Den første millionen er den verste……

Prosjektgruppa for bygging av en fullskala modell av en Hvalerskøyte (losskøyte) anno 1860 består av Carsten Henriksen, Thor-Ivar Olsen, Arnt Otto Arntsen og Paul Henriksen fra kulturvernforeningen , Erlend Arntsen Dale fra Maritimt Center og Knut Sørensen, tidligere MC, nå Borg Havn

Tidligere i år har styret i Hvaler Kulturvernforening åpnet for et nytt stort prosjekt nå som gamle Brekke skole og oppgraderingen av Brottet nærmer seg ferdigstillelse. Vedtaket innebærer at det, med bakgrunn i en nærmere kalkyle fra Maritimt Center skal bygges en fullskala modell tilnærmet lik modellen over som nå står på Marinemuseet i Horten.

Utstyrt med stor optimisme på vegne prosjektet, ispedd en god porsjon galgenhumor, vedtok prosjektgruppa å innstille overfor styret at dette prosjektet settes i gang innenfor en ramme på 4,5 millioner, dette inkludert et “båtskur” som skal bygges i området ved Brottet/Nordgårdsbrygga. Dette er et “skur” der publikum skal kunne følge byggeprosessen og der formidling av byggeteknikk, redskaper og denne båttypens historie skal vektlegges. En Hvaler-skøyte som denne har ingen bygd i nyere tid!

Når det gjelder kalkylen så bygger den i utgangspunktet på at alt bygges profesjonelt. Dette vil imidlertid ikke bli den praktiske hverdagen. Noe av det prosjektgruppa vil arbeide med på andre siden av sommerferien er hvilke oppgaver som avgjort må gjøres av profesjonelle og hva er det som kan utføre på dugnad evt. at skoleklasser involveres gjennom Den kulturelle skolesekken.

Når det gjelder arbeidsoppgaver som kan legges ut til dugnadsgrupper av ulike slag, så kan jeg nevne at det bla. skal lages 2000 trenagler (ener) til denne båten, felle trær for mast, bom og spristaker, hogge til spanter, overflatebehandling og ikke minst arbeide med å reise nevnte “skur”.

Selv med et utstrakt frivillig arbeid, så kommer vi selvsagt ikke utenom å måtte skaffe tilveie betydelige midler. Her er det bare å “spøtte i votten” og gå til slik vi har gjort i de andre prosjektene  der vi har “løftet fjell” (Brottet, Amfigrotta, Nordgårdsbrygga og Brekke skole) . I så måte er ikke dette noe nytt for Hvaler kulturvernforening som i nær samarbeid med våre venner på Maritimt Center også ønsker å trekke med oss andre organisasjoner, herunder Sjøspeiderne på Hvaler i det som blir et “flaggskip” av et prosjekt.

Men som sagt, vi kommer ingen vei uten betydelig startkapital. Høsten vil derfor bli brukt til designe prosjektet ytterligere, inngå samarbeidsavtaler og søke midler der midler er å hente. Den første millionen er som kjent den vanskeligste å få tak i……

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *