Hva skjer med “Pikesten fyr”?

 

I disse dager er det mange som spør: hva skjer med “Piskesten fyr”.

Mange er det som de siste dagene har henvendt seg til undertegnede med spørsmål om det stemmer at den gamle fyrlykta skal bort og på facebook har enigheten vært stor  om at det kjente og kjære landemerket ytterst i Asmaløysundet må beholdes. Bakgrunnen for bekymringen er å finne i et større oppslag på kommunens hjemmeside der Kystverket kunngjør en rekke endringer og forbedringer i farleden. Dette vil også omfatte “Pikesten fyr” og Kystverket sier følgende om det som skal skje:

Asmalsund fyrlykt blir Litux Lux
Eksisterende fyrlykt fjernes og erstattes med Litux Lux fyrlykt, lyshøyde 8,5m.
Eksisterende fyrlykt kobles av og fraktes med helikopter. Plassen ligger innenfor nasjonalparken. Nytt lykt blir fraktet til plassen med helikopter. Vi antar 3 turer med helikopter for demontering og frakt av det gamle, frakt av det nye og montering av dette på plassen.

Nå er det vel ingen som bebreider Kystverket for å trygge farleden både for fritidsflåten, fiskere og handelsflåten. Alle som har stiftet bekjentskap med skip og sjø, vet hvor viktig god merking og signaler fra fyr og fyrlykter er. Spørsmålet som imidlertid må kunne stilles til en etat som har vist seg sitt historiske ansvar bevisst, bl.a. gjennom å få vernet moloen på Brattestø, er om det ikke er mulig både å beholde fyrlyktas ytre og  samtidig gjennomføre den oppgraderingen som er nødvendig?

 

Asmaløy fyrlykt sammen med fyrlyktene på Lyngholmen (Papperhavn) og Håbutangen samt  Homlungen og Torbjørnskjær fyr, er svært viktige for skipstrafikken, men representerer også en historisk arv som både betyr mye for den enkelte og vår historie og som herigjennom er svært viktig i markedsføringen av turistkommunen Hvaler. Det er derfor viktig at kommunen nå engasjerer seg  og tar både fylkeskonservatoren og Visit Fredrikstad & Hvaler med på laget.

Ny kulturminneplan et viktig dokument for vern og bevaring av fyrlykta

I disse dager er kommunen i sluttbehandlingen av forslaget til kulturminneplan. Den endelige behandlingen finner sted i kommunestyrets møte den 20. mars. Her er også et kapittel om marine kulturminner og “Pikesten fyr” har en sentral plass både i form av tekst og et større bilde. Med denne planen vedtatt, bør kommunen ha et godt formelt grunnlag for en digalog med Kystverket for, i en eller annen form, å beholde fyrlykta slik den fremstår i dag.

Asmaløy fyrlykt eller “Pikesten fyr” er behørlig omtalt i forslaget til ny kulturminneplan

På side 41 i planforslaget kan vi lese følgende:

Asmalsund fyrlykt, bedre kjent som «Pikesten fyr», står omgitt av vakre omgivelser ytterst på Brattestøtangen på Asmaløy. Sammen med rester av Hvalerraet, formet av rullesten fra siste istid som ender i sjøen her, og de østeriske furutrærne – plantet etter første verdenskrig – inngår fyrlykta i dette magiske kystlandskapet. Fyrlykta ble opprettet i 1912, og er fortsatt operativ. Den er et yndet fotoobjekt, og ikke minst et svært identitetsskapende element ved innseilinga til Asmalsund.
Verdt å nevne som en artig kuriositet er at det knytter seg et
sagn til «Pikesten fyrlykt». Sagnet sies for å ha gitt fyrlykta
sitt kallenavn. Navnet henviser visstnok til en dramatisk hend- else om at en lokal pike, en gang på 1800-taller, som var blitt ufrivillig gravid i fortvilelse skal ha kastet seg ut på sjøen på stedet hvor fyrlykta ble bygget og nå står plassert.

Den game fyrlykt på Belgen, står nå ved Brottet med hvitmalt topp, slik Kystverket krever for lykter som er tatt ut av tjeneste.

Skulle mot formodning resultatet bli at “Pikesten fyr” må flyttes, og Hvaler med det miste et viktig og kjært landemerke, så ønsker Hvaler kulturvernforening å gi det signal at vi vil vurdere å ta ansvar for lykta på samme måte som vi tidligere har tatt imot den gamle lykta på Belgen (Bæljen på Kråkerøy) og gjort den til en del av kystlekeplassen. Enn så lenge håper vi imidlertid på en god løsning som skissert over. For å lykkes med det trenger vi hjelp av alle gode krefter, også de vi vet befinner seg i Kystverket.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *