En stolt oversikt over heder og ære som på ulikt vis er knyttet til Hvaler kulturvernforening

Etter at vår nære samarbeidsparter Kulturværste mottok en vel fortjent kulturpris for 2024 fra Hvaler kommune for innsatsen med forestillinger i Brottet fra 2005, så strømmer det på med gode minner. Dette er minner fra de mange priser og nominasjoner som har kommet enkeltpersoner og organisasjonen selv til del i de 20 årene det har vært aktivitet i Brottet. Det som imidlertid er viktig å understreke, er at uten bakteppet bestående av et stort dugnadsarbeid siden 2004, hadde ikke de personer eller foreninger kunne mottatt prisene. Dette henger unektelig sammen.

Den fantastiske dugnadsinnsatsen helt fra vinteren 2004 og fram til i dag er en klar forutsetning for prisene som er utdelt. Uten dugnadsinnsatsen, ingen priser.

Kanskje noen vil se på denne opplistingen som selvskryt. Da sier jeg; det får stå sin prøve. En hver organisasjon med respekt for seg selv og sin historie, må ha anledning til å vise stolthet nettopp fordi dette er priser og nominasjoner samfunnet rundt har gitt oss. Så derfor begynner vi allerede i 2006 da Brottet fikk Hvaler kommunes byggeskikkpris.

Bilde tatt av fotograf Erik Hagen i FB i 2005

 Byggeskikkprisen, Enestående – dette skrev Fredriksstad blad i 2006.

“Brottet må vurderes som et helt enestående prosjekt, både som arkitektonisk form og som tidløs referanse til stenhoggernes fysiske inngrep i kulturlandskapet. Der det forlatte stenbruddet sto igjen som et sår i landskapet, har prosjektet Brottet ved bevisst bruk av den samme granitten transformert såret til en universell form og et meningsfullt sted som forbinder historie, nåtid og fremtid.
Anlegget er vakkert og profesjonelt utført med stor presisjon og dyp forståelse for granittens egenskaper og muligheter. Brottet er på den ene siden et selvstendig arkitektonisk prosjekt, på den andre et kulturlandskapselement som forankres både i historien og i det håndgripelige landskapet på stedet.

Brottet er et symbol på forbindelsen mellom det historiske og det moderne Hvaler, og virksomheten her har siden starten i 2004 gjort anlegget til en viktig møteplass i ulike sammenhenger.
Både byggeprosessen og virksomheten i det ferdige amfiet har vært med på å sette nytt fokus på stenhoggervirksomheten, samtidig som det har vist at dugnadsånd og lagarbeid fremdeles er sterke og oppegående krefter i Hvaler-samfunnet.

Oppsetningen ”Stenhogger’n” sommeren 2005 ga stor oppmerksomhet både til Brottet og prosjektet selv, men også til Hvalerøyenes store potensiale som åsted for kulturformidling og gode opplevelser.

Jan Arntzen, som initiativtaker til Brottet amfi, mottok prisen på vegne av Hvaler kulturvernforening

Jan Arntzen mottok i 2016 Kongens fortjenestemedalje i gull

Jans første store engasjement var for tibetanske flyktninger på 60-tallet. Her fra markeringen for Jan Arntzen på kystmuseet i 2006. Foto: Geir Carlson FB

Jan Arntsen fikk i 2006 kongens fortjenestemedalje i gull for sitt brede samfunnsnyttige arbeid. Først var det i forhold til å skaffe et hjem for tibetanske gutter, deretter i arbeidet for fartøyvern, herunder MS Hvaler og sist, men ikke minst i etableringen av Hvaler bygdesamling og senere som initiativtaker til byggingen av Brottet amfi.

En av tre i den nasjonale finalen om frivillighetsprisen i 2015

De tre nominerte til den nasjonale finalen om frivillighetsprisen i 2015

I konkurranse med 200 nominerte, nådde Hvaler kulturvernforening, og det frivillige arbeidet foreningen representerer, fram til finalen i konkurransen om den nasjonale “Frivllighetsprisen” i 2015, en pris som deles ut av organisasjonen Frivillighet Norge. Tre finalister sto på podiet da dommen falt: Aasmund Robert Vik i Foreningen for lesbiske og homofile, Hvaler kulturvernforening og Gunnar Bruheim, en mangeårig sliter i arbeidet med å opparbeide og merke turstier . Asmund Robert Vik sto igjen som vinner, men kulturvernforeingen kunne glede seg over å ha kommet langt i en nasjonal konkurranse.

Oslofjordprisen i 2016

Oslofjordens Friluftsråd har siden 2015 delt ut Oslofjordprisen til enkeltpersoner, lag og foreninger som har gjort en ekstraordninær innsats for å legge til rette for friluftslivet og/eller for å bedre situasjonen i Oslofjorden. 2016 ble Hvaler kulturvernforening tildelt denne gjeve prisen for sitt arbeid med turstier, informasjonstavler og etablering av kystledhytter. Thor Ivar Olsen, Anne-Lise Eriksen og Paul Henriksen mottok prisen under OFs årsmøte på Oslofjordmuseet i april 2016 av daværende styreleder Inger Johanne Bjørnstad

Thor-Ivar Olsen, Anne Lise Eriksen og Paul Henriksen mottok Oslofjordprisen 2016 fra styreleder i OF Inger Johanne Bjørnstad

Nominert til Kulturminnedagsprisen i 2017

I flere år samarbeidet Hvaler kulturvernforening med Hvaler kommune og flere av kommunens frivillige lag og foreninger om kulturminnedagene i september, et flerdagers arrangement som Norges Kulturvernforbund står bak og som er en del av et europeisk prosjekt. Også her tapte vi på målstreken i konkurranse med Midt-Troms museum som vant hedersprisen

Hvaler kommunes kulturpris i 2018

Begrunnelsen for tildelingen av kulturprisen i 2018 var kulturvernforeningens innsats i arbeidet med kulturminner og kulturarven på Hvaler. Dette etter arbeidet både med kulturminneplanen og foreningens innsats for å sikre og informere om kulturminner . Her skal nevnes arbeidet med Arkimedesskruen i Arekilen, Brekke skole, informasjonstavler på Festningsholmen (Akerøya) og stimerking både på Spjærøy og Kirkøy. Paul Henriksen mottok prisen under en markering på Kornmagasinet.

Leder i kulturvernforeningen invitert til slottet i 2019

Paul Henriksen, som leder av kulturvernforeningen, og engasjert i dugnadsarbeidet gjennom mange år, ble i 2019 invitert til slottet sammen med rundt 70 andre frivillige fra hele landet. Det var fylkesmannen i daværende Østfold fylke som hadde innstilt Paul til en slik deltagelse. Han representerte da det store og mangesidige dugnadsarbeidet i regi av Hvaler kulturvernforening.

OSLO, Terje Bendiksby 20191126. Paul Henriksen, Vesterøy, hilser på kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Astrid under tirsdagens After Noon Tea på slottet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Viken fylkeskommunes bevaringspris i 2022 for arbeidet med Brekke skole

Dette var en både overraskende og sterk tildeling da vi i de siste rundene av vurderinger hadde konkurrert med både bankbygg og bygdetun om denne gjeve prisen som ble utdelt på Sunnvollen hotell under en samling for Viken fylkesting. Eivind Børresen, Ragnhild Nordengen, Kjell Brobakken og Paul Henriksen representerte kulturvernforeningen ved tildelingen som ble gitt både med referanse til høy standard på arbeidet, samarbeidet med kulturvernmyndighetene og fordi bygningen skulle komme allmennheten til gode som kystledhytte.

Kjell Ole Brobakken, Eivind Børresen, Ragnhild Nordengen, Paul Henriksen og Cecilie Agnalt. Den siste var daværende leder av kulturutvalget i Viken

Paul Henriksen tildelt Hvaler kommunes kulturpris i 2023

Etter premieren i Brottet på forestillingen “Elleve for elleve” i juli 2023, ble Paul Henriksen overrasket med tildeling av Hvaler kommunes kulturpris. Prisen ble tildelt for et mangesidig arbeid med kultur og kulturrelasjoner både internasjonalt og ikke minst på Hvaler som mangeårig leder av kulturvernforeningen og dugnadsgjengen.

En meget overrasket Paul Henriksen ble tildelt kulturprisen i 2023 på scenen i Brottet amfi.

Kulturværste AS ble tildelt Hvaler kommunens kulturpris i 2024

Veldig hyggelig var det at trioen som står bak navnet Kulturværste AS fulgte opp med kommunens kulturpris i 2024. Dette som en meget fortjent pris til Hans-Petter Thøgersen, Svein Gundersen og Ole-Hermann Gudim Lundberg. Sammen har disse tre produsert forestillinger som på et engasjerende vis har fortalt et stort publikum om mange sider ved Hvalerhistorien. I tillegg har de bidratt til etableringen av Hvaler barne- og ungdomsteater Brottungær. Sist menikke minst har det de har skapt på mange vis vært en motor i utviklingen i det vi i dag kan kalle Brottet kystkultursenter,

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *