Med formannskapsloven vedtatt 14. januar i 1837 fyller Hvaler kommune 180 år i 2017

img_1317

"C Foltmar Formannskapets ordfører" står det skrevet innledningsvis i protokollen fra 1837
“C Foltmar
Formannskapets ordfører” står det skrevet innledningsvis i protokollen fra 1837

Innbundet i skinn  kunne boka over vært hvilken som helst gammel og erværdig bok. For de av oss som er interessert i historien om Norge og utviklingen av norske lokalsamfunn, er denne av spesiell betydning da den inneholder protokollene fra de første formannskap (herredstyre) på Hvaler fra 1837 til 1895. Sirlig er det ført protokoller for forhandlingene år for år. Toppen 2 – 3 sider for hvert år.  I perspektiv litt av en endring fram til dagens saksmengde både i papirform og digitalt.

Fram til formannskapsloven ble vedtatt den 14. januar i 1837, m.a.o. for temmelig nøyaktig 180 år siden, var det amtmann og fogd som styrte norske bygder sammen med presten. Etter vedtak av formannskapsloven var det de valgte representanter som skulle ta de fleste avgjørelsene lokalt og med det reduserte amtet og statens innflytelse på lokale saker. Loven av 1837 innevarsler derfor et viktig skille i forvaltningen av norske lokalsamfunn selv om der fortsatt var de godt bemidlede og presten som hadde den dominerende innflytelse i bygda.

img_1324img_1325

Selv om loven trådte i kraft i januar 1837, skulle det gå nå nærmere et år før det første formannskapsmøtet ble avholdt og  sogneprest Christian Ulrik Ditlef Foltmar ble valgt til herredets første ordfører. Protokollen, som fortsatt befinner seg på rådhuset på Skjærhalden, forteller at datoen for det første møtet var 4. desember 1837. Årsaken til at møtet først ble holdt så vidt sent på året, var at to av de valgte var til sjøs og kunne ikke møte tidligere. I tillegg til Foltmar ble følgende valgt til formannskap: Peder Fabian Holst (varaordfører), Lars Asbjørnsen Gjuerød og John Legassic Goddchild (regnskapsfører). Alle velstående borgere bosatt på Kirkeøy (kilde: Protokollen og Inger Jensen, Havet var leveveien).

Foltmar var Hvalers første ordfører, en posisjon han hadde i periodene 1837 - 1842 og fra 1845 - 1845
Christian Ulrik Ditlef Foltmar var Hvalers første ordfører, en posisjon han hadde i periodene 1837 – 1842 og fra 1845 – 1845

For å ta et langt sprang til dagens debatt om kommunestruktur, kan det være interessant å se på utviklingen i antallet kommuner nettopp fra året 1837 da Hvaler fikk sitt første formannskap (øverste organ) sammen med 391 andre kommuner i Norge.

Utviklingen i antall kommuner i Norge
År      Antall        Kommentar
1837- 392           Formannskapslovene ble innført
1930- 747           Maksimalt antall kommuner
1957- 744
1967- 454           Etter at Schei-komiteens anbefalinger var gjennomført
1974- 443
1978- 454
1994- 435
2002- 434           Re og Våle blir slått sammen
2005- 433           Bodø og Skjerstad blir slått sammen
2006- 431            Vindafjord og Ølen blir slått sammen, Aure og Tustna blir slått sammen
2008- 430           Kristiansund og Frei blir slått sammen
2012- 429            Inderøy og Mosvik blir slått sammen
2013- 428            Harstad og Bjarkøy blir slått sammen
2017- 426             Sandefjord, Andebu og Stokke blir slått sammen som første nye   kommune i den pågående kommunereformen.

Kilde: Kommunal rapport

Paul Henriksen

 

Vi starter 2017 med fokus på 1717

 

stolen-lossen lossenpahvaler1

Det var alt annet enn idyll da fregatten Lossen møtte sin skjebne utenfor Stolen på Vesterøy julaften 1717.

Selv om det kun er en uke siden julaften 2016, er det all mulig grunn til allerede nå å feste blikket på julaften 2017. Da er det nemlig nøyaktig 300 år siden det dramatiske forliset  til fregatten Lossen som gikk på grunn og sank utenfor Stolen på Vesterøy julaften i 1717. Av et mannskap på 109, omkom 55. I årene 1967, 1968 og 1974 ble vraket av Lossen gravd ut, et pionerarbeid i norsk marinearkeologi med registrering av rundt 4500 gjenstander. Lossen .

Denne dramatiske hendelsen er omtalt en rekke ganger, men området der Lossen gikk ned har aldri blitt markert. Både Lossen som skip, skipets rolle i den store nordiske krigen og de dramatiske hendelsene knyttet til selve forliset bør synliggjøres gjennom  en informasjonstavle i området ved Stolen. Store kostnader er det ikke knyttet til en slik tavle. Det handler kun om å få jobben gjort. Ideen skal i alle fall legges fram for foreningens styre, så får vi se hva grunneier og nasjonalparkens styre sier til en slik tanke. Grunnen bør være gode for at en slik informasjons- og minnetavle blir montert opp før julen 2017 ringes inn.

Paul Henriksen

 

 

 

Med bilder fra Ingerholmen ca 1930 setter vi punktum for 2016.

Med en bildeserie tatt på Ingerholmen nord i Asmaløysundet rundt 1930, setter vi punktum for kulturvernforeningens blogg i 2016. Bildene viser kua til Marie Kviberg som skal til oksen på Storengkilen, Spjærøy. Et kulturhistorisk minne fra den gang det var fast bosetting på Ingerholmen og to eker måtte føyes sammen for stabil overfart og videreføring av “slekten”.

scan14-2marie-kviberg-ca-1930

frakting-av-ku-2frakting-av-ku-3fakting-av-ku-4frakt-av-ku-5

Vi ses i 2017!

Paul Henriksen

Hvorfor ikke planlegge neste års nyttårsfest, konfirmasjonen, bryllupet, 60-års laget…….. i Amfigrotta?

Kanskje et underlig spørsmål å stille dagen før vi skal skifte fra 2016 til 2017, men hvorfor ikke allerede nå planlegge leie av Amfigrotta (ved Brottet) for feiringen neste år eller  avslutningen med kolleger til sommeren, den forestående konfirmasjonen, bryllupet, barnedåpen eller det hyggelige treffet med venner som dere har snakket om lenge?

img_9000 img_9019 img_9020

I Amfigrotta kan vi dekke for inntil 60 personer. Ta kontakt for leie enten på mail til : paulh@online.no eller på 41463771. Leiepriser fra 1.1.2017:
Pris pr dag : Mandag til torsdag kr 1500,-
Fredag, lørdag og søndag:
1 dag kr 2.500,-
2 dager kr 3.000,-
3 dager kr 3.500,-

Vask er inkludert i prisen.

Ønsker du å leie Brottet amfi for eksempel for vielse eller annet arrangement, avtales dette spesielt.

 sunniva-og-morten-20-08-2016Så langt har vi hatt fire vielser i Brottet amfi

Vi utbedrer Amfigrotta i 2017

img_08851

Dugnadsgjengen på befaring for å planlegge utbedringene som skal gjøres i januar/februar

Gjennom  utleievirksomheten, som vi har stått for i halvannet år nå, har tilbakemeldingene vært svært hyggelige. Imidlertid har vi sett at vi kan forbedre standarden ytterligere både når det gjelder kjøp av ny oppvaskmaskin (steamer), ved bedre kjølekapasitet og ved å tilrettelegge kjøkkenet på en bedre måte. Dette arbeidet skal dugnadsgjengen i gang med fra andre uke i januar til midten av februar. Det vil derfor være stengt for utleie i denne perioden.

Velkommen til å leie Amfigrotta eller Brottet. Da støtter du også det mangesidige arbeidet til Hvaler kulturvernfornening.

Da ønsker vi dere alle en riktig fin nyttårsfeiring og ikke minst et godt og fredelig nytt år.

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening

Takk for at du følger oss – bli med oss videre!

2015-10-15-15-56-20deling-av-fat-mister-presisjon

De siste dagene av desember gir oss anledning til å oppsummere året vi nå legger bak oss.  Dette har vi også gjort tidligere, men da med fokus på økonomisk støtte, medieoppmerksomhet og dugnadsinnsats i 2016.

Tilbakeblikk gjør vi også i dag gjennom å sette fokus på den sterke økningen vi registrer i antallet “følgere” både på hjemmesiden og facebook. På begge disse arenaene er økningen meget gledelig med over 1100 følgere på facebook, en økning på over tre hundre siste året.

 

På facebook har vi nå over 1100 følgere, et meget høyt tall tatt i betrekning foreningens størrelse
På facebook har vi nå over 1100 følgere, et meget høyt antall  tatt i betraktning foreningens størrelse (280 medlemmer)

Det er imidlertid på hjemmesiden at vi opplever den helt store “følger-skaren”. Mens vi i 2015 kunne registrere 10.000 personer som gjorde  28.400 “klikk” på ulike sider (visninger), er tilsvarende tall for 2016 31.600 “klikk” gjort av 14.800 personer. I tillegg vil vi  legge til at i løpet av 2016 har folk i over 50 land verden over, med en eller annen relasjon til Hvaler,  fulgt oss . Dette er inspirerende, ja vi blir ydmyke over hvor mange det er “der ute” som finner noe interessant om pågående prosjekter, historiske og kulturhistoriske temaer, reportasjer fra arrangementer og hyggelige meldinger om økonomisk støtte .

Nærmere 15000 personer i over 50 land besøkte kulturvernforeningens hjemmeside i 2016
Nærmere 15000 personer i over 50 land besøkte kulturvernforeningens hjemmeside i 2016

Da er det bare å si; Takk for at dere følger oss , det inspirerer oss til ytterligere innsats. Følg oss også i 2017!

Paul Henriksen

 

 

Sommerens oppsetting i Brottet er klar!

en-midtsommernatts-drom

Shakespeare’s  klassiske komedie “En Midtsommernattsdrøm” vil bli kommende års hovedoppsetting i Brottet amfi. Her fra oppsettingen i 2013 med Aina Gundersen og Bjørnar Spydevold i hovedrollene.

Musikkspill  med lokalhistorisk klang som Stenhoggern, Brottsjø, Frihetsspranget og Sommerdrømmen har vært, og vil fortsatte være, bærende for det som settes opp av stykker  i Brottet. Dette forhindrer ikke at det også fra tid til annen, med suksess,  har vært spilt komedier som Holbergs Jeppe og En Midtsommernattsdrøm av Shakespeare. Kommende sommer blir det nok et gjensyn med  Shakespears klassiske komedie fra 1595.

I 2013 var det Aina Gundersen og Bjørnar Spydevold som fylte hovedrollene i stykket. Så langt er det ikke klart hvem som tar disse rollene i neste års oppsetting

Fredag 14 juli er det premiere på ”En Midtsommernattsdrøm”. Svein Gundersen har laget nye smektende melodier, Hans-P. Thøgersen har nydiktet og tilpasset stoffet for Brottet, og Ole-Hermann Gudim Lundberg er nok en gang klar med regien på stykket som vil bli laget som en turneversjon som også er tenkt vist på lokale kulturhus.

Se riksteaterets trailer for Shakespears komedie

Paul Henriksen

Hvilke “dører” skal åpnes i 2017?

Utvidet samarbeid med Hvaler kommune i 2017?

stolpehuset14387874998491

Den “døra” som det knytter seg mest uvisshet til  kommende år, er den som kan åpne for et et utvidet samarbeid med Hvaler kommune. Som flere vil være kjent med er det i budsjettet for 2017 avsatt ikke mindre enn kr 500.000,- til et prosjekt, som både er tenkt å gi kulturvernforeningen et driftsgrunnlag, men som også innebærer at kulturvernforeningen tar et administrativt ansvar for enkelte av kommunens kulturminner, her representert ved stolpehuset (stabburet på Brekke) og Akerøy fort. Samtaler på nyåret, og behandling i foreningens styre, vil avklare om det er grunnlag for å følge opp det som er intensjonen i budsjettet vedtatt av H, Frp og Mdg, nemlig å utnytte kompetansen kulturvernforeningen representerer knyttet både til samfunnsutvikling og kulturminnevern.

Videre innsats på gamle Brekke skole, i 2017 først og fremst innvendig.

img_1172

Den nyrestaurerte døra på gamle Brekke skole skal åpnes i 2017 for oppstart på innvendig arbeid.

Hvaler kulturvernforening har bak seg et meget aktivt år med ferdigstilling av Nordgårdsbrygga, ny kystledhytte, arbeid i Amfigrotta, arbeid på kystlekeplassen og i Brottet. Dette i tillegg til et omfattende utvendig arbeid på Brekke skole, der kun malearbeid på sørveggen nå gjenstår.

img_1175

Mens Brekke skole nå får et flott ytre, gjenstår det å se hvem som skal følge opp den gamle lærerboligen som kommunen nå legger ut for salg. Håpet er at de to husene skal utfylle hverandre både i forhold til eksteriør og med tanke på aktivitet.

Ferdigstilling og forskjønning i området ved Brottet og Museumshavna

I området med Brottet og Museumshavna vil 2017 i stor grad handle om å ferdigstille prosjekter som i alt for mange år har stått “halvferdig”. Dette gjelder spesielt stensettingen rundt Amfigrotta og ferdigstilling av kystlekeplassens mange installasjoner.

img_1196_liimg_1207

img_1206

Da det ble gitt byggegodkjenning for Amfigrotta i 2009, var en av forutsetningene at “Grotta” skulle “pakkes inn” med granittblokker (se tegning på murveggene).  Med tanke på at selve amfiet ble bygget i løpet av 8 – 9 måneder, bør denne avblenningen kunne gjennomføres i løpet av 2017 om økonomien gir mulighet for dette.

I området nedenfor Brottet er det lagt til rette for 12 – 15 parkeringsplasser for biler knyttet til forestillinger/arrangementer i Brottet og båtplasser i havna. I løpet av året skal kabler legges i bakken og et lag subus påføres før sommeren. Planen er også å utvide serveringsareaelet ved kiosken.

Utbedring av takene på to kystledhytter og tilrettelegging for rullestolbrukere.

img_1004

Arbeidet med å legge til rette kystledhytta Klyven for rullestolbrukere er allerede i gang. I tillegg skal takene på de to eldste hyttene utbredes og inventar/utstyr skiftes ut. Med dette håper vi å møte kommende sesong med oppgraderte og mer tilrettelagte kystledhytter. Allerede nå kan vi glede oss over at hele 60 døgn er forhåndbooket for sesongen 2017

Videre arbeid med kystlekeplassen

img_1129img_1204

Kystlekeplassen er også et prosjekt som skal drives fram nærmere en avslutning i 2017/2018. Dette er et prosjekt som vi har jobbet med i flere år takket være støtte fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB. Nylig fikk vi også støtte fra Hvaler hytteforening til dette prosjektet Det er særlig installasjonene i området ved Nordgårdsbrygga som vil få fokus i 2017 med tilrettelegging bl.a.  av grillplasser, istandsetting av “verdens største tene”, skøyta Takaka, fyrlykta med mer.  På bildet til høyre over , ser vi en halv livbåt som vil bli reist på høykant og anrettet med benker. Dette knyttet til en av grillplassene. Den fargerike “væla” er også tenkt som sitteplass i dette området.

Som det vil fremgå av ovenstående er det arbeid så det holder også for 2017. Dugnadsinnsatsen så langt har vist at når fellesskapet er godt , kan det utføres store løft som kommer mange til gode.

Bil med oss også i 2017 og husk; her er det plass til flere hender. På Brekke jobber vi onsdager på ettermiddagen. I Brottet hver mandag fra kl 17:00 til 2030.

Med ønske om en fortsatt god jul

Paul Henriksen

Takk for følget i året som ebber ut og en riktig god jul til dere alle! Håper du blir med oss også i 2017. Det blir ganrantert et spennende år!

 

Kjære medlemmer, støttespillere i næringslivet, i det offentlige og i media.

 

Mari Rubach - Foto FBOLYMPUS DIGITAL CAMERA

ÅRET 2016 TAKKER FOR SEG OG VI FOR  FØLGET

 

1428513467065_1img_1154

Gamle Brekke skole har gjennomgått det store hamskiftet (utvendig) på halvannet år. Bildene er tatt 7.4.2015 og 22.12.2016

Året 2016 er i ferd med å bli historie. Kun en drøy uke er igjen før vi starter et nytt kapittel i kulturvernforeningens mangesidige arbeid. Før så skjer, ønsker jeg på vegne av styret  å takke dere alle for økonomisk støtte, støtte til praktiske tiltak , men ikke minst for en mangesidig dugnadsinnsats på de ulike prosjektene, ved lotteribordet, på styremøtene og på alle arrangementene.

2016 er året da vi bl.a.:

 • Mottok Oslofjordprisen av Oslofjordens friluftsråd
 • Bygget ferdig en 800 kvadratmeter stor brygge, Nordgårdsbrygga.
 • Bygget ferdig en ny kystledhytte, Mundastua
 • Tok et langt steg videre på Brekke skole gjennom å legge ny panel på to av veggene, reparere ytterdør og vinduer, mure pipe over og under tak samt reparere grunnmuren
 • Fikk på plass en rekke nye installasjoner på kystlekeplassen
 • Registrerte låver som del av kulturminnearbeidet i Hvaler kommune
 • La til rette for 12 “fulle hus” med Brottungær og Sommerdrømmen i Brottet.

Espen Wistner (25) og Jonas Jonasen (15) bærer dugnadstradisjonen videreimg_0436

2016 er året da vi ble støttet økonomisk av:

 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Hvaler hytteforening
 • Hvaler kommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Norsk kulturminnefond
 • Lionsklubbene

2016 er året da vi spesielt vil takke følgende næringsbedrifter som har støttet oss både gjennom “gode” rabatter, tekniske tjenester, råd og veiledning:

 • Bygger’n Hvaler ved Hans Petter Delås
 • Hvaler Rørleggerbedrift ved Rune Svennes
 • AL Elektriske ved Jarle Larsen
 • Kystmiljø AS ved Odd Petter Grindahl
 • Elektrokonsulenten AS ved Terje Johansen
 • Rørleggermester Ingar Langsholdt
 • Entreprenør Morten Nordheim
 • Entreprenør Reidar Juul Reinertsen

Ønsker du å se lese om, og ikke minst se bilder fra, den enestående dugnadshistorien fra 2004 – 2016 gå inn på følgende link: dugnadshistorien-versjon-utsendt-2-12

Med bilde av Brekke -nissen som prøvekjørte den nye pipa ønsker jeg på vegne av styret alle en riktig god jul og ser fram til videre samarbeid i 2017 

Brekke-nissen prøvekjørte den nye pipa som er nå er klarert som adkomstvei 24. desember - god jul!
Brekke-nissen prøvekjørte den nye pipa som er nå er klarert som adkomstvei 24. desember – god jul!

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening

 

Kystlekeplassen får flotte informasjonstavler

Arbeidet med kystlekeplassen pågår både på kystmuseet og i området ved den nye Nordgårdsbrygga
Arbeidet med kystlekeplassen pågår både på kystmuseet og i området ved den nye Nordgårdsbrygga

Som vel kjent arbeider Hvaler kulturvernforening med prosjektet “Kystlekeplassen”, anlagt både ved kystmuseet og i havneområdet ved Brottet. Målsettingen med denne spesielle lekeplassen er at barn, unge og for den del voksne skal ha det gøy gjennom lek. Det som imidlertid også er viktig for oss, er å formidle kunnskap om  kystsamfunnets historie. Dette håper vi å oppnå både gjennom de ulike lekeapparatene, men også i form av informasjonstavler knyttet til den enkelte installasjon.

Vi har nå fått fire av tavlene som nå snart vil bli montert. Det er Kathrine Sandstrøm som har tilrettelagt bilder og tekst knyttet til platene som i  løpet av tidlig vår blir festet til “tena”, fiskerusa, skøyta og fyrlykta. Se tavlene under (midlertidig plassert):

img_1130 img_1131 img_1132 img_1135

Det er Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og Hvaler hytteforening som har finansiert prosjektet.

Paul Henriksen

 

Hvaler som friluftsliv- og hyttekommune i fokus på bygdedagen 3. juni.

hvaler-1946-i

MS Hvaler legger ut fra Blomstertorget i Fredrikstad i 1946 med forventningsfulle badegjester. Freden er sikret, forventningene er store til vekst og velstand og med det også mer fritid. På Hvaler venter innlosjering i bryggerhus, telting på Storesand og for noen få en nybygd hytte

Som vi nevnte for noen uker siden, er det flere forhold som tilsier at tiden nå er inne for et sterkere  fokuset på Hvaler som friluftsliv- og hyttekommune om vi skal forstå øysamfunnets utvikling og kulturhistorie. På sitt siste styremøte vedtok derfor Hvaler kulturvernforening å vektlegge denne delen av historien når vi, i samarbeid med kystmuseet Hvaler, skal avholde vår tradisjonelle bygdedag 3. juni.bestemor-og-bestefar-taulc3b8s-21

 

Bildet er tatt på Lossebrygga i Vikerhavna i 1934. Mannen med den flotte barten er Karl Ludvig Hansen(1856-1935) med tilnavnet «Tauløsen» fordi han kom fra Tauløs i Sverige. Hans kone, til venstre med katten, er Sofie Marie Andreassen(1855-1940) fra Vikerstøet. Badegjestene er ukjent.

img5502005-014531

Mange var det som nøt gode sommerdager på Hvaler i telt, her fra Fredagshølet på Vesterøy.  De  “godt bemidlede” foretrakk imidlertid badehotellene  på Skjærhalden.

siljeholmenromso-1967

Etter hvert skjøt hyttebyggingen fart på alle deler av Hvaler. Her fra Siljeholmen (1957) og Romsø, Kirkeøy (1967). I 1946 rundt 400 hytter, i 1970 over 4000!

En av grunnene til at kulturvernforeningen ønsker å markere Hvaler som hyttekommune og en kommune med et mangfoldig friluftsliv, er ikke minst fordi Hvaler hytteforening kan markere sitt 40 års jubileum neste år. Det var ikke tilfeldig at foreningen ble stiftet nettopp i 1977, året etter at byggestoppen ble vedtatt. Etter en voldsom vekst i antallet hytter var det nødvendig for politikerne å ta grep. Dette utfordret både Hvaler kommune, hytteeierne og ikke minst dem som ble “offer” for byggestoppen.

img549img551-2

I 1977 ble Hvaler hytteforening stiftet på det konstituerende møtet på Åttekanten skole. Styret er her representert ved viseformann Ragnar Hol, formann Jens Martin Sørlie Nielsen og kasserer Thor Beckmann. Foreningen skulle komme til å bli en sentral aktør i arbeidet med å endre Hvaler fra å være en fraflyttingskommune til å bli en kommune i vekst både med tanke på næringsutvikling, infrastruktur og befolkningsmessig. Når vi over nyttår starter planleggingen av bygdedagen pinseaften 3. juni, vil Hvaler hytteforening derfor være en viktig samarbeidspartner.

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler kulturvernforening