er allerede felt ved Rove på Kirkøy

Nå venter vi bare på hjelp til å få furustokkene, gitt oss av familien Sjulsen på Brimnes gård, på plass i Brottet. Etter alle solemerker betyr denne raske avgjørelsen i kommunen at vi har gode muligheter for å ha stien klar før 1. juni. Uansett vil området nå få en ny attraksjon til glede for besøkende og med det en lenge etterlengtet badeplass hvor vi i første omgang vil sette opp to badestiger.

Paul Henriksen

“Scener” fra en dugnadsdag

Ombygging av scenen i Brottet pågår for fullt og før dagen var omme, var nær alle bord tatt ned. Deretter skal en del av bjelkene ned, før arbeidet med å bygge opp igjen scenen kan starte. Da i terrassert form med brede “trinn”, rundt 1,5 meter . Her Erling Olsen, Ole Cristian Bärnholdt, Åsmund Nilsen og Eivind Børresen.

En annen scene i dag var sivområdet der vi nå venter på klarsignal fra Hvaler kommune for å sette i gang for alvor. I dag gikk undertegnede gjennom sivet med kantklipper og fikk laget en gate der “stien” skal gå i en S-form over til Løkholmen i bakgrunnen. Håpet er å ha denne spektakulære veien klar før sommersesongen. Med unntak av mindre kulper med vann, er det mulig å gå nærmest tørrskodd gjennom sivområdet. Mao ingen druknings fare her.

Selv om selve fyrtårnet er ferdigbygget, nå også med plexiglass i fyrtårnet, gjenstår det noe finarbeid før Asbjørn Svendsby, Kåre Næss og Trond Valen Engblad kan sette to streker under “svaret”. Avslutningsvis vil det bli laget en ramme rundt fyrtårnet som igjen skal fylles med støtsand.

Paul Henriksen

“Årsoppgjør” for dugnadsåret 2022 – 5000 timer

For noen dager siden tikket det inn en epost fra Østfold historielag der kulturvernforeningen er medlem. Det ØHL ville vite var omtrentlig hvor mange dugnadstimer de lokale historielagene hadde “bokført” i Frivillighetens år 2022. Dette for igjen å kunne synliggjøre den lokalhistoriske innsatsen overfor mediene i Østfold.

Bildet tatt da dugnadsgruppene var samlet til fest i Amfigrotta i november

Hyggelig var det da å kunne rapportere inn et ganske imponerende tall på rundt 5000 timer. Dette er arbeid utført av dugnadsgruppene på kystmuseet og i Brottet++. 5000 timer er et betydelig tall, som nok ikke fanger opp alt det dugnadsfolket også gjør ut over de dagene da gruppene er samlet.

Lar vi 5000 timer stå som et årsresultat, fordelt med ca 1700 timer på kystmuseet og de øvrige timene i og rundt Brottet kystkultursenter, herunder i Arekilen, på Brekke og i arbeidet med skoleprosjektet (fra en skole til en skole), tilsvarer det med statens timesats for frivillig arbeid på kr 300,- en samlet arbeidsinnsats verdt kr 1.500.000,-.

For denne innsatsen mottar vi også mange hurrarop og støtteerklæringer som vi setter stor pris på. Når vi igjen også har kunnet hente inn støtte fra næringsliv, Hvaler kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Viken fylkeskommune og Norsk kulturminnefond til diverse prosjekter, er fortellingen om dugnadsarbeidet på vegne av kulturarven en stor gladhistorie

Paul Henriksen