Hvilke “dører” skal åpnes i 2017?

Utvidet samarbeid med Hvaler kommune i 2017?

stolpehuset14387874998491

Den “døra” som det knytter seg mest uvisshet til  kommende år, er den som kan åpne for et et utvidet samarbeid med Hvaler kommune. Som flere vil være kjent med er det i budsjettet for 2017 avsatt ikke mindre enn kr 500.000,- til et prosjekt, som både er tenkt å gi kulturvernforeningen et driftsgrunnlag, men som også innebærer at kulturvernforeningen tar et administrativt ansvar for enkelte av kommunens kulturminner, her representert ved stolpehuset (stabburet på Brekke) og Akerøy fort. Samtaler på nyåret, og behandling i foreningens styre, vil avklare om det er grunnlag for å følge opp det som er intensjonen i budsjettet vedtatt av H, Frp og Mdg, nemlig å utnytte kompetansen kulturvernforeningen representerer knyttet både til samfunnsutvikling og kulturminnevern.

Videre innsats på gamle Brekke skole, i 2017 først og fremst innvendig.

img_1172

Den nyrestaurerte døra på gamle Brekke skole skal åpnes i 2017 for oppstart på innvendig arbeid.

Hvaler kulturvernforening har bak seg et meget aktivt år med ferdigstilling av Nordgårdsbrygga, ny kystledhytte, arbeid i Amfigrotta, arbeid på kystlekeplassen og i Brottet. Dette i tillegg til et omfattende utvendig arbeid på Brekke skole, der kun malearbeid på sørveggen nå gjenstår.

img_1175

Mens Brekke skole nå får et flott ytre, gjenstår det å se hvem som skal følge opp den gamle lærerboligen som kommunen nå legger ut for salg. Håpet er at de to husene skal utfylle hverandre både i forhold til eksteriør og med tanke på aktivitet.

Ferdigstilling og forskjønning i området ved Brottet og Museumshavna

I området med Brottet og Museumshavna vil 2017 i stor grad handle om å ferdigstille prosjekter som i alt for mange år har stått “halvferdig”. Dette gjelder spesielt stensettingen rundt Amfigrotta og ferdigstilling av kystlekeplassens mange installasjoner.

img_1196_liimg_1207

img_1206

Da det ble gitt byggegodkjenning for Amfigrotta i 2009, var en av forutsetningene at “Grotta” skulle “pakkes inn” med granittblokker (se tegning på murveggene).  Med tanke på at selve amfiet ble bygget i løpet av 8 – 9 måneder, bør denne avblenningen kunne gjennomføres i løpet av 2017 om økonomien gir mulighet for dette.

I området nedenfor Brottet er det lagt til rette for 12 – 15 parkeringsplasser for biler knyttet til forestillinger/arrangementer i Brottet og båtplasser i havna. I løpet av året skal kabler legges i bakken og et lag subus påføres før sommeren. Planen er også å utvide serveringsareaelet ved kiosken.

Utbedring av takene på to kystledhytter og tilrettelegging for rullestolbrukere.

img_1004

Arbeidet med å legge til rette kystledhytta Klyven for rullestolbrukere er allerede i gang. I tillegg skal takene på de to eldste hyttene utbredes og inventar/utstyr skiftes ut. Med dette håper vi å møte kommende sesong med oppgraderte og mer tilrettelagte kystledhytter. Allerede nå kan vi glede oss over at hele 60 døgn er forhåndbooket for sesongen 2017

Videre arbeid med kystlekeplassen

img_1129img_1204

Kystlekeplassen er også et prosjekt som skal drives fram nærmere en avslutning i 2017/2018. Dette er et prosjekt som vi har jobbet med i flere år takket være støtte fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB. Nylig fikk vi også støtte fra Hvaler hytteforening til dette prosjektet Det er særlig installasjonene i området ved Nordgårdsbrygga som vil få fokus i 2017 med tilrettelegging bl.a.  av grillplasser, istandsetting av “verdens største tene”, skøyta Takaka, fyrlykta med mer.  På bildet til høyre over , ser vi en halv livbåt som vil bli reist på høykant og anrettet med benker. Dette knyttet til en av grillplassene. Den fargerike “væla” er også tenkt som sitteplass i dette området.

Som det vil fremgå av ovenstående er det arbeid så det holder også for 2017. Dugnadsinnsatsen så langt har vist at når fellesskapet er godt , kan det utføres store løft som kommer mange til gode.

Bil med oss også i 2017 og husk; her er det plass til flere hender. På Brekke jobber vi onsdager på ettermiddagen. I Brottet hver mandag fra kl 17:00 til 2030.

Med ønske om en fortsatt god jul

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *