Lions julelotteri med flott gave til samarbeidsprosjektet i Arekilen!

I 2017 inngikk Hvaler Kulturvernforening i et samarbeid med Hvaler kommune, ornitologisk forening, og en rekke interesserte enkeltpersoner for å bedre adkomst, informasjon og etablering av en ny modell av Arkimedesskruen.

Modellen av Arkimedesskruen, som er under bygging hos Petter Wistner på Viker, er planlagt ferdig i løpet av inneværende år. I forbindelse med utplasseringen av denne, skal det settes opp et utkikstårn for fugleinteresserte og andre som ønsker å få et overblikk over dette meget spesielle våtmarksområdet. Ikke minst håper og tror vi at skoler og barnehager vil bruke de tilbudene som dette prosjektet representerer både med tanke på kulturhistorien og spesielt i forhold til et spennende vernet miljø. Tre informasjonstavler blir en del av dette tiltaket.

På vegne av samarbeidsprosjektet søkte Hvaler Kulturvernforening Lions om støtte spesielt til fugletårnet ved “skruen”. I dag kom gladmeldingen fra Helle Soos, leder av Lions julelotteri, om at prosjektet har fått kr 30.000,- til fugletårnet.

Vi er svært takknemlig for denne gaven ikke minst fordi vi vet at dette vil være et tiltak som når alle aldersgrupper, og som vil gi verdifull informasjon om det mangfoldige dyre- og fuglelivet i dette vakre våtmarksområdet på Kirkøy.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *