Vinneren av nærmiljøprisen er; Hvaler Kulturvernforening!!

Brottet amfi har vokst til å bli en kulturarena med betydning langt utenfor Hvaler
Brottet amfi har vokst til å bli en kulturarena av betydning langt utenfor Hvaler. Ikke minst fremstår Brottet som en renomebygger for Hvaler kommune.

For få dager siden mottok undertegnede den svært hyggelige beskjeden om at Hvaler Kulturvernforening (Hkvf) er blitt tildelt Berg Sparebanks nærmiljøpris for 2014. En jury bestående av ordfører i Fredrikstad, Jon Ivar Nygård, markedssjef i Fredriksstad Blad, Knut Anders Blystad og avdelingsleder Hege Holth og markedssjef Anette Henning i Berg Sparebank, har valgt å gi hele årets sum på kr 100.000,- til Hkvf.

Kystlekeplassen som er under utvikling vil være en arena både skole og barnehager, samtidig som "lekeplassen" gir opplevelser til besøkende til Hvaler
Kystlekeplassen som er under utvikling vil være en arena både for skoler og barnehager, samtidig som “lekeplassen” gir opplevelser til besøkende til Hvaler

Styret i Hkvf ser denne tildelingen som en stor anerkjennelse til det brede arbeidet som foreningen er involvert i bl.a. i tilknytning til Brottet, Kystlekeplassen, utleie av kystledhytter,  arbeidet med kulturminner, årlige arrangementer som julemarked og bygdedag og nå også i arbeidet med å renovere Brekke gamle skole.  Mao som juryen legger vekt på i sin begrunnelse; foreningens arbeid når mange, i alle aldersgrupper, foreningen leverer resultater og har gode planer for fremtiden.

Frivilligheten har gjennom mange år vært en bærende faktor i foreningens arbeid
Dugnadsfolket har vært en bærende kraft i kulturvernforeningens arbeid siden starten i 1971

Et gammelt ordtak understreker viktigheten av å «stole på egne krefter». Gyldigheten av nettopp dette, ser vi i forbindelse med denne tildelingen. Berg Sparebank oppfordret publikum til å nominere kandidater til nærmiljøprisen, og gledelig mange av våre medlemmer og støttespillere foreslo nettopp kulturvernforeningen som kandidat. Takk til dere alle som bidro til denne prisen. Sist, men ikke minst takk til alle frivillige for den innsatsen dere har lagt ned over år, uten deres innsats hadde vi ikke nådd de mål og den anerkjennelse vi nå høster fra juryen på vegne av Berg Sparebank.

Paul Henriksen                                                                                                                                        Leder i Hvaler Kulturvernforening

MS Hvaler – historisk tilbakeblikk

Hvaler Kulturvernforening gratulerer ildsjelene på restaureringen av MS Hvaler med et fantastisk arbeid så langt. Vi gleder oss til fortsettelsen
Hvaler Kulturvernforening gratulerer ildsjelene på restaureringen av MS Hvaler med et fantastisk arbeid så langt. Vi gleder oss til fortsettelsen

Det er mange , både fastboende og hyttegjester på Hvaler som følger med på det flotte dugnadsarbeidet som forgår på  MS Hvaler, en mangeårig sliter i kontakten mellom Fredrikstad og øysamfunnet Hvaler. Filmsnutten under gir deg et møte, både live og i stillbilder, med båten som i løpet av noen år, igjen blir å se i skjærgården her ute.

Paul Henriksen

Barn og unge “i møte med” historien

På Hvaler driver Kystmuseet et viktig formidlingsarbeid bl.a. i regi av den kulturelle skolesekken. Hvaler Kulturvernforening har også et fokus på barn og unge både i form av å legge til rette for barne- og ungdomsteateret Brottungær og i formidling av historien.

Thor Ivar Olsen demonstrerer en langkikkert lik den som ble benyttet ved den optiske telegrafen i 1814 benyttet
Thor Ivar Olsen demonstrerer en langkikkert lik den som ble benyttet ved den optiske telegrafen i 1814
Rundt 60 elever og lærere var i dag på tur til Skjelsbuveten og den optiske telegrafen
Rundt 60 elever og lærere fra Åttekanten skole var i dag på tur til Skjelsbuveten og den optiske telegrafen der Thor Ivar Olsen og Paul Henriksen fortalte om telegrafens viktige funksjon i forsvaret av Norge

Den optiske telegrafen, i form av en modell av den som sto på Skjelsbuveten fram til 1814 har blitt et viktig turmål for mange. I dag var det mellomtrinnet på Åttekanten skole som tok turen opp til Hvalers nest høyeste punkt. Halvannen time hadde elevene brukt på turen fra skolen og opp til Veten. Her ble de møtt av Thor Ivar Olsen og Paul Henriksen fra kulturvernforeningen som fortalte om telegrafsystemet som var etablert langs kysten fra 1809 til 1814, et for mange ukjent kapittel i Hvalers historie.

Å ta vare på kulturminner og registrere disse på forskriftsmessig måte er en viktig side ved foreningens virksomhet. Å formidle historien til barn og unge er en høyt prioritert del av dette arbeidet. Håpet er at flere skoler og grupper tar kontakt både i forhold til telegrafen og andre av Hvalers kulturminner. Så langt vi har tid og mulighet vil vi stille opp.

 

Paul Henriksen

Viktig bok for forståelsen av våre gårds- og stedsnavn som del av kulturhistorien

Ønsker du å kjenne den historiske bakgrunnen for, og utviklingen av skrivemåten for navn som  Korshavn, Dypedal, Herføl, Høkeli, Homlungen, Lauer eller Tisler, da er kilden eller boka som gir oss denne kunnskapen, sammen med kunnskap om godt over 1000 andre steds- og gårdsnavn på Hvaler nå på plass.

Professor Tom Schmidt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo er mannen bak den 13. boka i rekken "Bustadnavn i Østfold - Hvaler"
Professor Tom Schmidt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo er mannen bak den 13. boka i rekken “Bustadnavn i Østfold – Hvaler”

Siden 2012 har professor Tom Schmidt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UniO jobbet med den 13 boka i rekken av bøker om “Bustadnavn i Østfold,  Hvaler”. Boka er utgitt på Novus forlag med støtte fra Norges allmennvitenskaplige forskningsråd.

Hyggelig er det også at Tom Schmidt i bokas forord gir en takk til Hvaler Kulturvernforening som har hjulpet med lokale navnkart og omvisning på Øyene under arbeidet med boka.

Takk Gunnar Aleksandersen

Selv om vi i noe tid har vært kjent med at Gunnar Sten Aleksandersen var alvorlig syk, er det med stor sorg beskjeden nå har kommet om at han er død, 61 år gammel. Med Gunnars bortgang har familien mistet et kjært midtpunkt, Hvaler-samfunnet en humørspreder og engasjert person. For Hvaler Kulturvernforening betyr dette at vi har mistet en dyktig regnskapsfører og mangeårig støttespiller.

Ikke bare har Gunnar, gjennom firmaet GLM-regnskap, sørget for orden og oversikt i en stadig utvidet virksomhet ikke minst knyttet til Brottet. Gunnar svarte oss på “alt” til alle tider og var tryggheten der vi andre var amatører. At humørsprederen og kjernekaren Gunnar er borte, er svært tungt, men vi tar med oss alle gode minner og den kunnskap han tilførte oss.

Vi lyser fred over Gunnar Aleksandersens gode minne

Styret i Hvaler Kulturvernforening                                                                                                       Paul Henriksen

Bygdedag med rekordoppslutning

Med rundt 500 mennesker tilstede, ble årets Bygdedag på Kystmuseet virkelig en dag for minneboka. Strålende sol og et  mangesidig program med tilbud til alle aldersgrupper, bidro til dette.

Kystens robåter og seilsjekter på vei inn til det som skal bli en solfylt og minnerik Bygdedag.
Flotte eksemplarer av kystens robåter og seilsjekter på vei inn til det som skal bli en solfylt og minnerik Bygdedag.

IMG_2196 IMG_2201

Slitene, men lykkelig i havn i Skjelsbusundet. På Nordgården (Kystmuseet) forventningsfulle barn som åpner Kystlekeplassens trinn 2 . Dette er  Bygdedagen på sitt beste

IMG_2204

Bygdedagen har blitt en lokal merkedag der fastboende , hyttegjester og ikke minst tilreisende opplever å få være med på en minireise i kystsamfunnets liv og historie. I år besto denne opplevelsen av ny utstilling på låven, smakebiter fra årets oppsetting i Brottet, salg av lokal mat, planter og bøker, åpning av Kystlekeplassen og “parade” med seilsjekter og robåter. I bildet av den gode dagen, hører den uhøytidelige praten med venner og godt kjente med.

Når vi opplever at besøkende til Bygdedagen går hjem med en opplevelse av glede og styrket identifikasjon med kystsamfunnet, ja da har vi som arrangør lykkes. Da er det verdt det arbeidet som et ti-talls personer legger ned i uker og dager forut for et slikt arrangement. Da er det en parentes at en familie-far vrenger bilen ut fra parkeringsplassen for å slippe kr 20,- i avgift på en området der tusenvis av dugnadstimer er lagt ned for fellesskapet.

Paul Henriksen                                                                                                                                       Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

Skjelsbuveten 25. mai 2014 – en dag for minneboka

Minnerik markering på Skjelsbuveten,  Vesterøy.
En soldat i tidsriktig utstyr sto for salutt og informasjon om soldatenes utstyr og kår i 1814 - et år med spenning , frykt og glede både for lokalsamfunnet Hvaler og nasjonen Norge .
En soldat i tidsriktig utstyr sto for salutt og informasjon om soldatenes utstyr og kår i 1814 – et år med spenning , frykt og glede både for lokalsamfunnet Hvaler og nasjonen Norge .
Med fanfare, salutt, heising av signalvimpel og rosende ord for engasjementet både fra fylkesordfører Ole Haabeth, Hvalers ordfører Eivind Borge og historiker Petter Ringen Johansen, ble modellen av den optiske telegrafen, som var etablert på “Veten” fra 1809 til 1814,  markert søndag 25.5. Det var i april i fjor at historiker Petter Ringen Johansen ga  Hvaler Kulturvernforening  utfordringen å lage en modell av denne telegrafstasjonen til jubileumsåret 2014.  Som sagt så gjort; Utfordringen ble tatt på strak arm, og tre av foreningens medlemmer; Petter Wistner, Eivind Børresen og Thor–Ivar Olsen har stått for arbeidet, som har pågått i Brottet siden september i fjor.
Med assistanse fra Nettpartner ble masta  flyttet med helikopter til Skjelsbuveten tidligere i måneden.
Eivind Børresen, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen kan nå "tre av" med historisk ryggdekning etter å ha levert et stort arbeid med modellen av den optiske telegrafen.
Eivind Børresen, Petter Wistner og Thor-Ivar Olsen kan nå “tre av” med historisk ryggdekning etter å ha levert et stort arbeid med modellen av den optiske telegrafen.
At den optiske telegrafen igjen  er å finne på Skjelsbuveten har vakt stor interesse i distriktet, noe tilstrømningen til gårsdagens markering også bar bud om da over 90 personer møtte fram denne flotte sommerdagen . Samtidig med arbeidet på selve telegrafmasta, har velforeningene i Utgårdskilen og på Skjelbu satt i gang et arbeid for å etablere informasjonstavler og merking av stien over dette høydedraget. Gjennom gårsdagens minnerike markering har tur- og historisk interesserte fått et nytt og spennende turmål på Hvaler.
Paul Henriksen

Velkommen til Skjelsbuveten søndag 25. mai kl 14:00

Med dette ønskes alle hjertelig velkommen til Skjelsbuveten på Vesterøy førstkommende søndag kl 14:00. Her blir det høytidelig markering av at den optiske telegrafen igjen er på plass på det samme punktet hvor telegrafen var etablert i årene 1809 – 1814.

Førstkommende søndag er det høytidelig markering av den optiske telegrafen der både fylkesordfører og Hvalers ordfører deltar
Førstkommende søndag er det høytidelig markering av den optiske telegrafen der både fylkesordfører og Hvalers ordfører deltar

Parkere kan dere gjøre ved Byggern på Vesterøy. Herfra er det merket sti opp til “veten” – ca. 15 – 20 min gange i lett terreng. Det vil også være folk fra velforening på Skjelsbu i området som anviser veien fra kl 13:15. Programmet på Veten som begynner presis kl 14:00, da fylkesordføreren skal videre til annet arrangement,  er som følger:

  • Velkommen – Hvaler Kulturvernforening
  • presentasjon av arbeidet v/Eivind Børresen
  • Markering I ved Fylkesordfører Ole Haabeth
  • Markering II ved Ordfører Eivind N. Borge med heising av vimpel, fanfare og salutt
  • Kort Historisk presentasjon ved Petter Ringen Johansen
  • Eksempler på bruk av masta ved Thor-Ivar Olsen

Vi vil også gjøre oppmerksom på at Hvaler menighet og Kråkerøy menighet avholder  friluftsgudstjeneste i Brottet fra kl 11:00. Programmet her er lagt slik at  interesserte  også kan delta i arrangementet på Skjelsbuveten.

Paul Henriksen