HVALER KOMMUNE HEDRER KULTURARBEIDERE – KULTURPRIS OG ILDSJELPRISEN TIL HENHOLDSVIS KULTURVÆRSTE AS OG FORFATTEREN ULF HJARDAR

På hvert sitt vis går årets kulturpris og ildsjelpris til personer som på ekstraordinært vis har gitt bidrag til formidling av Hvalers kultur og historie. For året 2024 gjelder det Kulturværste AS ved  Svein Gundersen (musikk), Hans Petter Thøgersen (manus) og Ole-Hermann Gudim Lundberg (regi) samt Ulf Hjardar med eget forlag – Elva forlag.

Ved endring av kriteriene for tildeling av disse prisene er det fra inneværende år åpning for også å hedre personer som er bosatt utenfor kommunen, men som gjennom sin virksomhet har bidratt på en flott måte både med informasjon, underholdning og kunnskaper om vår kystkulturelle historie. Dette gjeler pt samtlige av årets prisvinnere.

Når det gjelder Kulturværstes enestående produksjon av forestillinger i Brottet amfi hvert år siden 2005 så sier kommunen bl.a. følgende i sin begrunnelse. Tildelingen gis på grunnlag av:

1.            Deres betydelige innsats for å skape engasjerende teaterforestillinger i Brottet amfi hvert år siden 2005, og for herigjennom å ha skapt interesse for Hvalers historie og kultur langt ut over kommunens grenser.

2.            Kulturværste har vært en klar forutsetning for at Hvaler har fått sitt eget barne- og ungdomsteater «Brottungær», noe som igjen har løftet fram en rekke flotte talenter både innenfor sang og teatervirksomhet.

3.            Uten den motor som Kulturværste representerer, hadde det ikke vært grunnlag for det mangesidige tilbudet vi i dag finner innenfor Brottet kystkultursenter, et område som årlig besøkes av rundt 6000 personer.

Når det gjelder grunnlaget for å tildele Ulf Hjardar (86) ildsjelprisen, så er den å finne i hans store produksjon av bøker og hefter om Hvalers historie og kultur gjennom flere tiår. Dette i tillegg til at han var bevist på å intervjue stenhoggere og andre profilerte personer på Hvaler på 70- og 80-tallet for å sikre dette tidsbildet.

Et lite utvalg av av en stor produksjon som Ulf Hjardar har stått for gjennom flere ti-år.

For egen del vil jeg fremheve hans bøker om stenindustrien «Sten” og bøkene som beskriver krigstiden på Hvaler; “Usynlige helter” og «De lange årene», som noe av det beste fra hans produksjon. Ulf Hjardars mange hefter har også ligget til grunn når Hans Petter Thøgersen har søkt informasjon til sine manus for forestillingene i Brottet.

Gratulerer og vel fortjent både til Kulturværste AS og til Ulf Hjardar.

Selve utdelingen av prisene fant i kveld (05.06) i Floren kulturhus der over hundre personer var tilstede både for å høre en flott konsert med koret «Molo» under ledelse av Alexander Hermansen. «Molo», som er Hvalers demenskor, imponerte stort under denne flotte festen som i avdeling to besto av utdeling av tre priser der ordfører Mona Vauger delte ut priser til de to prisvinnerne nevnt over samt til unggutten Oscar Rød (15) fra Søndre Sandøy som nå er i Norgeseliten i den nye idrettsgrenen «dødsing».

Sammen med Hvaler Budstikke er det mange av oss som nå både beskriver og legger ut bilder av denne kulturfesten. Like fullt stiller jeg spørsmålet: Hvorfor er Fredriksstad Blad, som ble invitert, fraværende. Det er skuffende og ikke minst avslørende at kulturavdelingen i regionsavisa FB uteblir når kultur, frivillighet og idrett «prises» på Hvaler.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *