Forsto ikke politikerne konsekvensen av eget budsjettvedtak?

Willy Møllberg noterer dybdeforhold der ny brygge kommer på plass i 2014
Har dugnadsgjengen i samarbeid med kommunen jobbet forgjeves med å realisere en lenge etterlengtet ny brygge ved Brottet – Nordgårdsbrygga?

Bakgrunnen for spørsmålet er som følger;  Som del av  Hvaler kommunes budsjett for 2014 ble det også vedtatt å bruke 310.000,- til istandsetting av Nordgårdsbrygga ved Brottet der Hvaler kommune er grunneier. Med dette som grunnlag ble det inngått en avtale der  Hvaler kommune skulle stå for innkjøp av materialer, mens kulturvernforeningens folk skulle bygge brygga på dugnad, mao en meget hyggelig avtale  der kommunen og frivilligheten spilte på lag.

Imidlertid viste det seg snart at det ikke var mulig å gjennomføre prosjektet i 2014 i tråd med planen, da det var nødvendig å foreta undersøkelser i grunnen under den gamle stenbrygga. Dette er et både krevende og kostbart arbeid som fagfolk i Multiconsult utførte med spesialrigg i høst; kostnad kr 100.0000,- betalt med en halvpart på kommunen, en halvpart på kulturvernforeningen.

En større borerigg fra Norconsult er nå i gang med å hente opp prøver av bunnforholdene under Nordgårsbrygga ved Brottet
For å gjøre nødvendig grunnundersøkelser har Hvaler Kulturvernforening og  Hvaler kommune så langt brukt nærmere kr 100.000,-. Til ingen nytte

Da rådmannen satte sammen sitt budsjettforslag for kommende år, var kr 313.000,-  ført opp igjen for bruk i 2015.  Mao alt lå til rette for at Nordgårdsbrygga skulle få den oppgraderingen både havneadministrasjonen og kulturvernforeningen har jobbet for i flere år.

Da budsjettet kommer til behandling i kommunestyret 11.12. vedtar imidlertid flertallet bestående av H og Frp  følgende:

Kommunestyret ber rådmannen utsette investeringer på kommunale brygger for deretter å legge fram plan for salg av kommunale brygger. Midler for salg av kommunale brygger legges inn til vedlikehold av de kaiområder som kommunen beholder.

Protokollen fra møtet i kommunestyret 16.12. levner liten tvil om at vedtaket betyr  stopp i planene for utbygging av en lenge etterlengtet istandsetting av Nordgårdsbrygga. Dette betyr ikke bare stopp for 2015, men for hele økonomiplanperioden, mao fire år fram i tid.

Hvaler Kulturvernforening forventer nå en rask avklaring av hva politikerne egentlig har ment med sitt vedtak,  og om de har forstått konsekvensene av et mulig stopp i utbyggingen. Betyr vedtaket et stopp i videre arbeid, innebærer det at Hvaler Kulturvernforening har brukt kr 50.000,- av medlemmenes kontingent, loddpenger og inntekter fra kystledhyttene på et luftslott, mens kommunen har brukt tilsvarende av skattebetalernes penger på det samme luftslottet.  Det er nærliggende å tro at de som har vært med på dette vedtaket (H og Frp) ikke helt ut har forstått  konsekvensene det de har sagt ja til.

Styret i Hvaler Kulturvernforening ser med forventning fram til en forklaring på hva politikerne har ment, og hva de vil anvise av veier ut av det hjørnet de nå synes å ha malt seg inn i.

Paul Henriksen                                                                                                                       Leder i Hvaler Kulturvernforening

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *