Fylkesmannen følger opp fylkeskommunen og støtter arbeidet med fugletårn og obervasjonsplattform i Arekilen

Som vel kjent har det i snart et år pågått arbeid med å planlegge tiltak for å “gjenåpne” Arekilen. I dette prosjektet er spesielt fugleinteresserte pådrivere for å få etablert utkikkspunkter både ved Arkimedesskruen og inne i verneområdet. I den forbindelse er den såkalte “fuglegruppa” i Arekilen-prosjektet formelt blitt knyttet til Hvaler kulturvernforening.

Tidligere har dette delprosjektet fått kr 10.000,- fra Fredrikstad Bladstiftelsen og kr 75.000,- fra Fylkeskommunen. Nå følger fylkesmannen opp med kr 20.000,- for tilrettelegging av et observasjonspunkt og arbeidet med en informasjonstavle. I tildelingsbrevet sier fylkesmannen bl.a. følgende:

Fylkesmannen ga nylig Hvaler kulturvernforening dispensasjon fra verneforskriften for bygging av en observasjonsplattform i naturreservatet. Plattformen vil bli bygd på dugnad. Det er framlagt et kostnadsoverslag for materialer på 12.000 kroner. Kostnadsoverslaget for en informasjonsplakat er 25.000 kroner.
Vi ser på dette som et positivt tiltak som vil komme allmenheten til gode og som også vil bidra til økte kunnskaper om verneområdet og de naturkvalitetene som finnes der. Hvaler kulturvernforening har allerede nedlagt et godt arbeid med dette og vil som nevnt bygge plattformen på dugnad. Vi finner på denne bakgrunn å kunne støtte prosjektet økonomisk med 20.000 kroner

Det er i området til venstre at det nå er finansiering på plass for en observasjonsplattform. I løpet av 2019  vil arbeidet med et tårn og informasjonstavle ved “skruen ” starte opp.

 

Paul Henriksen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *