Mandagsprat med Arne Nilssen (97), tidligere lensmann og kulturbauta på Hvaler.

Mange, i alle fall av dem som er vel voksene og kan huske tilbake til 60-, 70- og 80-tallets Hvaler, vil nikke gjenkjennende til navnet Arne Nilssen, hedersmann med bakgrunn som lensmann og grunnlegger av Kirkøy sangkor og Hvaler skole- og ungdomskorps. Her kan jeg legge til at han i denne tiden fikk vist sine musikalske ever både som dirigent, musiker, arrangør og komponist, bl.a. med Hvaler-sangen i samarbeid med læreren Knut Vadla som skrev teksten. Med sitt milde vesen og og sine musikalske evner, har Arne Nilssen skrevet seg inn i Hvalers kulturhistorie med gullskrift.

I dag (24.04.) hadde jeg gleden av å samtale med Arne Nilssen (97) i nærmere to timer både om hans år som betjent fra 1962, som lensmann fra 1975, fram til han gikk av 31.12. i 1993. Ikke minst fikk jeg et levende inntrykk av hans mangesidige engasjement i et øysamfunn, på mange vis likt det han kom fra på Nordmøre. Her ble han ble født i 1926 i en familie der flere av de nærmeste mannlige slektningene var knyttet til politi- og lensmannsetaten.

Arne Nilssen (97) viser stolt fram folderen med Hvalersangen som han og Knut Vadla sto sammen om, Arne Med melodi Vadla med tekst.

Sin første 17. mai hadde Arne Nilssen, kona Edel og tre barn på Hvaler i 1963 da far Arne var tilsatt som betjent under lensmann Bækken. Det som imidlertid slo han allerede da, var at her på Hvaler manglet det noe, nemlig et korps. I dette ønsket og engasjementet som fulgte, fikk han med seg en rekke musikkinteresserte på Skjærhalden. Han nevner flere, men en kommer han flere ganger tilbake til nemlig Richard Lunde. Basarer og andre aktiviteter ble satt i gang for innkjøp av instrumenter og allerede i 1964 var Hvaler skole- og ungdomskorps, med musikanter fra Kirkøy og Søndre Sandøy, på gata i front på 17. mai-toget med jakker “arvet” fra Guttemusikken i Fredrikstad.

1964 Korpsets første 17. mai , her med sin dirigent Arne Nilssen og biskop Johannes Smemo. Sogneprest Einar Martinsen hadde aller nådigst gitt tillatelse til at korpset kunne spille utenfor kirken, men den langt mer liberale Smemo ville ha korpset med inn, noe det da ble åpnet for.

Veien fra å starte korps, til også å starte kor var ikke lang for kulturpersonen Arne Nilssen. Det hadde også tidligere vært kor på Kirkøy under ledelse av Richard Lunde, men dette var lagt ned. Under den planlagte julekonserten foreslo derfor dirigent Arne, at i en del av konserten skulle korpsmedlemmene legge instrumentene ned og medlemmene synge et sett av sanger. Dette ble en tradisjonen, og av denne tradisjonen vokste Kirkøy sangkor fram, et kor som hadde sine øvelser på Botne bedehus. Dette var et kor som jeg selv og Rita fikk gleden av å delta i, men som ble lagt ned på slutten av 90-tallet, men som igjen skapte grunnlaget for det som i dag er Hvaler Trivselskor.

Arne Nilssens samfunnsengasjement stoppet imidlertid ikke der. Uten partitilknytning satt han seks år i skolestyret, og flere år i forliksrådet, samtidig som han i perioder fungerte som skolstyreformann. Han deltok også aktivt i utforming av lensmannsetaten først som leder av sammenslutningen av lennsmannsbetjenter i Østfold og senere som nestleder i Østfold lennsmannslag.

Arne Nilssen beskriver årene han og familien har hatt på Hvaler som svært gode selv om tapet av kona Edel i 1987 naturlig nok var smertefullt, et sår som på mange vis ble leget i møte med Sigrid Brekke i 1995, en dame han kjente fra ungdomsårene. Med henne fikk han et godt samliv fram til hun døde i 2021.

Øysamfunnet Hvaler tok som nevnt godt imot Arne og familien da de kom tidlig på 60-tallet , og han opplevde raskt å få et bredt nett av kjente over hele Hvaler både gjennom jobben som lensmann og som tilrettelegger og inspirator i kulturlivet. At dette arbeidet også ga gjenklang hos de mange som etter hvert bygget hytte på Hvaler var helt tydelig. I et brev til Arne Nilssen skriver et ektepar fra Lillehammer

Herr lensmannsfullmektig Arne Nilssen

Selv om vi er født i Oslo og i mange år har bodd på Lillehammer, har vi i de senere år hver 17. mai reist til Hvaler. 17. mai-stemningen der synes vi er langt mer til å ta og føle på enn på de stedene vi egentlig hører hjemme. Ikke minst medvirkende til dette er skolemusikken på Skjærhalden. Denne er det alltid en opplevelse å høre.

Også fra en som hadde sin læretid under Arne Nilssen har vi bevis på stor respekt for lensmannens lederskap og menneskesyn. Thor-Erik Johansen som etter hvert skulle bli landskjent som LO-advokat, politimester i Finnmark og statssekretær under Andreas Cappelen, hadde sin læretid under lensmann Nilssen. I et brev skriver han følgende:

Kjære Arne

Jeg vil gjerne fortelle deg at av alle sjefer jeg har hatt gjennom åra, har jeg lært mest av deg. Det gjelder spesielt at godt politiarbeid ikke minst betyr utøvelse av konduite og vennlighet. Din væremåte, (fra mine erfaringer) 74-76 har preget mitt syn på hvordan folk (medmennesker) blir behandlet, selv om livet har gitt dem en kilevink.

Beste hilsen

Thor-Erik

Avslutningsvis er det kun en ting å si: timene i dag sammen med samfunnsmennesket, medmennesket og kulturpersonligheten Arne Nilssen lære meg mye både om det mangfoldige lensmannsarbeidet han sto i. Samtidig lærte jeg mye om pionerarbeidet med korps og kor, aktiviteter som vi også i dag kan glede oss over..

Jeg ser fram til nye samtaler med Arne Nilssen

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *