Dugnadshistorien, en viktig byggesten for å ta Hvaler Kulturvernforening inn i en ny tid

Personer som Andreas Madsen, Aslak Jensen, Ivar Bruu og Erling Johansen var sentrale  både i restaureringen av Hvaler kirke på begynnelsen av 50-tallet, og gjennom årene med restaurering av festingen på Akerøya. Jan Arntzen (her sammen med undertegnede) og Randi Utgård var av dem som tok opp arven etter Madsen & Co.

Når jeg har satt meg det mål å beskrive, først og fremst i form av bilder, den relativt korte, men svært så intensive dugnadshistorien Hvaler kulturvernforening har stått for fra 2004 og fram til 2019, så må også denne historien settes inn i en historisk sammenheng. For det er jo ikke slik at det store engasjementet som startet opp med byggingen av Brottet i 2004 sprang ut av intet. Noen hadde gått foran.
Her skal bare kort nevnes noen eksempler på arbeid og personer knyttet til dette( lista er på ingen måter utfyllende):

  • Hvaler bygdehistorielag ble stiftet på Kirkeøy på 1930-tallet. Formannskapssekretær Andreas Madsen var en av de toneangivende i dette arbeidet og i utgravningene i Hvaler kirke på 50-tallet. Andreas Madsen skrev også heftet «En skjærgårdsbygd på 1700-tallet»
  • Andre navn som skal knyttes til tidlig 50-talls og 60-talls arbeid med lokalhistorien er Aslak Jensen ( bl.a. restaureringen av Akerøy fort), Erling Johansen og Ivar Bruu (utgravningene i Hvaler kirke) og tidligere kulturkonsulent i Hvaler kommune Kjell Bothne.
  • Jan Arntzen og Randi Utgård, senere i samarbeid med Arne Martin Klausen som fikk samlet det lokalhistoriske arbeidet på Hvaler under en felles paraply i 1971 kalt Hvaler bygdesamling, senere Hvaler kulturvernforening.
  •  Ulf Hjardar som gjennom en  har skrevet en rekke hefter og bøker om folk og kultur på Hvaler

Med etableringen av Brottet amfi i 2004/2005 og premieren på musikkteateret Stenhoggern i juli 2005, starter et nytt kapittel i kulturvernforeningens dugnadshistorie

Det er imidlertid ikke her historien om det lange arbeidet med Hvalers kultur og historie skal skrives, Den får komme ved en senere anledning. Nå ønsker vi å markere de svært begivenhetenrike

Fra tidlig høst 2004 til sommeren 2005, ble det utført et imponerende dugnadsarbeid i form av rydding og stensetting av Brottet med plass til rundt 500 personer. På under et år var et nedlagt og gjengrodd stenbrudd blitt omdannet til Hvalers kulturarena nr 1. Dette var starten på et mangeårig og ikke minst mangesidig dugnadsarbeid som slett ikke var slutt…. Med stor innsats ble det jobbet videre med Brottet og Amfigrotta, optisk telegraf på Skjelsbuveten,  gamle Brekke skole, med stilegging, informasjon, prosjekter i Arekilen, på festningsholmen, drift av kystledhytter og de siste to årene også som medprodusent i musikkteaterforestillingene Brottsjø og årets forestilling “Fyret”.  Alt dette med en formidabel innsats av frivillige.

Bildet som tegnes er at kulturvernforeningen har gjort mye  mange steder og med det til glede for mange og med det dokumentert at foreningen er en til for “hele Hvaler”. Det skal vi selvsagt også være i fremtiden, men kanskje med en intensjon om en mer samlet og klar målsetting om å utvikle området på Spjærøy som et kystkulturelt senter. Frivilligheten, vår viktigste kapital, blir uansett et fundament i virksomheten også de neste tiårene.

Bli med inn i den bildebelagte dugnadshistorien

Revidert – Dugnadshistorien 22.11.

 

Paul Henriksen

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *