Forslag til ny kulturminneplan for Hvaler; til å bli begeistret av!

Allerede i 2002 ble det gjort et omfattende arbeid på Hvaler for å registrere kulturminner, dette som grunnlag for det som skulle bli kommunens første kulturminneplan. Denne kulturminneplanen kom imidlertid, av ulike grunner,  aldri til behandling, men  har i flere år blitt etterlyst av de mange som er opptatt av god forvaltning av kulturminner og miljøer.


I juni  2013, m.a.o. for snart fire år siden, ble det igjen vedtatt i kommunens planprogram  å starte arbeidet med en plan forkulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Prosessen med en slik kommunedelplan følger klare regler for fremdrift, innhold, politisk og folkelig involvering. Arbeidet tar i så måte tid og krever mye av den som skal lede et slik omfattende arbeidet , noe prosjektleder Anette Hansen har greid med  bravur.  Planarbeidet er støttet av Riksantikvaren via fylkeskonservatoren med kr 100.000,-Kommunedelplan-kulturminner justert 31.05

I disse dager legges Hvalers første kulturminneplan fram for politikerne til første gangs behandling, Planen skal deretter ut på høring der organisasjoner, offentlige myndigheter og privatpersoner kan spille inn sine synspunkter på planen. Planen vil derfor ganske sikkert gjennomgå endringer før den blir endelig vedtatt, antageligvis på slutten av 2017. Hvorfor er det da grunn til å bli begeistret allerede nå? Svaret er at dette omfattende, ryddige og bildebelagte dokumentet vil:

  • gi kommunen bedre muligheter for aktivt å forme fremtiden
  • vil bevisstgjøre oss på vår kulturhistorie og våre kulturminner
  • sette Hvalers historie og kultur inn i en større sammenheng
  • gi grunnlag for registrering av kulturminner og kulturmiljøer
  • kunne brukes som “lærebok” i lokalhistorie
  • bidra til å bringe Hvaler kulturvernforening og andre frivillige organisasjoner inn i et tettere samarbeid med kommunen om kulturminneforvaltningen.

Derfor er oppfordringen: gled dere til et dypdykk i den nye kulturminneplanen og spill inn synspunkter til Hvaler kommune i den forestående høringsfristen. Info. om dette kommer på kommunens nettside.

Her et knippe bilder fra de seks områdene planen fokuserer på: Hvalertuftene, maritim kulturarv, husmannsplasser og jordbrukets husbygninger og strandsitterplasser, stenindustrien, jordbrukets kulturlandskap og kulturmiljøer, og hytte og fritidskommunen Hvaler.

 

 

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *