Første “spadetak” på veien mot realiseringen av Museumshavn

I reguleringsplanen for Kystmuseet med Brottet og området ved Skjelsbusundet, er det innarbeidet en fremtidig Museumshavn. Fra dette området ble det, fra midten av 1890-tallet og langt inn på sekstitallet,  skipet ut sten til Mellom-Europa, Sør-Afrika og Sør-Amerika. I dag fremstår området gjengrodd med siv (takrør), mens den ytre delen av bryggeområdet delvis har glidd ut. Målsettingen er imidlertid å utvikle området slik at dette i fremtiden kan fungere som en Museumshavn med bryggeanlegg for verneverdige båter, gjestehavn, museumsanlegg og servicefasiliteter for besøkende til området. På kveldens dugnad tok vi de første “spadestikk” for et prosjekt som nødvendigvis vil måtte gå over flere år, da dette blir et krevende arbeid både økonomisk og teknisk.

Med et 6 meter langt armeringsjern måler Eivind Nappen grunnforholdene i den fremtidige Museumshavna. Utover høsten vil vi kartlegge hele området. Så langt er målingene positive med tanke på mudring.

Som første steg på en lang vei mot en fullverdig Museumshavn, vil vi i høst starte undersøkelser av gunnforholdene for om mulig å mudre området neste år. Under fanen “prosjekter” på vår hjemmeside, vil du kunne følge det videre arbeidet både med dette og andre prosjekter Hvaler Kulturvernforening er engasjert med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *