Medlemskap i Visit Fredrikstad & Hvaler, et strategisk valg for Hvaler Kulturvernforening

 

I bunnen for det aller meste av det Hvaler kulturvernforening er engasjert i, ligger målsettingen om å styrke interessen og kunnskapen om Hvalers kultur og historie. Dette gjør vi bl.a. gjennom arbeidet med å restaurere gamle Brekke skole, utleie av tre kystledhytter, utvikling av Brottet som kulturarena, utvikling av  Museumshavna og kystlekeplassen og i samarbeidet med Kystmuseet Hvaler.

Det vi gjennom dette omfattende arbeidet er oss bevisst, er at vi eier/forvalter områder og en bygningsmasse som er svært attraktive også med tanke på næringsutvikling . Når styret nå arbeider frem en strategiplan for foreningens arbeid, er derfor nettverksbygging og samarbeid både med Hvaler kommune og andre næringsaktører helt sentralt.

Allerede i dag er Museumshavna, kystledhyttene og Brottet viktige elementer i et reiselivsprodukt. Når vi om noen få år kan ønske DS Hvaler og andre charterbåter velkommen til Nordgårdsbrygga, vil dette ytterligere forsterke  områdets kvaliteter som destinasjon.

Det er i dette perspektivet vi ser medlemskapet og samarbeidet gjennom destinasjonsselskapet Visit Fredrikstad & Hvaler (VFH) som viktig.  I dag startet vi opp samtalene om veien videre da tre fra styret ( Ivar Knudsen, Kjell Ole Brobakken og undertegnede) møtte Caroline Pettersen og Renate Jacobsen fra VFH i Amfigrotta. Allerede etter dagens møte ser vi konturene av økt bruk av Amfigrotta og ikke minst utvikling av “turistpakker” der båtturer med tilhørende bruk av Brottet/Museumshavna er viktige elementer. I så måte åpner vi nå et nytt kapittel i kulturvernforeningens historie.

Dagens både hyggelige og perspektivrike møte etterlater dessverre også et stort tankekors, et tankekors knyttet til at turistrelaterte bedrifter på Hvaler i stort monn ikke ser de muligheter som ligger i destinasjonsselskapet VFH. At Hvaler kulturvernforening kun er en av tre på lista over “næringsbedrifter” på Hvaler som har tegnet medlemskap i destinasjonsselskapet, er underlig. Hvor er serveringsbedriftene, kulturarrangørene og produsenter og leverandører av kortreist  fisk og kjøtt? Rart at disse bedriftene og aktørene ikke er villig til i større grad å samarbeide gjennom et slikt felles forum. Hvaler Kulturvernforening er i alle fall overbevist om at den gamle parolen samarbeid gir styrke, også gjelder for utvikling av turisme og næringsliv på Hvaler. Nettopp derfor går vi med forventning og engasjement inn også i dette samarbeidet.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *