Kulturvernforeningen med i spennende reiselivssamarbeid.

I 2022 ble Hvaler kulturvernforening invitert med inn i et spennende reiselivssamarbeid i regi av Hvaler kommune og destinasjonsselskapet Visit Fredrikstad Hvaler. Hvaler desinsasjonsråd så dagens lys der følgende er deltagere; Hvaler kommune, Hvaler hytteforening, Nasjonalparken Ytre Hvaler, Hvaler næringsråd, Oslofjordens Friluftsråd og Hvaler kulturvernforening. Møtene i rådet ledes av Hvalers næringssjef Bjørn Winter Johansen reiselivssjef Maya Nielsen i Visit Fredrikstad Hvaler.

Mandatet for rådet er å skape et grunnlag for utvikling av reiselivet på Hvaler gjennom en felles verdiforståelse, men der det også er et sterkt fokus på å sette i verk konkrete tiltak bla. med en enhetlig skilting og utvidet informasjon bl.a. på definerte innfallsporter til Nasjonalparken Ytre Hvaler.

I kraft av dette nybrottsarbeidet er det også innledet samarbeid med Høgskolen i Østfold, på fagområdet “Innovasjon og prosjektledelse”, finansiert med EU-midler

I disse dager er en større gruppe studenter og høgskolelærere i gang på Hvaler, i går med en felles informasjon på besøkssenteret på Skjærhalden om samfunnet Hvaler og reiselivet i kommunen spesielt.

Sarah Ravndal og Sofie Guldberg Gretland besøkte i dag Brottet kystkultursenter for å intervjue undertegnede

I dag var det tid for studentene å jobbe i felten for å intervjue næringsdrivende og kulturvernforeningen som frivillig organisasjon, en organisasjon med flere aktiviteter som peker i retning av næring. På vegne av kulturvernforeningen var det undertegnede som hadde gleden av å ønske studentene Sarah og Sofie velkommen.

Det studentene fra høgskolen har som mandat er i følge skrivet fra skolen å undersøke øysamfunnets nåværende tilstand og utfordringer, samt identifisere mulige tiltak for å forbedre utviklingsevnen. Med utviklingsevnen menes her samspillet mellom de forskjellige aktørene om innovativ utvikling og bærekraftig vekst.

I august kommer studentene tilbake til Hvaler etter bl.a. også å ha besøkt Koster, et øysamfunn har mange av de samme utfordringene og mulighetene som Hvaler. Da blir det anledning til å høre nærmere hvilke erfaringer de kan komme med så langt i dette forskningsprosjektet. Det hører med i dette prosjektet at studentene etter hvert også skal besøke øysamfunn i land som Frankrike Nederland og Danmark.

En runde i området Brottet kystkultursenter hørte med da studentene Sarah og Sofie besøkte kulturvernforeningen i flott vårvær i dag.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *