Kulturminnedagene på Hvaler – Bli med på presentasjonen av Hvalers nye kulturminneplan

I år 2000 ble det gjort et større arbeid med å registrere rundt 180 kulturminner på Hvaler, et arbeid som skulle danne grunnlag for Hvalers første kulturminneplan. Av ulike grunner førte i ikke dette arbeidet fram til et endelig plandokument. Det skulle gå 13 år før arbeidet ble tatt  opp igjen og i år kommer det endelige planutkastet til endelig godkjenning.

Planarbeidet har blitt ledet av Anette Hansen tidligere Hvaler kommune, nå Cowi, med bidrag bl.a. av flere  i Hvaler kulturvernforening. Det har blitt et meget omfattende og bildebelagt  dokument som vil være til stor nytte og kunnskap for de mange som er opptatt av Hvaler kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Ikke minst vil dette bli et viktig redskap for administrasjonen og politikere i deres forvaltning av eiendom og landskap. Forhåpentligvis vil dette også være en plan som stimulerer til utvikling av næring og friluftsliv på Hvaler. Planen har fem fokusområder:

  • Hvalertuftene
  • Maritim kulturarv
  • Strandsitter- og husmannsplasser og jordbrukets bygninger
  • Jordbrukets kulturlandskap og verneverdige kulturlandskaper
  • Stenindustrien
  • Hytte og fritidskommunen Hvaler

Hva er mer naturlig under kulturminnedagene i år enn da å presentere Hvalers første plan for kulturminner. Dette skjer i kommunestyresalen på rådhuset torsdag 14. september kl 18:30. Det er planansvarlig Anette Hansen som presenterer planen som nå har vært ute til høring.

Som nevnt er planen godt illustrert med bilder. Her et lite utvalg bilder som illustrerer bredden i planen.

Paul Henriksen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *