Startskuddet har gått for arbeidet med å “åpne” Arekilen!

Bilder fra tidligere befaring sammen med Gunnar Bjar fra fylkesmannen ved Arkimedesskruen

Som tidligere fortalt er det nå organisert et samarbeid for å “gjenåpne” Arekilen på Kirkeøy der både interesserte enkeltpersoner, ornitologer, grunneiere, næringsdrivende og Hvaler kulturvernforening er med. Bakgrunnen for dette arbeidet, som koordineres av Hvaler kulturvernforening, er at Arekilen representerer et flott og interessant våtmarksområde som for mange er ukjent, samtidig som dette området også “skjuler” et spennende kulturhistorisk prosjekt, Arkimedesskruen.

Selv om gruppa er ivrig etter å sette i gang, så er det en rekke formelle ting som må på plass, dette ikke minst fordi vi her beveger oss inn i et verneområde forvaltet av fylkesmannen. Nå er imidlertid klarsignalet for rydding og skjøtsel gitt både av grunneierne (Eilertsen)  og av fylkesmannen – se utdrag fra fylkesmannens brev under.

Hvaler Kulturvernforening

Tillatelse til felling av trær m.v. i Arekilen naturreservat
Vedtak
Hvaler kulturvernforening gis med dette dispensasjon fra verneforskriften for Arekilen naturreservat for gjennomføring av skjøtsel ved Arkimedesskruen og søk etter kulturminner samme sted. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriften § 7 nr. 4.
Tillatelsen gjelder følgende:
– Felling av trær merket under befaring 26.03.2018.
– Fjerning av busker og annen høyvokst vegetasjon i området ved skruen.
– Oppgraving av gjenstander påvist med metalldetektor i området ved skruen.

Tillatelse gis bl.a. på vilkår av at fellingen av trærne skjer før 01.05………

————————————

Det å få tillatelse til å felle trær og rydde, er kanskje ikke den store begivenheten, men for gruppa som nå ivrer etter å komme i gang med dette mangesidige prosjektet både knyttet til å få laget en ny modell av Arkimedesskruen, kanskje også med en modell av vindmølla, merkede turstier og et fulgetårn i området, er dagens “GO” fra fylkesmannen og velvillige grunneiere grunn god nok til å “heise flagget”.

Nå er vi i gang forhåpentligvis til glede både for fastboende, hyttegjester og dagsturister til naturskjønne Hvaler vinter som sommer.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *