Stor bredde i saker når styret i kulturvernforeningen møtes

Styret i Hvaler Kulturvernforening teller i utgangspunktet ni personer, sju faste representanter og to vara. Av jobbhensyn har imidlertid en nå måttet trekke seg, slik at vi frem til årsmøtet 2o2o står med  kun en vara. Dette til tross er det et stort saksområde som legges på bordet på de 8 – 9 styremøtene som gjennomføres hvert år. På siste styremøte var det ikke mindre enn 15 saker, saker av til dels stort omfang både hva gjelder økonomi og involvering av menneskelige ressurser. La meg gjøre et lite utvalg av de sakene som var oppe til vedtak eller der det ble gitt orienteringer:

Jenni Caspersen er en av 3 personer knyttet til Kystmuseet Hvaler som samlet har 1,2 stillingsressurs på årsbasis.
  1. Styret i Hvaler Kulturvernforening er eierstyre for Kystmuseet Hvaler, en underavdeling av Østfoldmusene. På siste møte ble det orientert om Kystmuseets årsmelding og regnskap for 2018 samtidig som fremtidige samarbeidsprosjekter ble gjennomgått.

2. Samarbeidsavtale med sjøspeidergruppa på Hvaler ble vedtatt. Dette betyr at den driftige speidergruppa fra inneværende år får sitt tilhold i området med Brottet og Amfigrotta.   Gruppas seiljoller vil ha sin faste plass i Museumshavna der speidergruppa selv skal  legge til rette et mindre bryggeanlegg (flytebrygger).

3. Vedtak fattet om å starte arbeidet med å bygge en fullskalamodell av en losskøyte tilnærmet lik modellen vi ble vist på Marinemuseet i Horten. Skøyta som vil bli på rundt 30 fot, skal ha som sitt utgangspunkt en Hvalerskøyte (losskøyte) anno ca 1860. I dette utfordrende arbeidet vil vi samarbeide nært bl.a. med Maritimt Center. Etter Brottet, Amfigrotta og Brekke skole, vil byggingen av en slik Hvalerskøyte blir et nytt signalprosjekt for kulturvernforeningen. Målsettingen er å ha en slik skøyte (losskøyte) seilbar innen utløpet av 2025.

4.   I år gjennomføres Kulturminnedagene for tredje gang på Hvaler, et europeisk, nasjonalt og lokalt arrangement i regi av Norges Kulturvernforbund. I år er hovedoverskriften for denne uka i september “Fremtidens Kulturarv”, der ikke minst barn og unge skal aktiviseres og orienteres om hvor viktig kulturminnene er for vår kulturarv og felles identitet. I tillegg stilles spørsmålet: hva som  kan bli fremtidens kulturminner?

I samarbeid med Hvaler kommune, Kystmuseet Hvaler og Hvaler Hagelag legger vi opp til to hovedaktiviteter der klasser fra henholdsvis Åttekanten og Floren skal besøke gamle Brekke skole 10. september og få oppleve en skole i “gamle dager” både i form av inventar, drakter, brødbaking og besøk av en “gammeldags” lærer. I tillegg skal elevene på våre to barneskoler inviteres til å tegne etter oppfordringen; Hva er det på Hvaler som betyr mye for deg; en bygning, oldemors hage, stedet du leker, en båt….? Går det som vi håper, skal disse tegningene stiller ut i “Kunstgata” på rådhuset i september under kulturminnedagene. Det siste er et tiltak spesielt Hvaler Hagelag vil ha ansvaret for og som også vil bli synliggjort på Eplefestivalen 22. september.

5.  I 2015 og 2016 startet Kulturvernforeningen arbeidet med å merke det vi har kalt “Kulturleden”, en 12 km lang kyststi-trasé på Spjærøy. Senere har vi også bidratt til informasjons- og stiarbeid i Arekilen og på Akerøya (Festningsholmen). I 2019 håper vi også å videreføre dette arbeidet med nye informasjonstavler og merking til Røsshuet på Kirkøy med StenKunstHvaler og kulturminneområdet knyttet til stenindustrien. Dette prosjekt ser vi på i samarbeid med Hvaler Kunstforening.  I tillegg er det i samarbeid med Papperhavn velforening skal det nå legges planer for en merket sti via Kuvauen til Stolen der Lossen gikk på grunn og sank julaften i 1717.

6.   Økonomi, knyttet både til de store prosjektene, driftssituasjonen, vår likviditet og prissetting på ulike varer og tjenester er gjennomgangstemaer på foreningens styremøter. På siste møte handlet dette bl.a. om fastsetting av parkeringsavgiften på en parkeringsplass der vi har et større banklån (kr 500.000,-) og i tillegg betaler en årlig leie. Parkeringsavgiften har stått stille i flere år, men fra inneværende sesong blir prisen publikum vil møte ved arrangementer i perioden 1.6. – 1.9. være kr 50,– mot tidligere kr 30,-. Vi håper publikum vil har forståelse for at vi nå vil foreta en slik økning.

7. Kystlekeplassen, men en avdeling på Kystmuseet og en i området ved Brottet er svært populære arenaer for lek, opplevelser og læring om kystens liv og historie. Dette er et arbeid som har pågått i flere år nå og som nok vil pågå i alle fall i et par år til. Selv om vi ikke er helt i mål, er det viktig at sikkerheten rundt disse lekeplassene blir ivaretatt. Her skal det, i samarbeid med Hvaler kommunes lekeplass-ansvarlig, foretas en gjennom gang av hvert enkelt “apparat.

8. Gjennom arbeid og planer for stier, informasjonstavler, ny Arkimedesskrue, fugletårn og utkiksplattform i Arekilen, har det blir utviklet et spennende og godt samarbeid bl.a. med personer spesielt opptatt av natur- og fugleliv. Dette har igjen gitt ideen til en undergruppe under Hvaler Kulturvernforening med spesielt fokus på denne siden av Hvalers miljø og kultur. På siste styremøte ble det derfor vedtatt (etter initiativ fra Kai Hermansen) å opprette en slik undergruppe med nettopp natur, miljø og kultur som spesialfokus. Kompetansen denne gruppa sitter på, vil være svært viktig bl.a. ved fremtidig arbeid med stier og for bevaring av Hvalers egenart.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *