Takk til dere alle som støtter oss, men “det er fort gjort å glemme” eller overse medlemskontingenten!

Først av alt – takk til alle dere som har støttet oss gjennom å betale medlemskontingenten for 2020 med kr 300,- for enkeltmedlemmer og kr 400,- for familier . I tillegg har vi innført medlemskategorier som tilsier kr 500,- for foreninger under 1000 medlemmer og kr 1000,- for de over tusen medlemmer. Flere lokale foreninger og organisasjoner, herunder Hvaler Hytteforening og flere velforeninger av hytteeiere, støtter oss på denne måten. Dette viser at vi har meget god støtte både fra fastboende og eiere av hytter på Hvaler. Denne støtten er viktig av to grunner, den motiverer til arbeidet vi står i, og den er viktig som egenandel når vi søker om støtte fra ulike donorer. Til opplysning så mottar kulturvernforeningen ingen fast driftsstøtte. Dette er midler som vi skaffer tilveie selv.

I disse dager kan vi summere opp det som har kommet inn av medlemskontingent fra i utgangspunktet rundt 280 medlemmer. Men, vi savner etter postsendt påminnelse i april fortsatt tilbakemelding fra flere ti-talls registrerte medlemmer og ber derfor om at de som fortsatt ønsker å støtte oss, om å betale forfalt kontingent 17.3. (sendt ut til de aller fleste i mail).

Vi har selvsagt respekt for at enkelte ønsker å melde seg ut etter flere år med slik støtte, men antar av flere av dere som står med “rød skrift” i faktureringsprogrammet, fortsatt vil være med oss. KIDnummer er viktig å få med dessuten kontonummer som er : 5010.06.92187.

ØNSKE OM MEDLEMSKAP?

Er du av de som ikke er medlem, men som ønsker å bidra gjennom et slik støttemedlemskap, ta gjerne kontakt på mail til: paulh@online.no og oppgi kategori (privat, familie, forening), postadresse og gjerne mobil.

Paul Henriksen Leder i Hvaler Kulturvernforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *