Hvaler på topp i Norge – når det gjelder økning i antallet pensjonister!

Som forfalt tidligere, så hadde dugnadsgjengen  Brottet forrige mandag besøk av journalist Tone Holmquist i Kommunal Rapport, organet til Kommunenes Sentralforbund (KS). Bakgrunnen for besøket var et nylig fremlagt rapport fra NAV som kan fortelle at Hvaler kommune er desidert på topp i Norge når det gjelder vekst i antallet alderspensjonister i perioden 2012 – 2015. Mens tallene for landet som helhet kan fortelle om en vekst på 23 prosent de siste fem årene, så er tallet for Hvaler 54 prosent. det betyr at pr i dag har Hvaler 1075 pensjonister av en totalbefolkning på 4517 personer fast bosatt. det er Vestby som kommer nærmest Hvaler med en økning på 46 prosent i perioden.

Av denne dugnadsgruppa på åtte personer er seks over 67 år. De to andre er henholdsvis 15 og 53 år. Foto: Tone Holmquist

Se videoen som er lagt ut på KS hjemmeside http://kommunal-rapport.no/administrasjon/2017/06/hvor-mange-pensjonister-har-kommunen-din-fatt

En slik skjev alderssammensetning skaper selvsagt utfordringer for kommunen både i forhold til kommunens økonomi og med tanke på hva en skal vektlegge i tjenestetilbudet spesielt innenfor områdene eldreomsorg, skole og barnehage.

Sosialt fellesskap, bruk av opparbeidet kompetanse, interesse for historie og kultur og mangesidig “mosjon” er viktige ingredienser i dugnadsarbeidet. Foto: Tone Holmquist

Når det er sagt så gjør svært mange av de pensjonistene som bor på Hvaler, og som i eldre år velger å flytte til Hvaler, en stor frivillig innsats. Hvaler kulturvernforening er et godt eksempel på dette med rundt 6000 dugnadstimer i 2016 dette knyttet til en rekke prosjekter både i området ved Brottet og på gamle Brekke skole. Stikkord for dette er viktigheten av et sosialt miljø, muligheten for å bruke opparbeidet kompetanse, bevegelse og mosjon og vissheten om at det arbeidet som gjøres er til glede langt utenfor ens eget miljø. En rekke organisasjoner på Hvaler  som Lions, Rotary, Sanitetsforeningen og hagelaget kan sikkert fortelle om det samme engasjementet.  Mange privatpersoner gjør også en flott jobb både i forhold til andre eldre og som daglig støtte for våre flyktninger. For kulturvernforeningen handler det også om at vi i flere sammenhenger har gått inn og bistått kommunen på områder der vi har “spesialkompetanse” og tid. Her skal også nevnes muligheter for å bygge til en langt lavere kostpris enn kommunen har anledning til. Bygging av den nye brygga er et eksempel på dette.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *