Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening – hva er hva?

Kystmuseet Hvaler med bygdesamlingen er lokalisert på Dypedal, Spjærøy. Området eies av Hvaler kulturvernforening , men forvaltes av Østfoldmuseene.

For oss som daglig forholder oss både til kystmuseet og Hvaler kulturvernforening  er dette vel kjente organisasjoner og virksomheter. For de mange som nå følger oss på hjemmesiden og facebook eller kommer i nærkontakt med oss på andre måter, finner jeg det nødvendig å beskrive disse samarbeidspartnerne på en enkel måte. Innledningsvis er det viktig da å understreke at både det som i dag kalles Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening springer ut av den samme oppstarten i 1972, dannelsen av Hvaler bygdesamling med senere ervervelsen av Nordgården på Spjærøy der bygdesamlingen (museet) ble etablert.

Kystmuseet Hvaler en del av Østfoldmuseene

1.januar i 2010 ble det gjennomført en større museumsreform som bl.a. innebar at alle de lokale museene i Østfold , herunder Kystmuseet Hvaler, ble lagt inn  under en felles administrasjon ledet av Direktør Gunn Mona Ekornes og et valgt styre. Administrasjonen, med sine 11 ansatte, har sine kontorer på Borgarsyssel i Sarpsborg. Gjennom en egen avtale med Hvaler kulturvernforening forvalter Stiftelsen Østfoldmuseene Nordgården og bygdesamlingen på Spjærøy . Det er kulturvernforeningen som eier bygningsmassen, mens Østfoldmuseene (kystmuseet Hvaler) står for vedlikehold og drift. Kystmuseet , som del av Østfoldmusene, finansieres via statsbudsjettet med driftsstøtte fra vertskommunen. Fra Hvaler kommune betyr det kr 250.000,- i årlig støtte.

Hvaler kulturvernforening

Hvaler kulturvernforening er i motsetning til Kystmuseet Hvaler en frivillig forening med 280 medlemmer.  Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer med Paul Henriksen som leder. I tillegg er det opprettet flere undergrupper knyttet til arrangementer, kystledhyttene, kystlekeplassen og arbeidet med Brekke skole. Foreningen er også representert i styret for Frøkengården i Korshavn.

For første gang i foreningens historie mottar vi i 2017 kr 100.000,- i driftsstøtte fra det offentlige, dvs. Hvaler kommune. For øvrig finansieres foreningens mangesidige virksomhet via inntekter fra medlemskontingent, inntekter fra utleie av kystledhyttene, loddsalg, utleie av Brottet, Amfigrotta og båtplasser i brygga.

Samarbeidet mellom Hvaler kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler er nedfelt i en overordnet forvaltningsavtale og samordnede vedtekter .

Hvaler kulturvernforening forvalter området med Brottet og Museumshavna gjennom en forvaltningsavtale (50 år) med grunneier Hvaler kommune.

 

Paul Henriksen

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *