Hvaler kulturvernforening satser offensivt i en utfordrende hverdag.

img_0382mundastua-5

Nordgårdsbrygga og kystledhyttene

takaka-i-torrdokkimg_0396

Kystlekeplassen og Brekke skole

IMG_9291img_9019

Brottet og Amfigrotta

Virksomheten i regi av Hvaler kulturvernforening  har de siste årene hatt en sterk vekst. Bildene over viser de største og mest krevende prosjektene både i form av tekniske løsninger, økonomi og organisering. Samtidig som vi, med god hjelp både fra offentlige myndigheter og næringslivet, har kunnet investere i prosjektene, har de samme prosjektene gitt oss utfordringer i forhold til driftssiden. Så langt kan vi si at dette har gått rimelig greit i en situasjon der styret i foreningen har et stort fokus på holde kostnadene nede og samtidig se muligheter for inntektsøkning. Brottet med Amfigrotta, kystledhyttene og etter hvert også Nordgårdsbrygga er eksempler på prosjekter som gir oss muligheter for å skape inntekter.

I kveld (11.10.) kunne derfor et fornøyd styre konkludere langs to linjer:

  1. Foreningen står ovenfor store utfordringer i forhold til stadig økende driftsutgifter.
  2. Foreningen forvalter prosjekter som bærer i seg muligheter for å skape økte inntekter.

I forhold til pkt 2 , så kan vi allerede glede oss over at vi nå disponerer midler som kan settes inn for å styrke ulike deler av virksomheten. Kr 130.000,-, et betydelig beløp for en frivillig forening, ble fordelt på følgende  tiltak:

  • Kjøp av bobleanlegg til Nordgårdsbrygga for å hindre skader på grunn av isgang. Samtidig ble det besluttet å arbeide for å skaffe midler til “sjøbod” på brygga som bl.a. skal huse kompressor etc. for anlegget
  • Oppgradering av det elektriske anlegget i Brottet etter tilsyn.
  • Stensetting av området rundt Amfigrotta
  • Kjøp av oppvaskmaskin og projektor til Amfigrotta
  • Støtte til arbeidet med gamle Brekke skole
  • Avsetning til styreleder for administrativt arbeid
  • Nødvendige reparasjoner på kystledhyttene
  • Videre arbeid med kystlekeplassen.

Paul Henriksen                                                                                                                                      Leder i styret for Hvaler kulturvernforening

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *