Gladmelding fra Østfold fylkeskommune til gamle Brekke skole

 

I dag kom gladmeldingen om fylkeskommunalt bidrag til istandsetting av gamle Brekke skole  til  kystledhytte

Som tidligere omtalt har vi hatt en lengre diskusjon om fremtidig bruk av gamle Brekke skole. Konklusjonen har så blitt at 1. etasje i den gamle skolen skal settes i stand som kystledhytte, mens 2. etasje skal stilles til disposisjon for allment bruk, m.a.o. her vil lag og foreninger kunne leie seg inn for ulike kulturelle aktiviteter. For å nå denne målsettingen innen utløpet av 2019, må vi ha på plass både nytt strømopplegg og vann og avløp, noe som innebærer store utfordringer med tanke på finansiering.  I dag kom så gladmeldingen fra fylkeskommunen om et flott bidrag til dette arbeidet. I sitt tildelingsbrev sier fylkeskommunen følgende:

Bidrag til opprusting av gamle Brekke skole til kystledhytte

Vi viser til deres søknad om «bidrag» til opprustingen av Gamle Brekke skole til kystledhytte, hvor det er søkt om bidrag til å komme i mål med å finansiere en kostnad på 300 000 kroner. Det nedlegges en betydelig dugnadsinnsats i prosjektet.

Østfold fylkeskommune har bevilget 40 000 kroner til prosjektet. Midlene tildeles med grunnlag i oppfølging av Regionalplan Fysisk aktivitet, i oppfølging av denne planens handlingsprogram, og særlig pkt. 6.2 og 8.3 i Handlingsprogram for friluftslivet 2016-2019 vedtatt i fylkestinget 17. juni 2015.

Det er tredje gang Hvaler kulturvernforening mottar støtte til kystledhytter fra denne posten på budsjettet. Tidligere er dette gitt til kystledhyttene ved Brottet.

Styret i kulturvernforeningen og venneforeningen for gamle Brekke skole tar tildelingen som en stor tillitserklæring og takker hjerteligst for støtten.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *