Etter en dag med heder og ære er vi tilbake i hverdagen – om fremtiden

På bildet fra venstre: Andreas Lervik, Trine Moe, Svein-Helge Treimo , alle fylkeskommunen Thomas Holmen Olsen, Hvaler kommune, Sverre Stene Hvaler kulturvernforening, Øyvind Wevling, Brottet kultur og Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene.
På bildet fra venstre: Andreas Lervik (leder av kultur- og næringsutvalget, AP), Trine Moe (næringsseksjonen), Svein-Helge Treimo (kulturseksjonen), alle fylkeskommunen, Thomas Holmen Olsen, Hvaler kommune, Sverre Stene Hvaler kulturvernforening, Øyvind Wevling, Brottet kultur og Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene.

I går var det dagen for å motta heder og ære (Oslofjordprisen) på Oslofjordmuseet. I dag var det tilbake i hverdagen og fremtidens utfordringer knyttet til spørsmålet: hvordan, og i samarbeid med hvem,  kan vi utvikle Brottet med Museumshavna i fremtiden.

For  å skape et grunnlag for videre planlegging hadde Hvaler kulturvernforening i dag invitert  til et møte i Amfigrotta med representanter for Østfold fylkeskommune, Hvaler kommune, Brottet kultur og Østfoldmuseene, alle sentrale samarbeidspartnere og aktører når fremtidens kultur-, frilufts- og kulturhistoriske område skal utvikles.

Brottet3OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brottet er tilnærmet ferdig. Nå venter en ny og vel så stor utfordring; bygging av et havneanlegg med  bl.a. museale bygg og serviceanlegg i det sivbelagte området.

Brottet og Amfigrotta er snart ferdigstilt. Nå rettes fokus inn mot utviklingen av havneområdet med muligheter for kulturhistorisk og næringsmessig utvikling. I så måte er deltagelse fra fylkeskommunen og Hvaler kommune svært viktig  om vi skal lykkes både teknisk og økonomisk.

Konklusjonen fra møtet synes rimelig klar, en konklusjon ikke minst formulert av fylkeskommunens representanter:

  • Hvaler kulturvernforening må klargjøre målsettingen med området: “dette vil vi“.
  • Hvaler kommune må i samarbeid med Nasjonalparksenteret, Kystmuseet og kulturvernforeningen, evt. andre aktører,  legge grunnlag for et felles prosjekt som “løfter Hvaler”.

Denne utfordringen tar vi nå på største alvor. Vi vil, og er allerede i gang med, å utarbeide planer for havneområdet. Dernest vi vi komme med en tydelig oppfordring til Hvaler kommune om å klargjøre sin rolle. Selv om vi har et godt samarbeid med Hvaler kommune i dag, mangler vi tydeliggjorte føringer på:

  • Hva kommunen ønsker i dette unike området der kommunen selv er grunneier?
  • Hvordan vil kommunen legge til rette for et samarbeid med aktører på Hvaler for å utvikle Brottet og Museumshavna til et kultur-, natur- og kulturhistorisk satsningsområde slik kommuneplanen legger opp til.

Pr i dag er mye uklart, Hvaler kulturvernforening er bredt til å gå i forhandlinger for å tegne veien videre.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *