Hele Nordgårdsbrygga blir “vår”

Nordgårdsbrygga fotografert i 2012 og i 2017

Som vel kjent har Hvaler kulturvernforening fra 2015 og fram til i år bygget en større pålebrygge over den gamle stenfyllinga , Nordgårdsbrygga ved Brottet. Med dette har området fått en flott brygge som både gir plass til historiske fartøyer (Museumshavna) og en sterk oppgradering for de private båtene som tidligere lå ved en stenfylling. Det er Hvaler kommune som er grunneier i området.

Det som ikke er så godt kjent, er at Hvaler kulturvernforening har inngått en 50 år lang forvaltningsavtale med kommunen for hele området med Brottet og Museumshavna. Unntatt har vært området på nordsiden av Nordgårdsbrygga med fire “kommunale” båtplasser.

Flyfoto av hele det flotte området som eies av Hvaler kommune og forvaltes av Hvaler kulturvernforening

I august 2016 behandlet styret i kulturvernforeningen det fremtidige forvaltningsansvaret for  Nordgårdsbrygga, og besluttet i den sammenheng å gjøre en henvendelse til Hvaler kommune om å overta ansvaret for, og med det også inntektene fra, de fire kommunale plassene. “Dette under forutsetning av at de juridiske og økonomiske forholdene rundt disse plassene har funnet sin løsning”.

Bakgrunnen for vårt ønske om å overta forvaltningsansvaret for hele brygga er følgende:

  • Vi er daglig tilstede i området og i så måte tilgjengelig for alle som har tilhørighet til havna
  • Den nye brygga, med de muligheter for aktivitet denne gir, har behov for en samlet forvaltning og utnyttelse.
  • Inntekten fra  båtplasser vi være et viktig tilskudd til foreningen i forbindelse med utvikling og vedlikehold av brygga

Nå er det klart at det er gitt fritak for betaling for to av fire “kommunale” plasser, dette med juristers gjennomgang av gamle avtaler om båtplassrettigheter for de aktuelle eiendommene. Så kan vi  mene mye om at noen skal slippe å betale for en båtplass på  en oppgradert brygge betalt av det offentlige og en frivillig forening, men når situasjonen en gang er slik, er det bare å ta dette til etterretning. Uansett er de uavklarte forholdene som vi viste til i fjor, nå avklart.

Administrasjonen i Hvaler kommune har etter dette gitt klare signaler om at Hvaler kulturvernforening kan overta det hele og fulle forvaltningsansvaret for Nordgårdsbrygga fra 1.1.2018, m.a.o. samme dato som Borg Havn overtar forvaltningen av havnene på Hvaler. Dette betyr i klartekst at kulturvernforeningens brygge “Norgårdsbrygga” holdes utenfor denne omorganiseringen, og at vi kan overta inntektene for ytterligere to båtplasser. Totalt vil det innebære at vi kan leie ut 7 – 8 plasser ( litt avhengig av størrelse) i den nye Norgårdsbrygga. Plassene vil i tråd med reguleringsplanen bli forbeholdt tradisjonelle/historiske fartøyer og da først og fremst fartøyer bygget i tre.

Paul Henriksen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *