Valgets kval på kystmuseet – være eller ikke være for tradisjonsbåtene

Som i konvoi forlater noen av de gamle ekene kystmuseet. Kanskje kan en reddes?
Som i konvoi forlater noen av de gamle ekene kystmuseet. Kanskje kan en av disse reddes? Se avsnitt lenger ned i artikkelen.

Gjennom avtale med Hvaler kulturvernforening forvalter Østfoldmuseene gjennom Kystmuseet Hvaler bygninger og gjenstander på Nordgården. Dette betyr både gjenstandene på låven og samlingen av eker, sjekter og andre mindre tradisjonsbåter lagret i et båthus. Mange av disse er i så vidt dårlig forfatning at det nå var tid for å gjennomgå samlingen med det mål for øye å avhende de dårligste. Først skulle imidlertid alle de aktuelle båtene dokumenteres, herunder fotograferes et arbeid som har pågått de siste dagene.

Noen av de gamle ekene var såvidt dårlige at konklusjonen var klar; kondemnering
Noen av de gamle ekene er i så vidt dårlig stand at konklusjonen var klar; kondemnering

img_0321 img_0324

I samlingen på Nordgården er det også båter av mer kuriøs art. Thor-Ivar Olsen, med bakgrunn som båtbygger, ser med en viss skepsis på elvebåten med bakgrunn fra Indre Østfold eller Øyeren. Har den blitt tatt av flomvannet og ført til Hvaler? Den fine livbåten eller sjaluppen til høyre, er gitt av skipsreder Olaf Ditlev-Simonsen som tilbrakte store deler av sitt liv på Putten på Skjærhalden

img_0315 img_0302

Etter registrering og fotografering, ble de utvalgte båtene igjen satt på plass i båthuset. Forhåpentligvis vil vi i fremtiden kunne tilby båtsamlingen langt bedre lagringsforhold og muligheter for eksponering for publikum enn dagens løsning.

 Prosjekt vad

Uavhengig av, men samtidig med, museets opprydning i båtsamlingen har en gruppe på Skjærhalden bestående av Vidar Pedersen, Dagfinn Trømborg, Odd Ragnar Nordal og Roy Friberg tatt initiativ til et spennende kulturhistorisk prosjekt der de vil prøve ut den gamle metoden å fiske gjennom å trekke vad (not). Vadet trekkes fra land med støtte fra en eller flere båter. I dag er dette ikke lenger lov, men det er gitt signaler fra fiskeriforvaltningen at det kan åpnes for et slik begrenset prosjekt.

På dette gamle bildet fra 1800-tallet ser vi fiskere i Indre Oslofjord trekke vad.
På dette gamle bildet fra slutten av 1800-tallet ser vi fiskere i Indre Oslofjord trekke vad.

Går det slik vi håper, betyr det også at vad-gruppa tar ansvar for å sette i stand en av de gamle ekene som var klarert for avhending. Gruppa skal nå konkretisere sine planer og muligheter og vil deretter fremme et forslag til samarbeid med Hvaler kulturvernforening der foreningen bl.a. kan bistå med søknad om midler til istandsetting av en båt for formålet.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *