Utvidet samarbeid kan styrke de frivillige organisasjonene på Hvaler

Kulturavdelingen i Hvaler kommune, som til daglig holder hus i Kornmagasinet på Skjærhalden, inviterer mandag 11.02. kl 18:30 lag og foreninger til fellesmøte på Hvaler ungdomsskole.

Mandag førstkommende har Kulturavdelingen i Hvaler kommune invitert lag og foreninger til møte  i den nye aulaen på Hvaler ungdomsskole. I tillegg til å informere om kommunens mange tiltak inn mot frivilligheten, er det lagt opp til en  samtale der temaet er: “Hvordan kan lag og foreninger samarbeide?” All ære til kulturavdelingen for et slik initiativ. Det er nemlig helt klart at det ligger store muligheter for å skape merverdier i et bevisst og målrettet samarbeid mellom frivillige lag og foreninger, et samarbeid som også kan gi grunnlag for næringsutvikling på Hvaler.

Både Hvaler Menighet og Hvaler Musikkforening er av kulturvernforeningens mange gode samarbeidspartnere.

Hvaler Kulturvernforening vil bidra med sine erfaringer, og vi har høstet mange , de fleste gode erfaringer, i samarbeid både med frivillige og offentlige instanser, de siste årene. I tillegg til det avtalefestede samarbeidet som vi har med Østfoldmuseene (Kystmuseet Hvaler), Oslofjordens Friluftsråd, Hvaler Barne- og Ungdomsteater Brottungær, Kulturværste AS og Hvaler kommune har kulturvernforeningen, bl.a. i tilknytning til Kulturminnedagene,  hatt et fint samarbeid både med Hvaler Menighet, Hvaler Hagelag og Hvaler Musikkforening. I tillegg skal nevnes samarbeidsavtaler med Stiftelsen DS Hvaler og Maritimt Center på Isegran.

Med et manipulert bilde illustrerer vi  samarbeidet vi ser fram til med Stiftelsen DS Hvaler  når båten forhåpentligvis vil starte å anløpe Nordgårdsbrygga ved Brottet i 2020

Nå er det mer på gang. I disse dager har vi samtaler med viktige aktører i Hvalersamfunnet om nye områder å utvikle samarbeidet på. Dette gjelder Hvaler Kunstforening og Hvaler Speidergruppe. Konkret dreier dette seg om:

Her er spørsmålet om vi kan finne plass og grunnlag for et samarbeid knyttet til speidergruppas opplæring i bruk av båt og sjøsikkerhet, og med det kunnskaper om kystens liv og historie. En nylig samtale med speidergruppas leder Christian Pahle ga så avgjort grunnlag for ideer å spinne videre på.

I samtaler vi nå skal ha med leder i Hvaler Kunstforening, André Zaborowski, er behovet for nye informasjonstavler på “Røsshue” på Kirkøy det som gir kan gi grunnlag for  samarbeid. Planen er at vi, med midler stilt til rådighet av Hvaler kommune, skal få på plass tre informasjonstavler i løpet av 2019. Tavlene skal både fortelle om prosjektet “StenKunstHvaler” og samtidig gi turgående informasjon om stenindustrien i området fra 1890-tallet og fram til “vår tid”. http://www.hvalerkunstforening.no/Pages/stenkunst.html

Hva er det så som må ligge til grunn for et utvidet og meningsfullt samarbeid mellom lag og foreninger på Hvaler? Med bakgrunn i erfaringene nevnt over vil jeg legge vekt bl.a. på følgende:

  • De samarbeidende organisasjonene må tone ned egen prestisje. Innse at det å samarbeide kan gi både egen og samarbeidspartneren kraft til å gå løs på nye oppgaver og med det komme ut av konservative og tradisjonelle arbeidsformer
  • Samarbeid gir muligheter for møte med ildsjeler i andre organisasjoner og lære av deres erfaringer
  • Samarbeid med andre lag og foreninger gir grunnlag for nyrekruttering.
  • Et utvidet samarbeid er avgjort en styrke ved søknader til sparebankstiftelser og andre om økonomisk støtte til prosjekter
  • Muligheten for å oppnå rabatter og ellers gode priser fra næringslivet øker gjennom at flere samarbeider
  • Frivilligheten er helt avhengig av oppmerksomhet i ulike medie-kanaler. Samarbeidet styrker muligheten for slikt medieoppmerksomhet.
  • Frivilligheten representerer en stor folkehelseressurs og samarbeid styrker dette grunnlaget ved at flere kan bringes med i ulike former for aktivitet både fysisk og mentalt.

Det gamle slagordet “sammen er vi sterke” gjelder fortsatt eller  kanskje vil skulle utvide dette ytterligere til å si “sammen blir vi  og samfunnet sterkere”? Dette i arbeidet både for å utvikle frivilligheten på Hvaler, men også som grunnlag for næringsutvikling i kystkommunen. Her ligger nemlig et potensial som politikere og andre i alt for liten grad har påaktet.

Paul Henriksen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *