Foreslå kandidater til Hvalerprisen 2017

 

I en årrekke  hadde Hvaler kommune både en kulturpris og en byggeskikkpris til den eller de som hadde utmerket seg enten gjennom innsats på kulturområdet eller for restaurering/oppføring av bygg. Brottet amfi fikk for eksempel byggeskikkprisen i 2006.

 I siste møte i utvalget for samfunnsutvikling vedtok politikerne igjen å opprette en slik pris kalt “Hvalerprisen” . Prisen skal tildeles  personer som har gjort en ekstraordinær innsats innenfor områdene kultur, idrett og frivillighet.  I etterkant av vedtaket om å opprette Hvalerprisen, har kulturadministrasjonen lagt ut følgende på Hvaler kommunes hjemmeside:

Kjenner du noen som gjør en innsats på Hvaler innen områdene kultur, idrett eller frivillighet, som fortjener å bli hedret?

Lørdag 20. mai (med forbehold) blir det en markering i Brottet Amfi, med underholdning og utdeling av ulike kulturpriser.

Det skal deles ut tre priser: Kulturpris, Idrettspris og prisen “Årets Hvalær”. Prisene skal være med å stimulere til lokal frivillighet, kulturelt og sportslig engasjement, og bidra til inspirasjon for økt livskvalitet og fellesskap. I tillegg er det ønskelig at idrettslag og andre kommer med innspill på enkeltprestasjoner som er ønskelig å markere (NM, cup, viktige opprykk og spesielle ferdigheter eller lignende)

Foreslå din kandidat her, fristen er torsdag 20. april. Kandidater bør det være nok av!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *