Den som gir seg har tapt – derfor prøver vi igjen med PLASK

I fjor ble Hvaler kommune invitert med til å delta i et omfattende Inerregprosjekt  kalt PLASK – Plassutvikling , Samarbeid, Kulturarv. Søknad ble sendt inn, men nådde ikke fram til positivt vedtak da den svenske delen av prosjektet var for svakt. Nå er dette rettet opp og ny søknad er fremmet innen fristen 15. februar. Endelig svar får vi ikke før i mai på det som kan bli et meget spennende og omfattende prosjekt der vannveiene er i fokus for bedrifter og organisasjoner som jobber med turister og formidling på ulikt vis.

Det er utvikling av turistnæringen knyttet vannveiene fra ytre del av Hvaler til Roald Amundsens Minne som er i fokus på vår side av grensen i prosjektet PLASK. Historisk har havet vært leveveien og båten kommunikasjonsmiddelet i vår regionen og i samhandlingen med våre svenske naboer. Nå ønsker vi å benytte denne historiske arven både for å skape næring og spare miljøet.

Hvaler kommune svarte ja på å være med i prosjektet sammen med Fredrikstad og svenske partnere, men under forutsetning av at Hvaler Kulturvernforening blir medspiller og tar et delansvar for den delen av prosjektet som er knyttet til Hvalers interesser. Styret i kulturvernforeningen har sagt ja til et slikt prosjektansvar da vi  sitter på så vidt bred kompetanse og nettverk at dette vil bidra til å heve organisasjonens rolle både som kultur- og kulturhistorisk formidler, og som næringsaktør.

I søknaden som nå er til behandling beskrives prosjektet PLASK i kortform på følgende måte:

Prosjektets mål er å styrke kapasitet, konkurransekraft og bidra til innovasjonsprosesser ved små- og
mellomstore bedrifter innen besøksnæringen ved seks komplekse besøksmål, alle knyttet til vann, i
Fyrbodal og Østfold. Det grenseoverskridende samarbeidet mellom besøksnæringen, 65 norske
bedrifter og 27 svenske, offentlige instanser og akademia, Högskolan Väst. Sammen skal vi utvikle
arrangementer, aktiviteter og arenaer som vil styrke områdets attraktionskraft och besökarnas
upplevelser.

“Håpets katedral”, vil bli et sentralt og viktig delprosjekt i PLASK

For å illustrere prosjektets ide- og målsetting er det laget en animasjonsfilm om PLASK. God reise på våre mange vannveier:

https://wetransfer.com/downloads/9b1b18fccea71c3818c2fb807d0814fc20190215085804/eb1ac05fe53be686ed4ab100e5a6d91c20190215085804/ef780a?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *