Et lite, men viktig steg for å sikre administrativ ledelse i kulturvernforeningen

En mindre godtgjørelse blir nå gitt til styreleder for utførelse av administrativt arbeid
En mindre godtgjørelse blir nå gitt til styreleder Paul Henriksen for  administrativt arbeid

Hvaler kulturvernforening har frem til nå vært en forening basert på 100%  frivillighet. Dette forholdet har vært beskrevet en rekke ganger og lovordene har vært mange for denne innsatsen. Også i fremtiden vil det være et stort behov for frivillige krefter, men sårbarheten er stor når det aller meste av praktiske og administrative gjøremål skal gjøres på dugnad i en forening med stadig større engasjement. Denne sårbarheten har styret vært klar over lenge ,og det var derfor et godt gjennomarbeidet grunnlag styret hadde da det på siste møte ble vedtatt å “honorere” styreleder Paul Henriksen med kr 25.000,-  på årsbasis for gjøremål knyttet til bl.a. følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for oppfølging av foreningens medlemmer, herunder medlemsverving
 • Innkalle, sende ut dokumenter og lede styremøter
 • Kontakt med diverse støttespillere og «leverandører»
 • Ansvar for regnskapsmessige forhold – klargjøring av regnskapsgrunnlag for GML-regnskap
 • Oppfølging og pleie av frivilligheten
 • Ansvar for søknader, rapporter etc. knyttet til prosjektene
 • Inngåelse og oppfølging av avtaler med samarbeidspartnere
 • Sikrings av forsikringsmessige forhold
 • Markedsføring av Hkvf – først og fremst gjennom bruk av facebook og foreningens hjemmeside
 • Ivareta avtaler og innkreving av leie knyttet til den nye Nordgårdsbrygga og  Amfigrotta
 • Ivareta grensesnittet mot Brottet kultur i tråd med mandatet for Brottet kultur
 • Representere Hkvf i ulike samarbeidsorganer

 

22.08. 3ragnhild-og-eivind

Også i fremtiden vil det være behov for en stor gruppe frivillige på de mange prosjektene kulturvernforeningen er engasjert i. Her fra arbeidet med Nordgårdsbrygga og gamle Brekke skole

Det er prinsippet med delvis betalt styreleder som er viktig i denne saken, ikke godtgjørelsenes størrelse. Her ligger en klar erkjennelse av at om vi ikke er villig til, i en viss grad, å  honorere ledervervet, vil det bli svært vanskelig å rekruttere den eller de som  skal lede og bidra til utvikling av Hvaler kulturvernforening i fremtiden. Derfor er styrets vedtak om delvis honorering for administrativt arbeid et fremtidsrettet vedtak.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *