Mot en utvidet samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening

I  sitt møte onsdag 15. mars, får utvalget for samfundsutvikling i Hvaler kommune (UFS) seg forelagt en sak som bygger en ny gren på det mangfoldige treet Hvaler kulturvernforening etter hvert består av. Saken har sin bakgrunn i et budsjettvedtak for 2017 gjort av  Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de grønne. Ved å avsette kr 500.000,- til et samarbeidsprosjekt, ønsker nevnte partier  både å få på plass en forvaltnings- og skjøtselsavtale for Festningsholmen (Akerøya) samt bidra til å styrke kulturvernforeningen rolle som samfunnsaktør innenfor områdene kultur- og kulturminnevern og næringsutvikling. I avtaleutkastet settes det i den anledning av  av kr 100.000,- til kulturvernforeningens administrative arbeid.

Den nye samarbeidsavtalen som etter alle solemerker vil bli inngått mellom Hvaler kommune og Hvaler kulturvernforening vil gi spennende erfaringer for hva som kan utvikles i samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten . Den nye avtalen vil selvsagt gi foreningens nye utfordringer både praktisk og organisatorisk. Samtidig vil et slikt taktskifte i kulturvernforeningens samarbeid med kommunen, kunne bidra til å utvikle foreningen administrativt og herigjennom  styrke foreningen både på kort og lang sikt. Ikke minst vil dette samarbeidet bygge opp under det som er hovedkjernen i foreningens arbeid, det kulturhistoriske arbeidet nedfelt i den ny kulturminneplanen som kommer til behandling senere i 2017.

Les sakframlegget her:Samarbeidsavtale HK – Hkvf

 

 

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *