Paul Henriksen valgt for åttende gang som leder i Hvaler kulturvernforening

Under kyndig ledelse av Mona Fjeldberg ble kulturvernforeningens årsmøte nr 45 avholdt i Amfigrotta i kveld (16.03). Årsmøtet ga honnør til en forening som de siste årene har utviklet seg til å bli en viktig samfunnsaktør og renomebygger for Hvalersamfunnet. Behandlingen av årsmøtesakene knyttet både  til regnskap, budsjett og årsmelding gikk da også svært glatt.

Det er alltid trist å takke av styremedlemmer som har gjort en flott jobb, slik tilfellet var i kveld da Carsten Henriksen og Birgit Sandstrøm gikk ut av styret. Samtidig er det hyggelig å ønske nye velkommen inn. Ved denne korsveien var det til Ivar Knudsen som nytt fast styremedlem og Mona Friberg som vara. Ivar med yrkesbakgrunn fra bilbransjen, som Rotary-medlem og som driftsansvarlig for  Hvalerdraktstua AS. Mona har yrkesbakgrunn fra legemiddelindustrien, er medlem i styret for Frøkengården og pt lokal koordinator for innsamlingsaksjonen  “krafttak mot kreft”.

Paul Henriksen ble valgt til leder for åttende gang på årsmøtet i kveld

Etter kveldens årsmøte, er dette styret som skal løfte kulturvernforeningen videre:

Leder Paul Henriksen  1 år  Gjenvalg  enstemmig
Styremedlem Anne-Lise Eriksen 1 år  Ikke på valg
Styremedlem Arnt-Otto Arntsen 1 år  Ikke på valg
Styremedlem Kjell Ole Brobakken 2 år  gjenvalg enstemmig
Styremedlem Tone Bergerud Eriksen 2 år gjenvalg  enstemmig
Styremedlem Sverre Stene 2år  gjenvalg  enstemmig
Styremedlem Ivar Knudsen 2 år ny enstemmig
Vara Marianne Antonsen 1 år  ikke på valg
Vara Mona Friberg 2 år  ny enstemmig

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *