Foran kommunevalget på Hvaler, hva med litt valghistorisk stoff?

Stenhoggerformann Anker Olsen fra Sand på Spjærøy er den lengstsittende ordfører på Hvaler etter krigen med totalt 13 år.
Stenhoggerformann Anker Olsen fra Sand på Spjærøy er den lengstsittende ordfører på Hvaler etter krigen med totalt 13 år.

Fra Hvaler kommune ble egen kommune gjennom formannskapsloven av 1837, har kommunen hatt 26 ordførere. Den første ordføreren var sogneprest Christian U.D. Foltmar som fungerte i to perioder. Under krigen satte nazistene inn lensmann Lars Klever som ordfører. Han fungerte fra 1941 til mai 1945.

Om vi ser Hvaler 178 år lange historie under ett, er  Andreas Nilsen, kirkesanger og lærer (Brekke skole), den avgjort lengstsittende med hele 21 år i ordførerstolen, mens Anker Olsen ( A), er den som har sittet lengst, om vi ser spesielt på perioden fra krigen og fram til i dag. Anker Olsen ble første gang valgt som ordfører i 1946, men allerede ved valget i 1947 ble Aslak Jensen (H) valgt. Aslak Jensen  skulle imidlertid aldri komme til å fungere som ordfører da han straks etter valget overtok en ledende stilling i rederiet Ditlev-Simonsen og flyttet til USA. I hans sted kom Anker Olsen til å fungere som ordfører. Olsen ble på nytt valgt i 1951 og kom til å fungere fram til 1959. Hans kone Adele var en sentral personlighet i Hvaler AP og drev i mange år butikk på Sand.

Ser vi fortsatt på etterkrigsperioden har Høyre hatt seks ordførere, det samme har Arbeiderpartiet. I perioden fra 1986 –  1991 delte AP og Krf perioden mellom seg. Torleif Kristiansen (Krf) og Villy Olsen (A) fikk rundt to år hver i ordførerstolen.

Lista over ordførere på Hvaler fra 30-tallet og fram til i dag. Listen er m.a.o. ikke fullstendig
Lista over ordførere på Hvaler fra 30-tallet og fram til i dag. Listen er m.a.o. ikke fullstendig

Ved valget i 2007 fikk Fremskrittspartiet sin første ordfører gjennom Eivind Norman Borge. Om Borge gjenvelges ved årets kommunevalg, vil han sette en liten lokalpolitisk rekord ved å være den første ordføreren etter krigen som velges i tre på hverandre følgende valg.

Eivind N. Borge kan bli den første ordføreren etter krigen som velges i tre påfølgende valg
Eivind N. Borge (Frp) kan bli den første ordføreren etter krigen som velges i tre påfølgende valg

Lista over Hvalers ordførere er en liste over menn, m.a.o har ingen kvinner så langt innehatt kommunens øverste politiske stilling. Hvaler fikk imidlertid tidlig en kvinne inn i daværende herredstyret. Nilsine “Torine” Madsen (V) ble valget inn i 1913, det første valget med kvinnelig stemmerett. Torine var datter av Andreas Nilsen, Hvalers lengstsittende ordfører Det skulle imidlertid gå over 30 år, til valget etter krigen, da neste kvinne “tok sete” i kommunestyret. I dag er 6 av 21 representanter i Hvaler kommunestyre kvinner.

Torine Madsen ble som første kvinne i Hvaler valgt inn i herrredstyret i 1913
Torine Madsen ble som første kvinne i Hvaler valgt inn i herrredstyret i 1913

Av de “nye” partiene etter krigen, har SV har vært representert i kommunestyret sammenhengende fra 1975, og med varaordfører (Øyvind Fjeldberg) fra 2003 – 2007. Fremskrittspartiet ble for første gang representert i kommunestyret ved valget i 1991 og har hatt ordføreren sammenhengende fra 2007.

Paul Henriksen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *