Kystmuseet, Brottet og museumshavna, en arena for barn og unge

I disse dager er det yrene liv i området rundt Brottet og på kystmuseet. Anledningen er at 7. klasse både på Åttekanten og Floren har tatt ruren til området i regi av Den kulturelle skolesekken. Under ledelse av Kathrine Sandstrøm ved kystmuseet og assistert av “stenhoggerne” Vidar Pedersen, Dagfinn Trømborg og “smed” Knut Egil Knudsen, får elevene innføring i stenhoggerhistorien, men ikke bare i form av videofilm og de voksenes fortellinger. Den kanskje viktigste læringen skjer gjennom selv å få prøve seg både i smia og ved bruk av hammer og meisel. mot den harde Hvalergranitten

På bildene er stenhoggerne fra Floren i full sving. I dag rykker elevene fra Åttekanten inn for læring om  liv og virke i “fjellet”.

Den kulturelle skolesekken er imidlertid ikke den eneste “arenaen” der barn og unge får anledning til å møte historien og delta i spennende og utfordrende aktiviteter. Dere som følger oss er godt kjent også med kystlekeplassens idegrunnlag som bygger på læring og lek i en  kystkulturell ramme. I tillegg hører det selvsagt også med å nevne Barne- og ungdomsteateret “Brottungær” der forestillingene i stor grad henter tematikk fra lokalsamfunnets liv og historie.

I forbindelse med søknader om midler og rapporter om driften blir undertegnede ofte stilt ovenfor problemstillingen; hva gjør dere for å legge til rette for barn og unge? Ovenstående eksempler viser  at både Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening gjør mye nettopp for å legge til rette for de som skal overta og bringe samfunnet videre, forhåpentligvis da med en god balast kunnskap og identifikasjon med kystens kultur og historie.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *